KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 20:14
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -14.102 2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173
Transferler
14 10.919.027 -10.919.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 46.998 4.995.855 5.042.853 5.042.853
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 32.896 8.258.275 4.995.855 49.287.026 49.287.026
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108
Transferler
14 8.185.208 -8.185.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -12.109 544.474 532.365 532.365
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 4.516 16.443.483 544.474 52.992.473 52.992.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.164.573 4.854.380
Dönem Karı (Zararı)
544.474 4.995.855
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 544.474 4.995.855
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.920 29.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.10.11 158.184 77.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.623 -60.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.741 -60.236
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.882 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.887 12.371
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -30.887 12.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.386.059 -188.331
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.999 -553.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.999 -553.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.521 -126.649
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 97.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-129.921 -126.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.268.006 20.974.679
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 250.134 -5.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.315 -800.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -61.719 -822.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -25.596 22.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -60.871 13.595
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.451 -3.128.514
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -43.800 -2.871.695
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -78.651 -256.819
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -2.291.432 -18.147.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
467.508 1.585.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 467.508 1.751.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -165.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.152.453 4.837.499
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 12.120 16.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 56.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 71.167
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 71.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -14.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.923.092 -5.307.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.960.048 8.454.712
Kredilerden Nakit Girişleri
24 7.960.048 8.454.712
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.883.140 -13.762.352
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -11.883.140 -13.762.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
241.481 -396.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
241.481 -396.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.043.578 1.605.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.285.059 1.208.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 3.285.059 3.043.578
Ticari Alacaklar
9.434 4.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.434 4.435
Diğer Alacaklar
192.121 159.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 192.121 62.200
Stoklar
8 61.988.859 67.256.865
Peşin Ödenmiş Giderler
269.911 520.045
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 269.911 520.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 5.293 17.413
Diğer Dönen Varlıklar
5.053.005 5.513.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 5.053.005 5.513.136
ARA TOPLAM
70.803.682 76.515.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.803.682 76.515.072
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 231.945 276.006
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 409.932 522.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.076 5.239
Diğer Haklar
11 4.076 5.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
645.953 804.137
TOPLAM VARLIKLAR
71.449.635 77.319.209
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.568 3.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.568 3.720
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 45.568 3.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.504.795 11.766.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.504.795 11.766.460
Banka Kredileri
24 3.504.795 11.766.460
Ticari Borçlar
18.009 105.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 61.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 18.009 43.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 17.906 78.777
Diğer Borçlar
6.599.902 6.722.353
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 6.594.467 6.638.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.435 84.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
113.965 2.405.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 113.965 2.405.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.980 32.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 43.910 19.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 48.070 13.188
ARA TOPLAM
10.392.125 21.114.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.392.125 21.114.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.947.757 3.651.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.947.757 3.651.032
Banka Kredileri
24 7.947.757 3.651.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
117.280 93.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 117.280 93.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.065.037 3.744.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.457.162 24.859.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.992.473 52.460.108
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.516 16.625
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.516 16.625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 4.516 16.625
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.443.483 8.258.275
Net Dönem Karı veya Zararı
23 544.474 8.185.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.992.473 52.460.108
TOPLAM KAYNAKLAR
71.449.635 77.319.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 8.116.910 36.822.003 2.000.004 36.778.003
Satışların Maliyeti
16 -5.760.007 -28.344.944 -1.404.915 -28.344.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.356.903 8.477.059 595.089 8.433.059
BRÜT KAR (ZARAR)
2.356.903 8.477.059 595.089 8.433.059
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.137.467 -1.582.910 -392.949 -773.640
Pazarlama Giderleri
17 -223.087 -134.630 -171.219 -81.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 379.977 245.860 109.815 106.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -78.644 -90.212 -30.574 11.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.297.682 6.915.167 110.162 7.696.483
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35.997 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.333.679 6.915.167 110.162 7.696.483
Finansman Giderleri
19 -789.205 -1.919.312 -190.430 -620.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
544.474 4.995.855 -80.268 7.075.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
544.474 4.995.855 -80.268 7.075.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
544.474 4.995.855 -80.268 7.075.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
544.474 4.995.855 -80.268 7.075.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,01800000 0,16700000 -0,00300000 0,23600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.109 46.998 -18.165 31.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -12.109 46.998 -18.165 31.701
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.109 46.998 -18.165 31.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
532.365 5.042.853 -98.433 7.107.324
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 532.365 5.042.853 -98.433 7.107.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867667


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.