KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2020 - 18:18
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 33.350.347 33.350.347
Transferler
14 -3.233.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -25.201 10.919.027 10.893.826 10.893.826
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -14.102 10.919.027 44.244.173 44.244.173
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -14.102 10.919.027 44.244.173 44.244.173
Transferler
14 -10.919.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 8.185.208 8.215.935 8.215.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.727
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.185.208 52.460.108 52.460.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.326.923 -22.620.303
Dönem Karı (Zararı)
8.185.208 10.919.027
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 8.185.208 10.919.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.641.725 304.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.10.11 324.052 162.321
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.534.917 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.534.917 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-174.376 141.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -75.317 80.763
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -99.059 60.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-171.714 605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -171.714 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 0 605
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.770 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-84.770 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.605.917 -33.905.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.435 65.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.435 65.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.689 -16.789
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.289 -16.789
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 28.779.916 -26.157.019
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 339.237 -712.065
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.059.782 294.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.024.144 308.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -35.638 -13.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -14.119 -1.143
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.418.881 6.826.709
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -4.024.343 6.350.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -394.538 475.915
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -16.909.459 -9.134.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.997.129 -5.071.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 3.178.242 -5.234.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -181.113 162.558
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.149.400 -22.682.094
Alınan Faiz
171.714 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 5.809 61.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
291.785 647.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.037 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 317.037 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.252 -41.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -23.147 -35.063
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.105 -6.413
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 689.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.180.666 15.001.119
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.328 22.010.889
Kredilerden Nakit Girişleri
24 96.328 22.010.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.276.994 -7.009.770
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -15.276.994 -7.009.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.438.042 -6.971.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.438.042 -6.971.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.605.536 8.576.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.043.578 1.605.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 3.043.578 1.605.536
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4.435 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.435 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
159.600 55.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 62.200 55.911
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 67.256.865 94.501.864
Peşin Ödenmiş Giderler
520.045 859.282
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 520.045 859.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 17.413 23.222
Diğer Dönen Varlıklar
5.513.136 8.691.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 5.513.136 8.691.378
ARA TOPLAM
76.515.072 105.737.193
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.515.072 105.737.193
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 276.006 622.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 522.892 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.239 6.250
Diğer Haklar
11 5.239 6.250
Bilgisayar Yazılımları
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
804.137 628.297
TOPLAM VARLIKLAR
77.319.209 106.365.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.720 958.336
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.720 958.336
Banka Kredileri
24 0 920.841
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 3.720 37.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.766.460 14.134.643
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.766.460 14.134.643
Banka Kredileri
24 11.766.460 14.134.643
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
105.324 1.165.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 61.719 1.085.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 43.605 79.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 78.777 92.896
Diğer Borçlar
6.722.353 11.141.234
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 6.638.267 10.662.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 84.086 478.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.405.397 19.314.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.405.397 19.314.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.268 167.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.080 54.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.188 112.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 181.113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 181.113
ARA TOPLAM
21.114.299 47.155.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.114.299 47.155.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.651.032 14.801.992
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.651.032 14.801.992
Banka Kredileri
24 3.651.032 14.801.992
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.770 163.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 93.770 163.914
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.744.802 14.965.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.859.101 62.121.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.460.108 44.244.173
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.625 -14.102
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.625 -14.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 16.625 -14.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.258.275 -2.660.752
Net Dönem Karı veya Zararı
23 8.185.208 10.919.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.460.108 44.244.173
TOPLAM KAYNAKLAR
77.319.209 106.365.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 50.646.477 31.359.339
Satışların Maliyeti
16 -35.685.962 -14.427.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.960.515 16.931.387
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
14.960.515 16.931.387
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.182.869 -3.379.224
Pazarlama Giderleri
17 -1.223.148 -1.040.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.046.597 2.021.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -63.132 -2.156.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.537.963 12.376.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.905 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.557.868 12.376.147
Finansman Giderleri
19 -4.372.660 -1.457.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.185.208 10.919.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.185.208 10.919.027
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.185.208 10.919.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.185.208 10.919.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,27300000 0,36400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.727 -25.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 30.727 -25.201
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.727 -25.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.215.935 10.893.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 8.215.935 10.893.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820138


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,58% Hacim : 11.846 Mio.TL Son veri saati : 15:15
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3376 Değişim: 0,31%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1894 Değişim: 0,79%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
501,69 Değişim: 0,55%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.