KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2018 - 18:20
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.440.000 6.000.000 8.932 367.719 204.673 34.021.324 34.021.324
Transferler
204.673 -204.673
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.367 -2.399.788 -2.395.421 -2.395.421
Sermaye Arttırımı
2.560.000 2.560.000 2.560.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 13.299 572.392 -2.399.788 34.185.903 34.185.903
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 -3.233.144 33.350.347 33.350.347
Transferler
-3.233.144 3.233.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.155.601 14.143.757 14.143.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.844
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -745 -2.660.752 14.155.601 47.494.104 47.494.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.443.736 -11.669.264
Dönem Karı (Zararı)
14.155.601 -2.399.788
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 14.155.601 -2.399.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
288.324 61.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 120.820 36.059
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
166.899 108.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.899 38.068
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.000 70.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
605 -48.434
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -48.434
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-33.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.952.660 -9.182.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
65.935 -826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.167 -24.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -23.167 -24.640
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -23.214.485 -30.655.897
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -605.802 -654.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
227.727 -1.376.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 238.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -10.716 -1.376.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.001 26.786
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.374.004 3.052.242
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.350.794 3.070.705
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 23.210 -18.463
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 -16.706.035 20.721.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.065.836 -270.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -4.065.836 -270.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.508.735 -11.520.270
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 64.999 -148.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
658.001 -27.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.749
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.376 -57.173
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -24.963 -57.173
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.413 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.032.043 5.216.103
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 2.560.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.041.813 10.973.957
Kredilerden Nakit Girişleri
19 25.041.813 10.973.957
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.009.770 -8.317.854
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -7.009.770 -8.317.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.753.692 -6.480.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.753.692 -6.480.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 8.576.819 18.127.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.823.127 11.647.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.823.127 8.576.819
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 66.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 66.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
62.289 39.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 62.289 39.122
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 91.559.330 68.344.845
Peşin Ödenmiş Giderler
7 753.019 147.217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 753.019 147.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 20.014 85.013
Diğer Dönen Varlıklar
7.522.874 3.457.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 7.522.874 3.457.039
ARA TOPLAM
103.740.653 80.716.595
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 689.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.740.653 81.405.972
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 652.432 745.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.265 3.185
Diğer Haklar
7.265 3.185
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
659.697 749.141
TOPLAM VARLIKLAR
104.400.350 82.155.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Banka Kredileri
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 11.475.039 7.004.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.475.039 7.004.382
Banka Kredileri
19 11.475.039 7.004.382
Diğer Finansal Yükümlülükler
76.086 5.388
Ticari Borçlar
1.097.988 870.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.016.267 777.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 81.721 92.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
89.038 94.039
Diğer Borçlar
10.688.529 4.314.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.662.610 4.311.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 25.919 2.709
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
11.743.124 28.449.159
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 11.743.124 28.449.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
225.755 86.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.755 16.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 170.000 70.000
ARA TOPLAM
37.495.559 40.824.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.495.559 40.824.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.274.770 7.884.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.274.770 7.884.082
Banka Kredileri
19 19.274.770 7.884.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
135.917 95.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
135.917 95.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.410.687 7.980.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.906.246 48.804.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.494.104 33.350.347
Ödenmiş Sermaye
11 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-745 11.099
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-745 11.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-745 11.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.660.752 572.392
Net Dönem Karı veya Zararı
18 14.155.601 -3.233.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.494.104 33.350.347
TOPLAM KAYNAKLAR
104.400.350 82.155.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 29.852.191 1.803.313 504.950 210.000
Satışların Maliyeti
13 -13.634.535 -1.399.804 -197.836 -168.539
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.217.656 403.509 307.114 41.461
BRÜT KAR (ZARAR)
16.217.656 403.509 307.114 41.461
Genel Yönetim Giderleri
14 -952.131 -146.980 -44.641 -73.801
Pazarlama Giderleri
14 -2.479.123 -1.493.459 -816.347 -529.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.963.588 987.377 926.915 417.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -256.514 -340.419 -254.909 -158.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.493.476 -589.972 118.132 -303.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.493.476 -589.972 118.132 -303.203
Finansman Giderleri
16 -337.875 -1.843.593 -45.941 -667.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.155.601 -2.433.565 72.191 -971.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 33.777 0 127.474
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 33.777 0 127.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.155.601 -2.399.788 72.191 -843.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.155.601 -2.399.788 72.191 -843.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.155.601 -2.399.788 72.191 -843.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.844 4.367 -2.962 1.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.844 5.459 -2.962 2.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.092 0 -445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.092 0 -445
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.844 4.367 -2.962 1.781
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.143.757 -2.395.421 69.229 -841.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.143.757 -2.395.421 69.229 -841.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.