KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2018 - 18:11
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.440.000 6.000.000 8.932 367.719 204.673 34.021.324 34.021.324
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11 204.673 -204.673 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 2.586 -1.556.150 -1.553.564 -1.553.564
Dönem Karı (Zararı)
-1.556.150 -1.556.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.586 2.586
Sermaye Arttırımı
11 2.560.000 2.560.000 2.560.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 11.518 572.392 -1.556.150 35.027.760 35.027.760
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 -3.233.144 33.350.347 33.350.347
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11 -3.233.144 3.233.144 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -8.882 14.083.410 14.074.528 14.074.528
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.882 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 2.217 -2.660.752 14.083.410 47.424.875 47.424.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.132.288 -12.170.778
Dönem Karı (Zararı)
14.083.410 -1.556.150
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 14.083.410 -1.556.150
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.423 24.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 79.975 26.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.843 18.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.843 18.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
605 -48.434
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -48.434
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 605 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.436.791 -10.590.534
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.065 -8.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -146.065 -7.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.399 -27.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.399 -27.674
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -18.627.104 -29.011.391
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -424.593 -470.175
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.722 -229.051
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 22.960 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 30.762 -229.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.637 61.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.042.505 3.669.250
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.022.420 3.689.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.085 -20.366
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 -20.561.702 15.392.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.753.518 33.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -3.753.518 33.278
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.201.958 -12.122.344
Alınan Faiz
0 -48.434
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 69.670 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
673.356 -17.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.021 -17.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.021 -17.697
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.702.754 6.553.773
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 0 2.560.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.008.800 12.312.919
Kredilerden Nakit Girişleri
19 21.008.800 12.312.919
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.306.046 -8.319.146
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -3.306.046 -8.319.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.756.178 -5.634.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.756.178 -5.634.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 8.576.819 18.127.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.820.641 12.493.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.820.641 8.576.819
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
212.000 66.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 212.000 66.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
47.521 39.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 47.521 39.122
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 86.971.949 68.344.845
Peşin Ödenmiş Giderler
7 571.810 147.217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 571.810 147.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 15.343 85.013
Diğer Dönen Varlıklar
7.209.957 3.457.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 7.209.957 3.457.039
ARA TOPLAM
98.849.221 80.716.595
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 689.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.849.221 81.405.972
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 683.255 745.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.932 3.185
Diğer Haklar
1.932 3.185
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
685.187 749.141
TOPLAM VARLIKLAR
99.534.408 82.155.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Banka Kredileri
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 8.876.027 7.004.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.876.027 7.004.382
Banka Kredileri
19 8.876.027 7.004.382
Diğer Finansal Yükümlülükler
12.063 5.388
Ticari Borçlar
923.983 870.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 800.784 777.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 123.199 92.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
82.402 94.039
Diğer Borçlar
10.357.030 4.314.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.334.236 4.311.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 22.794 2.709
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
7.887.457 28.449.159
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 7.887.457 28.449.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
139.140 86.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
69.140 16.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 70.000 70.000
ARA TOPLAM
28.278.102 40.824.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.278.102 40.824.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.707.916 7.884.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.707.916 7.884.082
Banka Kredileri
19 23.707.916 7.884.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
123.515 95.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
123.515 95.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.831.431 7.980.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.109.533 48.804.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.424.875 33.350.347
Ödenmiş Sermaye
11 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.217 11.099
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.217 11.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.217 11.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.660.752 572.392
Net Dönem Karı veya Zararı
18 14.083.410 -3.233.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.424.875 33.350.347
TOPLAM KAYNAKLAR
99.534.408 82.155.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 29.347.241 1.593.313 1.402.970 472.963
Satışların Maliyeti
13 -13.436.699 -1.231.265 -490.076 -313.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.910.542 362.048 912.894 159.798
BRÜT KAR (ZARAR)
15.910.542 362.048 912.894 159.798
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.662.776 -963.722 -940.630 -628.584
Pazarlama Giderleri
14 -907.490 -73.179 -49.342 15.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.036.673 570.306 369.628 144.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.605 -182.222 -1.404 -110.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.375.344 -286.769 291.146 -419.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.375.344 -286.769 291.146 -419.430
Finansman Giderleri
16 -291.934 -1.175.684 -1.200.109 -501.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.083.410 -1.462.453 -908.963 -921.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -93.697 0 -24.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -93.697 0 -24.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.083.410 -1.556.150 -908.963 -945.744
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.083.410 -1.556.150 -908.963 -945.744
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.083.410 -1.556.150 -908.963 -945.744
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.882 2.586 -5.171 2.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.882 3.233 -5.171 2.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -647 0 -501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -647 0 -501
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.882 2.586 -5.171 2.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.074.528 -1.553.564 -914.134 -943.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.074.528 -1.553.564 -914.134 -943.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699721


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.