KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2021 - 18:16
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 0 0 70.064.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 0 0 70.064.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -696.502 153.797 1.638.082 0 -2.739.694 0 0 0 6.089.186 0 0 4.444.869
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -193 0 0 0 0 0 0 0 3.168.618 0 0 0 3.168.425
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -764 3.052.310 72.245 3.823.177 0 -3.097.582 0 58.398.544 3.240.720 6.089.186 0 0 84.677.836
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 11.342.988 0 0 0 93.278.260
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 11.342.988 0 0 0 93.278.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -77.031 188.619 437.665 0 -5.457.649 0 0 0 3.019.950 0 0 -1.888.446
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.401 0 0 0 0 0 0 0 52.765 0 0 0 49.364
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -21.146 4.772.740 176.003 7.321.047 0 -4.609.339 0 67.627.159 52.764 3.019.950 0 0 91.439.178


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
246.742.710 487.172.202 733.914.912 192.229.287 407.385.776 599.615.063
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 48.953.512 127.201.956 176.155.468 43.026.229 99.712.498 142.738.727
Teminat Mektupları
48.242.688 82.563.760 130.806.448 41.847.184 68.894.235 110.741.419
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.555.903 16.995.674 18.551.577 1.272.900 14.813.606 16.086.506
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
41.477.419 46.017.166 87.494.585 35.485.457 37.881.934 73.367.391
Diğer Teminat Mektupları
5.209.366 19.550.920 24.760.286 5.088.827 16.198.695 21.287.522
Banka Kredileri
9.056 8.459.483 8.468.539 122.254 7.079.894 7.202.148
İthalat Kabul Kredileri
9.056 8.458.415 8.467.471 122.254 7.079.001 7.201.255
Diğer Banka Kabulleri
0 1.068 1.068 0 893 893
Akreditifler
670.368 34.461.073 35.131.441 957.791 22.316.906 23.274.697
Belgeli Akreditifler
670.368 34.440.876 35.111.244 957.791 22.300.016 23.257.807
Diğer Akreditifler
0 20.197 20.197 0 16.890 16.890
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
31.400 1.717.640 1.749.040 99.000 1.421.463 1.520.463
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
31.400 1.717.640 1.749.040 99.000 1.421.463 1.520.463
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
102.559.898 18.285.566 120.845.464 77.686.779 21.081.703 98.768.482
Cayılamaz Taahhütler
(1) 102.559.898 18.285.566 120.845.464 77.686.779 21.081.703 98.768.482
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.222.800 11.854.090 15.076.890 38.855 14.044.527 14.083.382
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.491.834 13.546 18.505.380 14.666.903 2.087 14.668.990
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.229.448 0 6.229.448 4.830.167 0 4.830.167
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
60.367.561 0 60.367.561 44.590.857 0 44.590.857
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
92.818 0 92.818 68.631 0 68.631
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.152.287 6.417.930 20.570.217 13.488.216 7.035.089 20.523.305
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
95.229.300 341.684.680 436.913.980 71.516.279 286.591.575 358.107.854
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
95.229.300 341.684.680 436.913.980 71.516.279 286.591.575 358.107.854
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.375.356 7.098.836 13.474.192 2.339.701 4.721.385 7.061.086
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.194.011 3.549.504 6.743.515 1.513.056 2.052.594 3.565.650
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.181.345 3.549.332 6.730.677 826.645 2.668.791 3.495.436
Para ve Faiz Swap İşlemleri
88.818.744 326.946.448 415.765.192 68.512.430 281.234.260 349.746.690
Swap Para Alım İşlemleri
7.459.830 170.005.378 177.465.208 3.546.255 144.492.912 148.039.167
Swap Para Satım İşlemleri
80.978.914 98.335.992 179.314.906 63.436.175 83.846.042 147.282.217
Swap Faiz Alım İşlemleri
190.000 29.302.539 29.492.539 765.000 26.447.653 27.212.653
Swap Faiz Satım İşlemleri
190.000 29.302.539 29.492.539 765.000 26.447.653 27.212.653
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
35.200 7.639.396 7.674.596 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
17.600 3.824.768 3.842.368 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
17.600 3.814.628 3.832.228 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 664.148 635.930 1.300.078
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 635.930 635.930
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 664.148 0 664.148
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.853.096.593 384.100.761 2.237.197.354 2.514.798.633 307.290.933 2.822.089.566
EMANET KIYMETLER
260.016.305 80.456.467 340.472.772 1.174.846.935 62.800.731 1.237.647.666
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.058.169 38.370.138 52.428.307 13.994.359 31.286.338 45.280.697
Tahsile Alınan Çekler
19.759.460 2.984.309 22.743.769 16.337.960 2.323.861 18.661.821
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.073.105 1.234.313 20.307.418 14.290.083 1.139.348 15.429.431
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
185.451.082 209.512 185.660.594 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537
Diğer Emanet Kıymetler
21.664.024 37.658.195 59.322.219 30.050.395 28.048.320 58.098.715
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.591.507.367 298.588.677 1.890.096.044 1.338.428.515 240.139.806 1.578.568.321
Menkul Kıymetler
2.664.678 1.714.791 4.379.469 2.552.857 1.488.478 4.041.335
Teminat Senetleri
18.978.407 3.222.056 22.200.463 15.030.031 2.143.619 17.173.650
Emtia
919.910 139.566 1.059.476 919.910 119.673 1.039.583
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.283.025.428 186.405.064 1.469.430.492 1.072.212.605 154.124.910 1.226.337.515
Diğer Rehinli Kıymetler
285.913.735 107.074.632 392.988.367 247.707.903 82.235.495 329.943.398
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 32.568 37.777 5.209 27.631 32.840
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.572.921 5.055.617 6.628.538 1.523.183 4.350.396 5.873.579
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.099.839.303 871.272.963 2.971.112.266 2.707.027.920 714.676.709 3.421.704.629


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.262.072 11.506.331
Alınan Faizler
63.273.996 46.249.823
Ödenen Faizler
-44.796.687 -21.351.708
Alınan Temettüler
112.535 1.113.605
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.335.978 4.552.981
Elde Edilen Diğer Kazançlar
795.754 2.924.439
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.540.941 1.636.138
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.280.323 -3.896.403
Ödenen Vergiler
-2.785.506 -3.505.624
Diğer
-16.934.616 -16.216.920
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
25.756.179 46.118.922
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.440.459 -9.212.103
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-20.583.572 -15.826.972
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-47.512.065 -117.991.916
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-237.749 -8.235.171
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
13.372.541 1.097.247
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
90.277.510 153.316.513
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-32.495 -5.413.658
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.087.532 48.384.982
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
29.018.251 57.625.253
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-23.053.481 -66.579.292
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-607.250 -1.037.482
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-584.038 -283.599
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
805.002 836.227
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-49.656.404 -101.175.397
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.547.324 42.144.008
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-206.686 -7.949.886
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.648.571 886.837
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
965.638 6.424.621
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.567.059 4.332.098
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.393.118 -4.713.142
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-208.303 -194.335
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.732.981 3.581.557
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.663.389 1.052.139
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.847.422 28.162.539
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.510.811 29.214.678


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.019.950 6.089.186
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.908.396 -1.644.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
549.253 1.095.377
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-85.734 -773.891
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
235.774 192.246
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
527.107 1.981.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-127.894 -304.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.457.649 -2.739.694
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.818.452 -3.512.428
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.360.803 772.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.888.446 4.444.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
127.214.725 231.391.804 358.606.529 115.996.922 176.002.569 291.999.491
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.435.722 108.410.839 122.846.561 8.737.466 82.300.443 91.037.909
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 12.837.684 101.511.914 114.349.598 7.954.069 80.089.730 88.043.799
Bankalar
(4) 1.328.156 6.899.317 8.227.473 578.131 2.210.866 2.788.997
Para Piyasalarından Alacaklar
271.657 0 271.657 206.435 0 206.435
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.775 -392 -2.167 -1.169 -153 -1.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.275.108 16.034.062 17.309.170 13.769.083 536.369 14.305.452
Devlet Borçlanma Senetleri
112.978 15.357.632 15.470.610 13.769.083 9.300 13.778.383
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 676.430 676.430 0 527.069 527.069
Diğer Finansal Varlıklar
1.162.130 0 1.162.130 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 109.892.638 105.613.488 215.506.126 90.571.073 91.057.857 181.628.930
Devlet Borçlanma Senetleri
109.116.850 105.139.600 214.256.450 89.811.384 90.687.150 180.498.534
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
246.305 34.018 280.323 230.206 28.445 258.651
Diğer Finansal Varlıklar
529.483 439.870 969.353 529.483 342.262 871.745
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.611.257 1.333.415 2.944.672 2.919.300 2.107.900 5.027.200
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.611.257 1.333.415 2.944.672 2.919.300 2.107.900 5.027.200
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
481.577.369 186.054.962 667.632.331 456.101.932 155.487.998 611.589.930
Krediler
(7) 493.425.152 165.922.438 659.347.590 462.338.413 138.321.547 600.659.960
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 10.702.263 20.199.988 30.902.251 12.466.614 17.220.082 29.686.696
Devlet Borçlanma Senetleri
10.615.237 20.048.824 30.664.061 12.379.588 17.161.348 29.540.936
Diğer Finansal Varlıklar
87.026 151.164 238.190 87.026 58.734 145.760
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-22.550.046 -67.464 -22.617.510 -18.703.095 -53.631 -18.756.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.413.713 0 5.413.713 5.260.879 0 5.260.879
Satış Amaçlı
5.413.713 0 5.413.713 5.260.879 0 5.260.879
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
11.804.588 3.704.795 15.509.383 10.939.778 3.386.144 14.325.922
İştirakler (Net)
(9) 152.904 0 152.904 152.904 0 152.904
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
152.904 0 152.904 152.904 0 152.904
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 11.651.684 3.599.050 15.250.734 10.786.874 3.280.399 14.067.273
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
11.595.217 3.599.050 15.194.267 10.621.479 3.280.399 13.901.878
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
56.467 0 56.467 165.395 0 165.395
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 105.745 105.745 0 105.745 105.745
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 105.745 105.745 0 105.745 105.745
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 6.573.181 41.768 6.614.949 6.710.643 37.712 6.748.355
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.189.521 26.689 1.216.210 984.261 17.945 1.002.206
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.189.521 26.689 1.216.210 984.261 17.945 1.002.206
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 1.322 0 1.322
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.816.617 0 2.816.617 247.408 0 247.408
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 8.690.007 1.687.209 10.377.216 8.389.443 3.036.308 11.425.751
VARLIKLAR TOPLAMI
645.279.721 422.907.227 1.068.186.948 604.632.588 337.968.676 942.601.264
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 365.903.435 384.610.036 750.513.471 306.746.336 323.127.872 629.874.208
ALINAN KREDİLER
(3) 448.927 42.507.522 42.956.449 1.291.482 35.658.731 36.950.213
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 72.575.290 33.446.537 106.021.827 92.831.730 23.569.739 116.401.469
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.010.690 17.838.132 18.848.822 1.010.690 13.343.843 14.354.533
Bonolar
0 1.048.215 1.048.215 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 16.789.917 17.800.607 1.010.690 13.343.843 14.354.533
FONLAR
6.128.206 0 6.128.206 6.053.060 0 6.053.060
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.128.206 0 6.128.206 6.053.060 0 6.053.060
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 695.279 3.073.608 3.768.887 1.464.562 2.023.090 3.487.652
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
695.279 3.073.608 3.768.887 1.464.562 2.023.090 3.487.652
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 705.231 37.811 743.042 763.681 58.304 821.985
KARŞILIKLAR
(9) 7.318.442 8.562 7.327.004 7.048.154 10.480 7.058.634
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.648.769 0 1.648.769 1.509.040 0 1.509.040
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.669.673 8.562 5.678.235 5.539.114 10.480 5.549.594
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.688.754 7.860 1.696.614 1.655.923 4.594 1.660.517
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 14.557.973 14.557.973 0 13.048.197 13.048.197
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 14.557.973 14.557.973 0 13.048.197 13.048.197
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 22.310.834 1.874.641 24.185.475 15.000.491 4.612.045 19.612.536
ÖZKAYNAKLAR
(13) 95.858.694 -4.419.516 91.439.178 93.291.545 -13.285 93.278.260
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
-21.146 0 -21.146 -17.745 0 -17.745
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-21.146 0 -21.146 -17.745 0 -17.745
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.231.951 -962.161 12.269.790 10.575.764 -969.601 9.606.163
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.151.984 -3.457.355 -4.609.339 -108.006 956.316 848.310
Kar Yedekleri
67.627.159 0 67.627.159 58.398.544 0 58.398.544
Yasal Yedekler
5.463.080 0 5.463.080 5.000.726 0 5.000.726
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
62.164.079 0 62.164.079 53.397.818 0 53.397.818
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.072.714 0 3.072.714 11.342.988 0 11.342.988
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.764 0 52.764 3.517.969 0 3.517.969
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.019.950 0 3.019.950 7.825.019 0 7.825.019
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
574.643.782 493.543.166 1.068.186.948 527.157.654 415.443.610 942.601.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 68.605.265 49.769.522 24.948.047 17.536.490
Kredilerden Alınan Faizler
50.612.492 38.482.661 18.255.385 13.442.177
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
939.718 119.974 420.810 54.881
Bankalardan Alınan Faizler
95.662 42.386 28.546 10.234
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
45 22 16 8
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
16.780.981 10.987.563 6.173.178 4.008.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
218.300 135.013 78.081 77.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
14.634.237 9.482.394 5.400.813 3.333.999
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.928.444 1.370.156 694.284 596.502
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
176.367 136.916 70.112 21.060
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -46.077.941 -21.356.833 -16.069.344 -7.650.131
Mevduata Verilen Faizler
-30.504.224 -15.068.715 -11.134.915 -5.381.657
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-777.280 -941.415 -273.149 -304.716
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.053.564 -3.048.898 -4.113.040 -1.337.384
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.333.147 -1.197.522 -433.212 -443.689
Kiralama Faiz Giderleri
-80.394 -75.654 -28.650 -24.200
Diğer Faiz Giderleri
-329.332 -1.024.629 -86.378 -158.485
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.527.324 28.412.689 8.878.703 9.886.359
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.600.535 2.168.011 1.384.404 964.127
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.154.054 3.482.604 2.008.745 1.265.375
Gayri Nakdi Kredilerden
869.872 685.569 313.214 240.479
Diğer
4.284.182 2.797.035 1.695.531 1.024.896
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.553.519 -1.314.593 -624.341 -301.248
Gayri Nakdi Kredilere
-524 -804 -192 -162
Diğer
-1.552.995 -1.313.789 -624.149 -301.086
TEMETTÜ GELİRLERİ
112.535 1.113.605 930 72.603
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -8.303.749 -7.041.047 -3.175.395 -4.255.187
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
54.942 4.816.233 -16.399 2.179.506
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.952.754 -3.769.040 -3.403.878 -1.047.163
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
594.063 -8.088.240 244.882 -5.387.530
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 3.450.044 2.221.369 1.342.630 645.299
FAALİYET BRÜT KÂRI
21.386.689 26.874.627 8.431.272 7.313.201
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -6.644.748 -7.148.723 -3.108.112 -2.213.773
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -100.292 -2.039.770 12.541 -17.799
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.793.415 -3.436.198 -1.292.512 -963.803
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -6.493.303 -6.031.039 -2.209.788 -2.045.349
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.354.931 8.218.897 1.833.401 2.072.477
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 4.354.931 8.218.897 1.833.401 2.072.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.334.981 -2.129.711 -553.155 -492.520
Cari Vergi Karşılığı
-2.671.281 -1.345.576 -798.723 1.079.072
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-425.659 -4.184.895 -119.930 -2.440.466
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.761.959 3.400.760 365.498 868.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 3.019.950 6.089.186 1.280.246 1.579.957
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 3.019.950 6.089.186 1.280.246 1.579.957
Grubun Karı (Zararı)
3.019.950 6.089.186 1.280.246 1.579.957
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,23100000 0,64100000 0,09800000 0,05400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977473


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.737 Değişim: 0,03% Hacim : 29.078 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.728 19.11.2021 Yüksek 1.759
Açılış: 1.749
11,2516 Değişim: 1,95%
Düşük 10,8299 19.11.2021 Yüksek 11,3463
Açılış: 11,036
12,7077 Değişim: 1,14%
Düşük 12,3010 19.11.2021 Yüksek 12,8301
Açılış: 12,5646
668,22 Değişim: 1,17%
Düşük 647,01 19.11.2021 Yüksek 679,45
Açılış: 660,50
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.