KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:17
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -14.496 153.797 1.275.383 0 197.031 0 0 0 4.509.229 6.120.944 0 6.120.944
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -197 0 0 0 0 0 0 0 2.500.702 0 2.500.505 0 2.500.505
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -768 3.734.316 72.245 3.460.478 0 -160.857 0 58.398.544 2.572.804 4.509.229 85.685.991 0 85.685.991
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -48.177 188.619 466.724 0 -4.475.532 0 0 0 1.739.704 -2.128.662 0 -2.128.662
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.031 0 0 0 0 0 0 0 32.639 0 29.608 0 29.608
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -20.776 4.801.594 176.003 7.350.106 0 -3.627.222 0 67.627.159 32.638 1.739.704 91.179.206 0 91.179.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
221.882.749 451.566.035 673.448.784 192.229.287 407.385.776 599.615.063
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 46.137.134 120.884.332 167.021.466 43.026.229 99.712.498 142.738.727
Teminat Mektupları
45.497.525 80.929.687 126.427.212 41.847.184 68.894.235 110.741.419
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.373.039 16.920.796 18.293.835 1.272.900 14.813.606 16.086.506
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
38.858.991 44.807.643 83.666.634 35.485.457 37.881.934 73.367.391
Diğer Teminat Mektupları
5.265.495 19.201.248 24.466.743 5.088.827 16.198.695 21.287.522
Banka Kredileri
26.446 8.087.285 8.113.731 122.254 7.079.894 7.202.148
İthalat Kabul Kredileri
26.446 8.086.236 8.112.682 122.254 7.079.001 7.201.255
Diğer Banka Kabulleri
0 1.049 1.049 0 893 893
Akreditifler
532.163 29.953.545 30.485.708 957.791 22.316.906 23.274.697
Belgeli Akreditifler
532.163 29.933.714 30.465.877 957.791 22.300.016 23.257.807
Diğer Akreditifler
0 19.831 19.831 0 16.890 16.890
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
81.000 1.913.815 1.994.815 99.000 1.421.463 1.520.463
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
81.000 1.913.815 1.994.815 99.000 1.421.463 1.520.463
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
95.649.122 20.454.993 116.104.115 77.686.779 21.081.703 98.768.482
Cayılamaz Taahhütler
(1) 95.649.122 20.454.993 116.104.115 77.686.779 21.081.703 98.768.482
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.323.149 12.347.146 14.670.295 38.855 14.044.527 14.083.382
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.877.678 12.129 16.889.807 14.666.903 2.087 14.668.990
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.068.330 0 6.068.330 4.830.167 0 4.830.167
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
56.153.837 0 56.153.837 44.590.857 0 44.590.857
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
83.280 0 83.280 68.631 0 68.631
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.139.698 8.095.718 22.235.416 13.488.216 7.035.089 20.523.305
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
80.096.493 310.226.710 390.323.203 71.516.279 286.591.575 358.107.854
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
80.096.493 310.226.710 390.323.203 71.516.279 286.591.575 358.107.854
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.868.239 5.367.042 9.235.281 2.339.701 4.721.385 7.061.086
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.938.704 2.682.938 4.621.642 1.513.056 2.052.594 3.565.650
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.929.535 2.684.104 4.613.639 826.645 2.668.791 3.495.436
Para ve Faiz Swap İşlemleri
76.228.254 304.859.668 381.087.922 68.512.430 281.234.260 349.746.690
Swap Para Alım İşlemleri
4.662.430 155.498.302 160.160.732 3.546.255 144.492.912 148.039.167
Swap Para Satım İşlemleri
70.925.824 91.424.900 162.350.724 63.436.175 83.846.042 147.282.217
Swap Faiz Alım İşlemleri
320.000 28.968.233 29.288.233 765.000 26.447.653 27.212.653
Swap Faiz Satım İşlemleri
320.000 28.968.233 29.288.233 765.000 26.447.653 27.212.653
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 664.148 635.930 1.300.078
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 635.930 635.930
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 664.148 0 664.148
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.773.502.418 373.192.705 2.146.695.123 2.514.798.633 307.290.933 2.822.089.566
EMANET KIYMETLER
257.310.952 80.958.279 338.269.231 1.174.846.935 62.800.731 1.237.647.666
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.868.772 36.966.180 48.834.952 13.994.359 31.286.338 45.280.697
Tahsile Alınan Çekler
18.583.710 3.064.311 21.648.021 16.337.960 2.323.861 18.661.821
Tahsile Alınan Ticari Senetler
18.712.324 1.350.224 20.062.548 14.290.083 1.139.348 15.429.431
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
187.457.085 141.600 187.598.685 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537
Diğer Emanet Kıymetler
20.678.596 39.435.964 60.114.560 30.050.395 28.048.320 58.098.715
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.514.663.903 287.399.432 1.802.063.335 1.338.428.515 240.139.806 1.578.568.321
Menkul Kıymetler
2.647.234 1.742.955 4.390.189 2.552.857 1.488.478 4.041.335
Teminat Senetleri
18.228.022 3.270.398 21.498.420 15.030.031 2.143.619 17.173.650
Emtia
919.910 138.483 1.058.393 919.910 119.673 1.039.583
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.224.971.318 184.423.958 1.409.395.276 1.072.212.605 154.124.910 1.226.337.515
Diğer Rehinli Kıymetler
267.892.210 97.791.467 365.683.677 247.707.903 82.235.495 329.943.398
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 32.171 37.380 5.209 27.631 32.840
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.527.563 4.834.994 6.362.557 1.523.183 4.350.396 5.873.579
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.995.385.167 824.758.740 2.820.143.907 2.707.027.920 714.676.709 3.421.704.629


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.142.222 7.731.824
Alınan Faizler
39.841.506 26.842.297
Ödenen Faizler
-28.909.773 -13.664.281
Alınan Temettüler
111.605 1.041.002
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.258.201 2.989.276
Elde Edilen Diğer Kazançlar
568.085 4.212.797
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.528.192 930.126
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.830.213 -2.791.762
Ödenen Vergiler
-1.690.117 -1.418.590
Diğer
-10.735.264 -10.409.041
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.516.599 2.764.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.742.156 -7.598.861
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.580.667 5.905.888
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-26.323.945 -110.087.006
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-31.704 -7.826.880
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.940.460 -4.996.998
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
35.685.209 121.910.630
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.701.707 -1.738.313
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.867.695 7.195.917
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.658.821 10.496.201
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.794.284 -21.561.468
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-606.041 -37.481
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-412.292 -166.259
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
458.567 397.606
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-30.922.144 -49.793.040
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.276.687 33.328.244
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-195.214 -7.492.059
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.606.153 777.633
Diğer
0 1.423.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
744.063 5.541.860
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.276.340 2.696.636
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.393.118 -4.025.659
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-139.159 -129.117
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.717.177 2.444.554
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
325.777 -3.078.853
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.847.422 28.162.539
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.173.199 25.083.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.739.704 4.509.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.868.366 1.611.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
607.166 1.414.684
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-53.674 -16.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
235.774 192.246
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
563.683 1.523.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-138.617 -284.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.475.532 197.031
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.773.210 252.604
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.297.678 -55.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.128.662 6.120.944


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
113.847.754 218.284.663 332.132.417 115.996.922 176.002.569 291.999.491
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.036.267 94.584.123 103.620.390 8.737.466 82.300.443 91.037.909
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.460.614 89.754.638 98.215.252 7.954.069 80.089.730 88.043.799
Bankalar
(4) 336.622 4.829.789 5.166.411 578.131 2.210.866 2.788.997
Para Piyasalarından Alacaklar
240.365 0 240.365 206.435 0 206.435
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.334 -304 -1.638 -1.169 -153 -1.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.170.435 17.501.588 18.672.023 13.769.083 536.369 14.305.452
Devlet Borçlanma Senetleri
126.985 16.815.776 16.942.761 13.769.083 9.300 13.778.383
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 685.359 685.359 0 527.069 527.069
Diğer Finansal Varlıklar
1.043.450 453 1.043.903 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 102.174.785 105.021.155 207.195.940 90.571.073 91.057.857 181.628.930
Devlet Borçlanma Senetleri
101.399.725 104.549.044 205.948.769 89.811.384 90.687.150 180.498.534
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
245.577 33.402 278.979 230.206 28.445 258.651
Diğer Finansal Varlıklar
529.483 438.709 968.192 529.483 342.262 871.745
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.466.267 1.177.797 2.644.064 2.919.300 2.107.900 5.027.200
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.466.267 1.177.797 2.644.064 2.919.300 2.107.900 5.027.200
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 476.207.841 186.035.244 662.243.085 456.101.932 155.487.998 611.589.930
Krediler
(7) 486.434.020 165.979.341 652.413.361 462.338.413 138.321.547 600.659.960
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 10.334.908 20.121.551 30.456.459 12.466.614 17.220.082 29.686.696
Devlet Borçlanma Senetleri
10.248.659 19.972.235 30.220.894 12.379.588 17.161.348 29.540.936
Diğer Finansal Varlıklar
86.249 149.316 235.565 87.026 58.734 145.760
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-20.561.087 -65.648 -20.626.735 -18.703.095 -53.631 -18.756.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.241.959 0 5.241.959 5.260.879 0 5.260.879
Satış Amaçlı
5.241.959 0 5.241.959 5.260.879 0 5.260.879
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
12.092.899 3.717.239 15.810.138 10.939.778 3.386.144 14.325.922
İştirakler (Net)
(9) 295.413 0 295.413 152.904 0 152.904
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
295.413 0 295.413 152.904 0 152.904
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 11.797.486 3.611.494 15.408.980 10.786.874 3.280.399 14.067.273
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
11.632.091 3.611.494 15.243.585 10.621.479 3.280.399 13.901.878
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
165.395 0 165.395 165.395 0 165.395
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 105.745 105.745 0 105.745 105.745
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 105.745 105.745 0 105.745 105.745
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 6.694.009 42.540 6.736.549 6.710.643 37.712 6.748.355
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.109.981 19.433 1.129.414 984.261 17.945 1.002.206
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.109.981 19.433 1.129.414 984.261 17.945 1.002.206
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 1.322 0 1.322
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.497.201 0 2.497.201 247.408 0 247.408
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 8.842.119 1.094.185 9.936.304 8.389.443 3.036.308 11.425.751
VARLIKLAR TOPLAMI
626.533.763 409.193.304 1.035.727.067 604.632.588 337.968.676 942.601.264
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 339.930.820 362.659.304 702.590.124 306.746.336 323.127.872 629.874.208
ALINAN KREDİLER
(3) 397.801 43.817.052 44.214.853 1.291.482 35.658.731 36.950.213
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 90.354.201 32.485.556 122.839.757 92.831.730 23.569.739 116.401.469
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.010.690 17.368.642 18.379.332 1.010.690 13.343.843 14.354.533
Bonolar
0 746.707 746.707 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 16.621.935 17.632.625 1.010.690 13.343.843 14.354.533
FONLAR
6.085.193 0 6.085.193 6.053.060 0 6.053.060
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.085.193 0 6.085.193 6.053.060 0 6.053.060
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 790.265 3.013.186 3.803.451 1.464.562 2.023.090 3.487.652
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
790.265 3.013.186 3.803.451 1.464.562 2.023.090 3.487.652
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 734.205 46.362 780.567 763.681 58.304 821.985
KARŞILIKLAR
(9) 7.254.588 9.360 7.263.948 7.048.154 10.480 7.058.634
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.594.719 0 1.594.719 1.509.040 0 1.509.040
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.659.869 9.360 5.669.229 5.539.114 10.480 5.549.594
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.900.821 6.016 1.906.837 1.655.923 4.594 1.660.517
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 14.460.389 14.460.389 0 13.048.197 13.048.197
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 14.460.389 14.460.389 0 13.048.197 13.048.197
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 20.222.817 2.000.593 22.223.410 15.000.491 4.612.045 19.612.536
ÖZKAYNAKLAR
(13) 94.135.886 -2.956.680 91.179.206 93.291.545 -13.285 93.278.260
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
-20.776 0 -20.776 -17.745 0 -17.745
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-20.776 0 -20.776 -17.745 0 -17.745
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.292.322 -964.619 12.327.703 10.575.764 -969.601 9.606.163
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.635.161 -1.992.061 -3.627.222 -108.006 956.316 848.310
Kar Yedekleri
67.627.159 0 67.627.159 58.398.544 0 58.398.544
Yasal Yedekler
5.463.080 0 5.463.080 5.000.726 0 5.000.726
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
62.164.079 0 62.164.079 53.397.818 0 53.397.818
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.772.342 0 1.772.342 11.342.988 0 11.342.988
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
32.638 0 32.638 3.517.969 0 3.517.969
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.739.704 0 1.739.704 7.825.019 0 7.825.019
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
562.817.287 472.909.780 1.035.727.067 527.157.654 415.443.610 942.601.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 43.657.218 32.233.032 23.327.874 16.182.189
Kredilerden Alınan Faizler
32.357.107 25.040.484 16.937.338 12.497.207
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
518.908 65.093 336.471 31.823
Bankalardan Alınan Faizler
67.116 32.152 33.291 13.688
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
29 14 16 7
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.607.803 6.979.433 5.993.066 3.624.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
140.219 57.384 80.021 39.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.233.424 6.148.395 5.213.032 3.149.603
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.234.160 773.654 700.013 435.234
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
106.255 115.856 27.692 15.201
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -30.008.597 -13.706.702 -16.068.266 -6.538.170
Mevduata Verilen Faizler
-19.369.309 -9.687.058 -10.287.122 -4.681.924
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-504.131 -636.699 -269.995 -280.758
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.940.524 -1.711.514 -4.913.552 -861.137
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-899.935 -753.833 -460.909 -384.584
Kiralama Faiz Giderleri
-51.744 -51.454 -26.840 -24.936
Diğer Faiz Giderleri
-242.954 -866.144 -109.848 -304.831
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.648.621 18.526.330 7.259.608 9.644.019
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.216.131 1.203.884 1.172.972 345.170
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.145.309 2.217.229 1.676.832 938.881
Gayri Nakdi Kredilerden
556.658 445.090 282.177 220.778
Diğer
2.588.651 1.772.139 1.394.655 718.103
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-929.178 -1.013.345 -503.860 -593.711
Gayri Nakdi Kredilere
-332 -642 -162 -267
Diğer
-928.846 -1.012.703 -503.698 -593.444
TEMETTÜ GELİRLERİ
111.605 1.041.002 109.632 1.039.931
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -5.128.354 -2.785.860 -2.575.015 -626.740
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
71.341 2.636.727 70.680 1.734.629
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.548.876 -2.721.877 -2.790.370 -1.224.942
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
349.181 -2.700.710 144.675 -1.136.427
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 2.107.414 1.576.070 929.228 854.234
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.955.417 19.561.426 6.896.425 11.256.614
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -3.536.636 -4.934.950 -2.035.410 -3.206.785
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -112.833 -2.021.971 -38.773 -1.106.259
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.500.903 -2.472.395 -1.296.947 -1.499.242
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -4.283.515 -3.985.690 -2.223.820 -1.929.877
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.521.530 6.146.420 1.301.475 3.514.451
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 2.521.530 6.146.420 1.301.475 3.514.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -781.826 -1.637.191 -523.717 -876.673
Cari Vergi Karşılığı
-1.872.558 -2.424.648 -1.102.909 -1.941.798
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-305.729 -1.744.429 -142.515 -748.049
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.396.461 2.531.886 721.707 1.813.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.739.704 4.509.229 777.758 2.637.778
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 1.739.704 4.509.229 777.758 2.637.778
Grubun Karı (Zararı)
1.739.704 4.509.229 777.758 2.637.778
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,13300000 0,58700000 0,06000000 0,28000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958043


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.