KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:16
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -39.334 0 -63.379 61.480 -4.356.148 0 0 0 2.456.215 -1.941.166 183 -1.940.983
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -69 283.058 0 163 0 0 0 137.431 -653.439 0 -232.856 0 -232.856
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -640 4.074.026 -60.427 355.993 2.810.470 -4.652.778 0 52.462.507 8.505.121 2.456.215 72.050.487 3.176 72.053.663
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -35.837 0 -115.376 215.087 -7.777.006 101.481 0 0 1.339.985 -6.271.666 704 -6.270.962
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.956 0 0 -490 0 0 0 265.837 -172.295 0 91.096 0 91.096
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -19.701 6.101.044 3.716 1.444.738 3.251.106 -6.937.641 745.773 68.215.280 1.644.148 1.339.985 88.888.448 5.239 88.893.687


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
205.440.709 436.190.191 641.630.900 202.622.377 429.001.864 631.624.241
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 52.922.127 128.793.913 181.716.040 50.318.190 109.735.813 160.054.003
Teminat Mektupları
51.406.851 85.972.923 137.379.774 48.991.834 75.714.828 124.706.662
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.486.969 18.408.475 19.895.444 1.463.827 16.510.251 17.974.078
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
44.009.899 43.583.947 87.593.846 41.641.970 37.911.310 79.553.280
Diğer Teminat Mektupları
5.909.983 23.980.501 29.890.484 5.886.037 21.293.267 27.179.304
Banka Kredileri
122.679 7.868.137 7.990.816 122.254 7.088.274 7.210.528
İthalat Kabul Kredileri
122.679 7.867.142 7.989.821 122.254 7.087.381 7.209.635
Diğer Banka Kabulleri
0 995 995 0 893 893
Akreditifler
1.189.622 31.329.510 32.519.132 997.868 23.665.410 24.663.278
Belgeli Akreditifler
1.189.622 31.112.489 32.302.111 997.868 23.562.686 24.560.554
Diğer Akreditifler
0 217.021 217.021 0 102.724 102.724
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
99.000 1.727.583 1.826.583 99.000 1.421.463 1.520.463
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
99.000 1.727.583 1.826.583 99.000 1.421.463 1.520.463
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
97.813 1.892.293 1.990.106 98.155 1.841.367 1.939.522
Diğer Kefaletlerimizden
6.162 3.467 9.629 9.079 4.471 13.550
TAAHHÜTLER
89.554.734 29.044.053 118.598.787 78.266.567 29.605.559 107.872.126
Cayılamaz Taahhütler
(1) 89.554.734 19.731.090 109.285.824 78.266.567 21.595.365 99.861.932
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.389.492 12.175.305 13.564.797 96.533 14.155.920 14.252.453
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.833.996 113.991 15.947.987 14.666.903 63.612 14.730.515
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.312.105 537 6.312.642 5.098.792 83 5.098.875
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
19.069 0 19.069 16.428 0 16.428
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
51.478.442 40.676 51.519.118 44.638.928 38.696 44.677.624
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
72.216 0 72.216 68.632 0 68.632
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.446.264 7.400.581 21.846.845 13.677.201 7.337.054 21.014.255
Cayılabilir Taahhütler
0 9.312.963 9.312.963 0 8.010.194 8.010.194
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 270.936 270.936 0 205.122 205.122
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 9.042.027 9.042.027 0 7.805.072 7.805.072
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
62.963.848 278.352.225 341.316.073 74.037.620 289.660.492 363.698.112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
62.963.848 278.352.225 341.316.073 74.037.620 289.660.492 363.698.112
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.695.337 5.918.676 10.614.013 2.355.332 2.663.655 5.018.987
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.552.898 2.755.685 5.308.583 1.527.355 1.008.721 2.536.076
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.142.439 3.162.991 5.305.430 827.977 1.654.934 2.482.911
Para ve Faiz Swap İşlemleri
57.853.770 271.994.206 329.847.976 71.018.140 286.360.907 357.379.047
Swap Para Alım İşlemleri
5.026.396 131.066.643 136.093.039 6.051.965 145.831.548 151.883.513
Swap Para Satım İşlemleri
51.997.374 82.520.327 134.517.701 63.436.175 87.634.053 151.070.228
Swap Faiz Alım İşlemleri
415.000 29.203.618 29.618.618 765.000 26.447.653 27.212.653
Swap Faiz Satım İşlemleri
415.000 29.203.618 29.618.618 765.000 26.447.653 27.212.653
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
20.541 30.198 50.739 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
10.273 15.097 25.370 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
10.268 15.101 25.369 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
394.200 409.145 803.345 664.148 635.930 1.300.078
Futures Para Alım İşlemleri
0 409.145 409.145 0 635.930 635.930
Futures Para Satım İşlemleri
394.200 0 394.200 664.148 0 664.148
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.692.858.951 370.322.117 2.063.181.068 2.563.869.791 325.299.145 2.889.168.936
EMANET KIYMETLER
248.545.244 76.090.184 324.635.428 1.179.135.773 66.865.796 1.246.001.569
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.453.901 34.092.511 50.546.412 17.451.168 31.490.162 48.941.330
Tahsile Alınan Çekler
17.962.473 2.972.007 20.934.480 17.101.252 2.429.665 19.530.917
Tahsile Alınan Ticari Senetler
16.208.190 1.542.215 17.750.405 14.356.213 1.383.849 15.740.062
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
178.634.771 1.087 178.635.858 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537
Diğer Emanet Kıymetler
19.275.444 34.562.741 53.838.185 30.053.002 28.659.397 58.712.399
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 2.919.623 2.921.272 1.649 2.899.859 2.901.508
REHİNLİ KIYMETLER
1.442.780.403 289.188.458 1.731.968.861 1.383.210.835 254.082.953 1.637.293.788
Menkul Kıymetler
6.731.473 1.703.992 8.435.465 7.177.865 1.570.333 8.748.198
Teminat Senetleri
18.289.736 8.070.676 26.360.412 16.760.456 7.021.330 23.781.786
Emtia
3.308.961 1.150.571 4.459.532 3.110.331 923.024 4.033.355
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.148.271.259 181.000.827 1.329.272.086 1.103.157.094 158.200.995 1.261.358.089
Diğer Rehinli Kıymetler
266.173.765 97.231.943 363.405.708 252.999.880 86.339.640 339.339.520
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 30.449 35.658 5.209 27.631 32.840
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.533.304 5.043.475 6.576.779 1.523.183 4.350.396 5.873.579
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.898.299.660 806.512.308 2.704.811.968 2.766.492.168 754.301.009 3.520.793.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
930.846 2.395.434
Alınan Faizler
21.051.818 16.095.286
Ödenen Faizler
-13.754.233 -7.658.923
Alınan Temettüler
5.348 1.071
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.740.374 1.328.554
Elde Edilen Diğer Kazançlar
383.262 1.795.944
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
752.908 666.782
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.511.839 -1.220.867
Ödenen Vergiler
-1.044.129 -1.133.700
Diğer
-6.692.663 -7.478.713
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.428.428 5.172.527
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.048.847 -4.680.725
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.861.022 8.636.111
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.936.609 -39.628.699
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-474.975 -6.922.705
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.527.438 1.505.615
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-2.833.300 44.252.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-648.399 1.789.297
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.704.142 220.761
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.359.274 7.567.961
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.772.812 -14.167.862
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-142.509 -370.401
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-490.021 -432.201
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
205.041 252.859
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.018.549 -25.565.522
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.155.069 10.520.334
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.562 -174.060
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.529.719 9.949
Diğer
0 1.591.180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.753.888 -1.127.082
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.186.536 2.243.696
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.360.000 -3.281.352
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-72.648 -89.426
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.573.185 1.751.906
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.913.535 -5.975.077
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.002.234 32.051.095
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.915.769 26.076.018


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.340.430 2.456.501
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7.611.392 -4.397.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-151.213 -102.713
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-39.887 -43.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-138.451 -79.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.125 20.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.460.179 -4.294.771
Yabancı Para Çevrim Farkları
215.087 61.480
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-9.719.199 -5.585.091
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
101.481 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.942.452 1.228.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.270.962 -1.940.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
116.145.243 226.571.258 342.716.501 121.644.985 190.978.231 312.623.216
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.955.623 110.027.064 121.982.687 9.547.307 95.419.691 104.966.998
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 10.486.626 96.086.631 106.573.257 8.366.406 86.579.819 94.946.225
Bankalar
(4) 679.431 13.951.054 14.630.485 581.355 8.848.805 9.430.160
Para Piyasalarından Alacaklar
793.799 0 793.799 603.790 0 603.790
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.233 -10.621 -14.854 -4.244 -8.933 -13.177
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.088.784 16.682.368 17.771.152 14.810.177 543.939 15.354.116
Devlet Borçlanma Senetleri
49.290 16.092.157 16.141.447 13.782.465 9.300 13.791.765
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.857 582.509 598.366 16.486 527.069 543.555
Diğer Finansal Varlıklar
1.023.637 7.702 1.031.339 1.011.226 7.570 1.018.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 100.095.093 97.465.581 197.560.674 94.339.957 92.900.367 187.240.324
Devlet Borçlanma Senetleri
95.493.075 95.430.480 190.923.555 89.811.384 91.006.417 180.817.801
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
260.199 34.161 294.360 242.135 31.702 273.837
Diğer Finansal Varlıklar
4.341.819 2.000.940 6.342.759 4.286.438 1.862.248 6.148.686
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.005.743 2.396.245 5.401.988 2.947.544 2.114.234 5.061.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.005.743 2.396.245 5.401.988 2.947.544 2.114.234 5.061.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
490.465.364 210.763.147 701.228.511 484.765.513 187.483.096 672.248.609
Krediler
(7) 497.680.239 189.497.324 687.177.563 489.100.046 168.409.928 657.509.974
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 3.105.940 3.151.022 6.256.962 2.851.377 2.294.800 5.146.177
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 9.985.681 19.608.657 29.594.338 12.466.614 18.153.867 30.620.481
Devlet Borçlanma Senetleri
9.898.073 19.565.667 29.463.740 12.379.588 18.095.133 30.474.721
Diğer Finansal Varlıklar
87.608 42.990 130.598 87.026 58.734 145.760
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-20.306.496 -1.493.856 -21.800.352 -19.652.524 -1.375.499 -21.028.023
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.378.919 0 5.378.919 5.336.119 0 5.336.119
Satış Amaçlı
5.378.919 0 5.378.919 5.336.119 0 5.336.119
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.401.472 212.924 1.614.396 1.277.395 207.948 1.485.343
İştirakler (Net)
(9) 697.145 3.724 700.869 550.810 3.445 554.255
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
297.075 0 297.075 293.250 0 293.250
Konsolide Edilmeyenler
400.070 3.724 403.794 257.560 3.445 261.005
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 704.327 10.526 714.853 726.585 9.541 736.126
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
704.327 10.526 714.853 726.585 9.541 736.126
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 198.674 198.674 0 194.962 194.962
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 198.674 198.674 0 194.962 194.962
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 11.177.762 444.515 11.622.277 11.099.870 403.960 11.503.830
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.233.184 68.995 1.302.179 1.147.667 66.466 1.214.133
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.233.184 68.995 1.302.179 1.147.667 66.466 1.214.133
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 477.790 0 477.790 477.790 0 477.790
CARİ VERGİ VARLIĞI
22.538 6.788 29.326 23.394 5.688 29.082
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
3.380.352 5.493 3.385.845 856.992 5.120 862.112
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 9.445.540 1.260.374 10.705.914 9.414.878 3.337.809 12.752.687
VARLIKLAR TOPLAMI
639.128.164 439.333.494 1.078.461.658 636.044.603 382.488.318 1.018.532.921
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 338.585.411 383.504.574 722.089.985 331.229.660 363.608.580 694.838.240
ALINAN KREDİLER
(3) 531.751 39.198.035 39.729.786 1.393.770 35.774.781 37.168.551
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 118.874.656 27.641.458 146.516.114 94.932.803 23.569.739 118.502.542
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.326.495 20.164.049 24.490.544 5.027.603 13.346.012 18.373.615
Bonolar
0 285.883 285.883 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.316.148 0 3.316.148 4.017.250 0 4.017.250
Tahviller
1.010.347 19.878.166 20.888.513 1.010.353 13.346.012 14.356.365
FONLAR
6.043.481 0 6.043.481 6.053.060 0 6.053.060
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.043.481 0 6.043.481 6.053.060 0 6.053.060
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 461.424 2.821.183 3.282.607 1.464.562 2.022.399 3.486.961
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
461.424 2.821.183 3.282.607 1.464.562 2.022.399 3.486.961
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 895.400 96.994 992.394 879.435 121.928 1.001.363
KARŞILIKLAR
(9) 7.486.839 287.118 7.773.957 7.265.341 245.485 7.510.826
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.770.210 8.089 1.778.299 1.569.882 7.193 1.577.075
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.716.629 279.029 5.995.658 5.695.459 238.292 5.933.751
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.687.101 6.538 1.693.639 1.769.112 6.951 1.776.063
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 7.896 7.896 0 7.128 7.128
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 14.922.581 14.922.581 0 13.816.234 13.816.234
Krediler
0 831.815 831.815 0 768.037 768.037
Diğer Borçlanma Araçları
0 14.090.766 14.090.766 0 13.048.197 13.048.197
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 18.053.465 3.971.522 22.024.987 15.978.625 4.946.160 20.924.785
ÖZKAYNAKLAR
(13) 92.860.417 -3.966.730 88.893.687 93.066.833 2.006.720 95.073.553
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
-19.701 0 -19.701 -17.745 0 -17.745
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-19.701 0 -19.701 -17.745 0 -17.745
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.540.610 8.888 7.549.498 5.619.524 -32.697 5.586.827
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.252.464 -5.193.226 -2.940.762 3.563.047 956.629 4.519.676
Kar Yedekleri
66.997.672 1.217.608 68.215.280 57.638.040 1.082.788 58.720.828
Yasal Yedekler
5.573.795 37.049 5.610.844 5.111.485 33.686 5.145.171
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
61.288.204 39.493 61.327.697 52.389.601 36.080 52.425.681
Diğer Kar Yedekleri
135.673 1.141.066 1.276.739 136.954 1.013.022 1.149.976
Kar veya Zarar
2.984.133 0 2.984.133 13.159.432 0 13.159.432
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.644.148 0 1.644.148 3.507.980 0 3.507.980
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.339.985 0 1.339.985 9.651.452 0 9.651.452
Azınlık Payları
5.239 0 5.239 4.535 0 4.535
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
589.806.440 488.655.218 1.078.461.658 559.060.804 459.472.117 1.018.532.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 21.842.168 17.098.484
Kredilerden Alınan Faizler
16.552.333 13.372.646
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
209.663 37.351
Bankalardan Alınan Faizler
45.035 30.431
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.917 2.311
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.796.217 3.443.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
62.982 28.533
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.185.347 3.075.749
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
547.888 338.815
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
107.470 94.256
Diğer Faiz Gelirleri
129.533 118.392
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -14.967.575 -7.527.155
Mevduata Verilen Faizler
-9.829.959 -5.265.250
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-250.985 -378.958
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.131.318 -851.844
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-589.233 -437.013
Kiralama Faiz Giderleri
-31.462 -32.770
Diğer Faiz Giderleri
-134.618 -561.320
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.874.593 9.571.329
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.275.790 753.070
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.724.319 1.198.135
Gayri Nakdi Kredilerden
336.819 255.043
Diğer
1.387.500 943.092
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-448.529 -445.065
Gayri Nakdi Kredilere
-107 -293
Diğer
-448.422 -444.772
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.348 1.071
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.456.884 -2.128.050
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
812 942.767
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.854.308 -1.504.385
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
396.612 -1.566.432
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 1.498.853 853.177
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.197.700 9.050.597
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.852.968 -2.085.617
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -120.742 -943.412
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.343.323 -1.074.705
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.212.101 -2.161.030
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.668.566 2.785.833
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
13.451 10.417
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 1.682.017 2.796.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -341.587 -830.417
Cari Vergi Karşılığı
-840.599 -552.699
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-185.325 -1.002.056
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
684.337 724.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.340.430 1.965.833
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 1.107.539
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 1.107.539
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 -535.466
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 -535.466
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 572.073
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 -81.405
Cari Vergi Karşılığı
0 -78.057
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -3.766
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 418
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 490.668
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 1.340.430 2.456.501
Grubun Karı (Zararı)
1.339.985 2.456.215
Azınlık Payları Karı (Zararı)
445 286
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,10200000 0,40300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936246


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.