KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.02.2021 - 23:02
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -324.856 -27.891 175.320 105.265 5.909.736 0 0 0 7.356.825 13.194.399 535 13.194.934
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -88 188.957 0 0 0 667 0 138.686 575.371 0 903.593 0 903.593
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.866.010 -14.866.010 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.794.507 -14.794.507 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 1.801.735 7.356.825 74.224.509 2.993 74.227.502
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.018.466 64.143 -972.979 287.029 1.135.995 644.292 0 0 9.651.452 12.828.398 1.542 12.829.940
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -19.370 288.113 0 0 0 0 0 -728.699 1.548.961 0 1.089.005 0 1.089.005
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.196 0 0 0 0 0 0 7.124.451 -7.199.541 0 -72.894 0 -72.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.196 0 0 0 0 0 0 6.974.268 -6.976.464 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 3.507.980 9.651.452 95.069.018 4.535 95.073.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
202.622.377 429.001.864 631.624.241 144.394.170 313.003.820 457.397.990
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) (3) 50.318.190 109.735.813 160.054.003 44.163.692 87.532.468 131.696.160
Teminat Mektupları
48.991.834 75.714.828 124.706.662 43.893.079 57.274.344 101.167.423
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.463.827 16.510.251 17.974.078 1.164.794 13.635.508 14.800.302
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
41.641.970 37.911.310 79.553.280 37.831.479 39.002.599 76.834.078
Diğer Teminat Mektupları
5.886.037 21.293.267 27.179.304 4.896.806 4.636.237 9.533.043
Banka Kredileri
122.254 7.088.274 7.210.528 9.724 8.211.786 8.221.510
İthalat Kabul Kredileri
122.254 7.087.381 7.209.635 6.517 8.206.747 8.213.264
Diğer Banka Kabulleri
0 893 893 3.207 5.039 8.246
Akreditifler
997.868 23.665.410 24.663.278 255.679 20.137.357 20.393.036
Belgeli Akreditifler
997.868 23.562.686 24.560.554 255.679 20.071.463 20.327.142
Diğer Akreditifler
0 102.724 102.724 0 65.894 65.894
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
99.000 1.421.463 1.520.463 0 969.507 969.507
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
99.000 1.421.463 1.520.463 0 969.507 969.507
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
98.155 1.841.367 1.939.522 0 939.474 939.474
Diğer Kefaletlerimizden
9.079 4.471 13.550 5.210 0 5.210
TAAHHÜTLER
78.266.567 29.605.559 107.872.126 53.014.691 19.903.469 72.918.160
Cayılamaz Taahhütler
(1) (3) 78.266.567 21.595.365 99.861.932 53.014.691 14.823.869 67.838.560
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
96.533 14.155.920 14.252.453 2.134.231 11.571.249 13.705.480
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.666.903 63.612 14.730.515 11.842.898 32.819 11.875.717
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.098.792 83 5.098.875 3.852.919 24 3.852.943
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
16.428 0 16.428 11.509 0 11.509
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.638.928 38.696 44.677.624 24.220.013 25.292 24.245.305
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
68.632 0 68.632 36.161 0 36.161
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.677.201 7.337.054 21.014.255 10.909.460 3.194.485 14.103.945
Cayılabilir Taahhütler
0 8.010.194 8.010.194 0 5.079.600 5.079.600
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 205.122 205.122 0 216.573 216.573
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 7.805.072 7.805.072 0 4.863.027 4.863.027
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 74.037.620 289.660.492 363.698.112 47.215.787 205.567.883 252.783.670
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
74.037.620 289.660.492 363.698.112 47.215.787 205.567.883 252.783.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.355.332 2.663.655 5.018.987 3.859.858 4.325.518 8.185.376
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.527.355 1.008.721 2.536.076 1.631.241 2.449.973 4.081.214
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
827.977 1.654.934 2.482.911 2.228.617 1.875.545 4.104.162
Para ve Faiz Swap İşlemleri
71.018.140 286.360.907 357.379.047 43.353.905 201.213.855 244.567.760
Swap Para Alım İşlemleri
6.051.965 145.831.548 151.883.513 1.417.227 99.048.727 100.465.954
Swap Para Satım İşlemleri
63.436.175 87.634.053 151.070.228 41.796.678 57.948.484 99.745.162
Swap Faiz Alım İşlemleri
765.000 26.447.653 27.212.653 70.000 22.108.322 22.178.322
Swap Faiz Satım İşlemleri
765.000 26.447.653 27.212.653 70.000 22.108.322 22.178.322
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.024 28.510 30.534
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
664.148 635.930 1.300.078 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 635.930 635.930 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
664.148 0 664.148 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.563.869.791 325.299.145 2.889.168.936 1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129
EMANET KIYMETLER
1.179.135.773 66.865.796 1.246.001.569 806.756.931 45.380.242 852.137.173
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.451.168 31.490.162 48.941.330 20.517.299 21.575.724 42.093.023
Tahsile Alınan Çekler
17.101.252 2.429.665 19.530.917 10.908.997 1.492.464 12.401.461
Tahsile Alınan Ticari Senetler
14.356.213 1.383.849 15.740.062 11.345.458 946.062 12.291.520
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
1.100.163.673 2.864 1.100.166.537 738.596.223 0 738.596.223
Diğer Emanet Kıymetler
30.053.002 28.659.397 58.712.399 25.378.489 20.506.340 45.884.829
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 2.899.859 2.901.508 1.649 859.652 861.301
REHİNLİ KIYMETLER
1.383.210.835 254.082.953 1.637.293.788 1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608
Menkul Kıymetler
7.177.865 1.570.333 8.748.198 3.353.935 1.296.711 4.650.646
Teminat Senetleri
16.760.456 7.021.330 23.781.786 16.780.956 5.436.821 22.217.777
Emtia
3.110.331 923.024 4.033.355 2.428.499 639.362 3.067.861
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.103.157.094 158.200.995 1.261.358.089 895.452.305 125.862.426 1.021.314.731
Diğer Rehinli Kıymetler
252.999.880 86.339.640 339.339.520 211.419.646 66.447.078 277.866.724
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 27.631 32.840 5.209 21.660 26.869
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.523.183 4.350.396 5.873.579 1.247.998 3.309.350 4.557.348
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.766.492.168 754.301.009 3.520.793.177 2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
21.675.973 -10.191.268
Alınan Faizler
69.359.999 62.716.085
Ödenen Faizler
-33.250.585 -41.250.106
Alınan Temettüler
7.314 20.155
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.364.892 5.428.493
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.686.199 3.063.653
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.667.883 2.496.293
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.451.129 -4.317.186
Ödenen Vergiler
-3.711.294 -5.277.471
Diğer
-20.997.306 -33.071.184
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
53.389.187 29.142.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.404.293 4.821.736
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-32.409.950 -9.601.642
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-146.468.732 -69.729.045
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.663.739 2.554.398
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
7.999.354 6.184.517
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
173.185.323 119.631.420
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -37.668
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.616.790 -1.412.395
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
72.768.014 -23.269.061
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
75.065.160 18.950.992
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-70.619.616 -23.539.257
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-410.071 -50.592
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.482.629 -1.835.246
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.133.608 499.160
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-114.440.414 -44.506.253
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
51.339.571 21.731.937
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.612.792 -11.191.088
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
853.111 3.875.246
Diğer
0 7.937.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.969.637 6.319.753
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.688.914 24.358.844
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.389.618 -17.669.126
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-329.659 -369.965
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) -464.042 2.024.161
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.951.139 3.755.649
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 32.051.095 28.295.446
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 43.002.234 32.051.095


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.653.075 7.357.474
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.176.865 5.837.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.109.630 -177.427
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.133.124 -360.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.179 -34.864
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.167.575 321.826
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.902 -103.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.067.235 6.014.887
Yabancı Para Çevrim Farkları
287.029 105.265
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.425.327 7.575.936
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
644.292 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-289.413 -1.666.314
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.829.940 13.194.934


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
121.644.985 190.978.231 312.623.216 83.583.457 98.441.926 182.025.383
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.547.307 95.419.691 104.966.998 3.565.469 60.244.783 63.810.252
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.366.406 86.579.819 94.946.225 2.947.625 52.864.641 55.812.266
Bankalar
(4) 581.355 8.848.805 9.430.160 131.072 7.251.813 7.382.885
Para Piyasalarından Alacaklar
603.790 0 603.790 487.812 133.957 621.769
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.244 -8.933 -13.177 -1.040 -5.628 -6.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 14.810.177 543.939 15.354.116 1.932.117 145.007 2.077.124
Devlet Borçlanma Senetleri
13.782.465 9.300 13.791.765 1.898.894 7.310 1.906.204
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
16.486 527.069 543.555 23 0 23
Diğer Finansal Varlıklar
1.011.226 7.570 1.018.796 33.200 137.697 170.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 94.339.957 92.900.367 187.240.324 76.790.107 36.553.163 113.343.270
Devlet Borçlanma Senetleri
89.811.384 91.006.417 180.817.801 74.042.653 35.560.304 109.602.957
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
242.135 31.702 273.837 140.393 399.984 540.377
Diğer Finansal Varlıklar
4.286.438 1.862.248 6.148.686 2.607.061 592.875 3.199.936
Türev Finansal Varlıklar
(3) 2.947.544 2.114.234 5.061.778 1.295.764 1.498.973 2.794.737
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.947.544 2.114.234 5.061.778 1.295.764 1.498.973 2.794.737
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
484.765.513 187.483.096 672.248.609 334.985.276 153.648.840 488.634.116
Krediler
(7) 489.100.046 168.409.928 657.509.974 342.521.224 138.437.666 480.958.890
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 2.851.377 2.294.800 5.146.177 1.531.983 2.136.768 3.668.751
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 12.466.614 18.153.867 30.620.481 4.480.563 13.691.052 18.171.615
Devlet Borçlanma Senetleri
12.379.588 18.095.133 30.474.721 4.395.402 13.664.560 18.059.962
Diğer Finansal Varlıklar
87.026 58.734 145.760 85.161 26.492 111.653
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-19.652.524 -1.375.499 -21.028.023 -13.548.494 -616.646 -14.165.140
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.336.119 0 5.336.119 6.965.298 165 6.965.463
Satış Amaçlı
5.336.119 0 5.336.119 6.965.298 165 6.965.463
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.277.395 207.948 1.485.343 589.172 137.914 727.086
İştirakler (Net)
(9) 550.810 3.445 554.255 282.244 2.584 284.828
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
293.250 0 293.250 271.526 0 271.526
Konsolide Edilmeyenler
257.560 3.445 261.005 10.718 2.584 13.302
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 726.585 9.541 736.126 306.928 0 306.928
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
726.585 9.541 736.126 306.928 0 306.928
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 194.962 194.962 0 135.330 135.330
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 194.962 194.962 0 135.330 135.330
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 11.099.870 403.960 11.503.830 7.516.783 271.515 7.788.298
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(19) 1.147.667 66.466 1.214.133 884.317 50.831 935.148
Şerefiye
0 0 0 30.723 0 30.723
Diğer
1.147.667 66.466 1.214.133 853.594 50.831 904.425
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 477.790 0 477.790 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
23.394 5.688 29.082 20.386 5.083 25.469
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(20) 856.992 5.120 862.112 1.191.444 123 1.191.567
DİĞER AKTİFLER (Net)
(22) 9.414.878 3.337.809 12.752.687 3.856.278 1.572.417 5.428.695
VARLIKLAR TOPLAMI
636.044.603 382.488.318 1.018.532.921 439.592.411 254.128.814 693.721.225
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 331.229.660 363.608.580 694.838.240 250.892.192 229.036.334 479.928.526
ALINAN KREDİLER
(3) 1.393.770 35.774.781 37.168.551 1.667.904 32.590.533 34.258.437
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 94.932.803 23.569.739 118.502.542 28.821.018 20.473.527 49.294.545
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 5.027.603 13.346.012 18.373.615 5.761.229 9.831.892 15.593.121
Bonolar
0 0 0 2.267.540 279.678 2.547.218
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
4.017.250 0 4.017.250 2.482.999 0 2.482.999
Tahviller
1.010.353 13.346.012 14.356.365 1.010.690 9.552.214 10.562.904
FONLAR
6.053.060 0 6.053.060 6.066.464 0 6.066.464
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.053.060 0 6.053.060 6.066.464 0 6.066.464
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.464.562 2.022.399 3.486.961 536.555 1.115.646 1.652.201
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.464.562 2.022.399 3.486.961 536.555 1.115.646 1.652.201
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 879.435 121.928 1.001.363 668.204 104.471 772.675
KARŞILIKLAR
(9) 7.265.341 245.485 7.510.826 3.571.025 539.769 4.110.794
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.569.882 7.193 1.577.075 1.704.127 4.823 1.708.950
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.695.459 238.292 5.933.751 1.866.898 534.946 2.401.844
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.769.112 6.951 1.776.063 1.857.191 8.489 1.865.680
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 7.128 7.128 34.153 5.019 39.172
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 3.061.224 0 3.061.224
Satış Amaçlı
0 0 0 3.061.224 0 3.061.224
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 13.816.234 13.816.234 0 10.103.295 10.103.295
Krediler
0 768.037 768.037 0 537.338 537.338
Diğer Borçlanma Araçları
0 13.048.197 13.048.197 0 9.565.957 9.565.957
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 15.978.625 4.946.160 20.924.785 9.438.934 3.308.655 12.747.589
ÖZKAYNAKLAR
(13) 93.066.833 2.006.720 95.073.553 74.397.428 -169.926 74.227.502
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-17.745 0 -17.745 -571 0 -571
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-17.745 0 -17.745 -571 0 -571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.619.524 -32.697 5.586.827 3.885.618 303.466 4.189.084
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.563.047 956.629 4.519.676 3.613.096 -1.160.736 2.452.360
Kar Yedekleri
57.638.040 1.082.788 58.720.828 51.637.732 687.344 52.325.076
Yasal Yedekler
5.111.485 33.686 5.145.171 5.049.462 40.119 5.089.581
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
52.389.601 36.080 52.425.681 46.497.385 34.521 46.531.906
Diğer Kar Yedekleri
136.954 1.013.022 1.149.976 90.885 612.704 703.589
Kar veya Zarar
13.159.432 0 13.159.432 9.158.560 0 9.158.560
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.507.980 0 3.507.980 1.801.735 0 1.801.735
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.651.452 0 9.651.452 7.356.825 0 7.356.825
Azınlık Payları
4.535 0 4.535 2.993 0 2.993
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
559.060.804 459.472.117 1.018.532.921 386.773.521 306.947.704 693.721.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 74.450.737 69.718.782
Kredilerden Alınan Faizler
56.110.001 56.075.144
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
253.867 479.203
Bankalardan Alınan Faizler
133.438 355.434
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.219 9.568
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
17.320.104 12.221.439
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
181.115 32.390
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
14.842.857 10.837.254
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.296.132 1.351.795
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
379.390 380.566
Diğer Faiz Gelirleri
244.718 197.428
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -36.972.540 -41.903.049
Mevduata Verilen Faizler
-24.374.966 -29.099.627
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.325.340 -1.747.982
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.791.733 -8.939.821
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.923.109 -1.757.446
Kiralama Faiz Giderleri
-125.893 -119.410
Diğer Faiz Giderleri
-3.431.499 -238.763
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
37.478.197 27.815.733
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.584.405 3.239.834
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.445.765 5.428.248
Gayri Nakdi Kredilerden
1.098.536 1.025.162
Diğer
4.347.229 4.403.086
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.861.360 -2.188.414
Gayri Nakdi Kredilere
-668 -4.071
Diğer
-1.860.692 -2.184.343
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 7.314 25.972
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -7.636.594 -7.754.939
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.156.404 226.967
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.137.049 -8.570.364
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.655.949 588.458
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 5.919.245 2.163.955
FAALİYET BRÜT KÂRI
39.352.567 25.490.555
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -12.194.001 -7.214.540
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -2.874.919 -275.487
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.852.164 -3.813.756
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -8.343.307 -6.602.596
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.088.176 7.584.176
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
57.258 84.273
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 11.145.434 7.668.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -3.348.927 -1.776.755
Cari Vergi Karşılığı
-3.554.074 -3.068.013
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.236.873 -3.379.831
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.442.020 4.671.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 7.796.507 5.891.694
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
2.473.439 4.692.070
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
1.107.539 4.692.070
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
1.365.900 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-535.466 -2.890.574
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-535.466 -2.890.574
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.937.973 1.801.496
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -81.405 -335.716
Cari Vergi Karşılığı
-78.057 -340.887
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.766 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
418 5.171
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.856.568 1.465.780
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 9.653.075 7.357.474
Grubun Karı (Zararı)
9.651.452 7.356.825
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.623 649
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,92800000 1,20600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911233


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,00% Hacim : 31.470 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 03.03.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4254 Değişim: -0,27%
Düşük 7,4163 04.03.2021 Yüksek 7,4665
Açılış: 7,4455
8,9692 Değişim: -0,19%
Düşük 8,9549 04.03.2021 Yüksek 9,0195
Açılış: 8,9865
410,08 Değişim: -0,11%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 412,47
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.