KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2020 - 21:15
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -15.439 0 64.029 251.978 -2.971.475 0 0 0 1.626.061 -1.044.846 324 -1.044.522
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -32 136.316 0 0 0 0 0 -136.300 13.383 0 13.367 0 13.367
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -515 4.087.078 -32.536 307.918 2.895.703 -9.178.508 0 37.184.080 16.105.757 1.626.061 59.095.038 2.782 59.097.820
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -39.334 0 -63.379 61.480 -4.356.148 0 0 0 2.456.215 -1.941.166 183 -1.940.983
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -69 283.058 0 163 0 0 0 137.431 -653.439 0 -232.856 0 -232.856
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -640 4.074.026 -60.427 355.993 2.810.470 -4.652.778 0 52.462.507 8.505.121 2.456.215 72.050.487 3.176 72.053.663


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
172.582.749 361.747.525 534.330.274 144.394.170 313.003.820 457.397.990
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 44.092.989 98.004.237 142.097.226 44.163.692 87.532.468 131.696.160
Teminat Mektupları
43.972.582 64.663.756 108.636.338 43.893.079 57.274.344 101.167.423
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.125.841 15.049.475 16.175.316 1.164.794 13.635.508 14.800.302
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
38.472.598 45.421.360 83.893.958 37.831.479 39.002.599 76.834.078
Diğer Teminat Mektupları
4.374.143 4.192.921 8.567.064 4.896.806 4.636.237 9.533.043
Banka Kredileri
7.570 8.576.546 8.584.116 9.724 8.211.786 8.221.510
İthalat Kabul Kredileri
5.886 8.564.685 8.570.571 6.517 8.206.747 8.213.264
Diğer Banka Kabulleri
1.684 11.861 13.545 3.207 5.039 8.246
Akreditifler
103.774 22.095.854 22.199.628 255.679 20.137.357 20.393.036
Belgeli Akreditifler
103.774 22.038.492 22.142.266 255.679 20.071.463 20.327.142
Diğer Akreditifler
0 57.362 57.362 0 65.894 65.894
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 1.228.387 1.228.387 0 969.507 969.507
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 1.228.387 1.228.387 0 969.507 969.507
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.439.694 1.439.694 0 939.474 939.474
Diğer Kefaletlerimizden
9.063 0 9.063 5.210 0 5.210
TAAHHÜTLER
61.925.015 22.042.708 83.967.723 53.014.691 19.903.469 72.918.160
Cayılamaz Taahhütler
(1) 61.925.015 16.105.090 78.030.105 53.014.691 14.823.869 67.838.560
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.342.376 12.298.623 19.640.999 2.134.231 11.571.249 13.705.480
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
6.450 0 6.450 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.996.842 43.704 13.040.546 11.842.898 32.819 11.875.717
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.327.717 18 4.327.735 3.852.919 24 3.852.943
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.485 0 12.485 11.509 0 11.509
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
25.306.362 28.907 25.335.269 24.220.013 25.292 24.245.305
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
41.441 0 41.441 36.161 0 36.161
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.891.342 3.733.838 15.625.180 10.909.460 3.194.485 14.103.945
Cayılabilir Taahhütler
0 5.937.618 5.937.618 0 5.079.600 5.079.600
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 245.136 245.136 0 216.573 216.573
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 5.692.482 5.692.482 0 4.863.027 4.863.027
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
66.564.745 241.700.580 308.265.325 47.215.787 205.567.883 252.783.670
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
66.564.745 241.700.580 308.265.325 47.215.787 205.567.883 252.783.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.724.265 5.892.161 10.616.426 3.859.858 4.325.518 8.185.376
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.627.382 3.720.816 5.348.198 1.631.241 2.449.973 4.081.214
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.096.883 2.171.345 5.268.228 2.228.617 1.875.545 4.104.162
Para ve Faiz Swap İşlemleri
61.840.480 235.808.419 297.648.899 43.353.905 201.213.855 244.567.760
Swap Para Alım İşlemleri
2.677.771 121.177.200 123.854.971 1.417.227 99.048.727 100.465.954
Swap Para Satım İşlemleri
57.772.709 65.946.985 123.719.694 41.796.678 57.948.484 99.745.162
Swap Faiz Alım İşlemleri
695.000 24.342.117 25.037.117 70.000 22.108.322 22.178.322
Swap Faiz Satım İşlemleri
695.000 24.342.117 25.037.117 70.000 22.108.322 22.178.322
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.024 28.510 30.534
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.969.002.560 276.533.547 2.245.536.107 1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129
EMANET KIYMETLER
774.740.798 54.531.293 829.272.091 806.756.931 45.380.242 852.137.173
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
19.372.020 25.519.368 44.891.388 20.517.299 21.575.724 42.093.023
Tahsile Alınan Çekler
11.987.579 1.859.769 13.847.348 10.908.997 1.492.464 12.401.461
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.567.846 1.144.598 13.712.444 11.345.458 946.062 12.291.520
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
704.507.573 0 704.507.573 738.596.223 0 738.596.223
Diğer Emanet Kıymetler
26.295.315 24.642.988 50.938.303 25.378.489 20.506.340 45.884.829
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 1.364.570 1.366.219 1.649 859.652 861.301
REHİNLİ KIYMETLER
1.192.924.896 218.252.271 1.411.177.167 1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608
Menkul Kıymetler
3.320.932 1.402.290 4.723.222 3.353.935 1.296.711 4.650.646
Teminat Senetleri
18.054.115 6.068.732 24.122.847 16.780.956 5.436.821 22.217.777
Emtia
2.702.777 775.503 3.478.280 2.428.499 639.362 3.067.861
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
949.002.076 136.053.451 1.085.055.527 895.452.305 125.862.426 1.021.314.731
Diğer Rehinli Kıymetler
219.839.787 73.928.437 293.768.224 211.419.646 66.447.078 277.866.724
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 23.858 29.067 5.209 21.660 26.869
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.336.866 3.749.983 5.086.849 1.247.998 3.309.350 4.557.348
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.141.585.309 638.281.072 2.779.866.381 2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.395.434 3.399.551
Alınan Faizler
16.095.286 13.979.496
Ödenen Faizler
-7.658.923 -9.555.586
Alınan Temettüler
1.071 7.310
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.328.554 1.383.433
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.795.944 1.038.560
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
666.782 486.534
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.220.867 -1.055.895
Ödenen Vergiler
-1.133.700 -1.011.288
Diğer
-7.478.713 -1.873.013
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.172.527 5.836.803
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.680.725 -426.306
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
8.636.111 -2.515.126
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-39.628.699 -29.445.676
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.922.705 943.782
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.505.615 -6.778.250
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
44.252.872 45.114.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -13.458
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.789.297 1.123.692
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
220.761 -2.166.541
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.567.961 9.236.354
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.167.862 -9.385.640
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-370.401 -33.283
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-432.201 -980.300
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
252.859 114.099
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-25.565.522 -12.564.121
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.520.334 4.326.719
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-174.060 -63.275
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
9.949 845.676
Diğer
1.591.180 -1.031.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.127.082 312.920
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.243.696 10.081.408
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.281.352 -9.768.488
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-89.426 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.751.906 928.063
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.975.077 1.091.697
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.051.095 28.295.446
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.076.018 29.387.143


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.456.501 1.626.193
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.397.484 -2.670.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.713 48.590
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-43.704 -16.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-79.224 78.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.215 -12.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.294.771 -2.719.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.480 251.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.585.091 -3.625.332
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.228.840 654.049
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.940.983 -1.044.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
95.893.726 89.296.821 185.190.547 83.583.457 98.441.926 182.025.383
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.796.773 45.019.123 47.815.896 3.565.469 60.244.783 63.810.252
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.255.209 36.709.201 38.964.410 2.947.625 52.864.641 55.812.266
Bankalar
(4) 37.354 8.207.210 8.244.564 131.072 7.251.813 7.382.885
Para Piyasalarından Alacaklar
505.413 109.087 614.500 487.812 133.957 621.769
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.203 -6.375 -7.578 -1.040 -5.628 -6.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 7.431.330 181.901 7.613.231 1.932.117 145.007 2.077.124
Devlet Borçlanma Senetleri
7.054.263 31.570 7.085.833 1.898.894 7.310 1.906.204
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.095 0 2.095 23 0 23
Diğer Finansal Varlıklar
374.972 150.331 525.303 33.200 137.697 170.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 83.496.389 41.710.887 125.207.276 76.790.107 36.553.163 113.343.270
Devlet Borçlanma Senetleri
80.766.654 40.137.120 120.903.774 74.042.653 35.560.304 109.602.957
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
146.567 384.855 531.422 140.393 399.984 540.377
Diğer Finansal Varlıklar
2.583.168 1.188.912 3.772.080 2.607.061 592.875 3.199.936
Türev Finansal Varlıklar
(3) 2.169.234 2.384.910 4.554.144 1.295.764 1.498.973 2.794.737
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.169.234 2.384.910 4.554.144 1.295.764 1.498.973 2.794.737
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
365.249.091 162.225.164 527.474.255 334.985.276 153.648.840 488.634.116
Krediler
(7) 373.620.919 146.268.364 519.889.283 342.521.224 138.437.666 480.958.890
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 1.828.033 2.052.145 3.880.178 1.531.983 2.136.768 3.668.751
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 4.521.866 14.970.027 19.491.893 4.480.563 13.691.052 18.171.615
Devlet Borçlanma Senetleri
4.435.240 14.968.488 19.403.728 4.395.402 13.664.560 18.059.962
Diğer Finansal Varlıklar
86.626 1.539 88.165 85.161 26.492 111.653
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.721.727 -1.065.372 -15.787.099 -13.548.494 -616.646 -14.165.140
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 8.628.666 50.903 8.679.569 6.965.298 165 6.965.463
Satış Amaçlı
8.628.666 50.903 8.679.569 6.965.298 165 6.965.463
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.023.099 145.816 1.168.915 589.172 137.914 727.086
İştirakler (Net)
(9) 496.745 5.817 502.562 282.244 2.584 284.828
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
278.446 0 278.446 271.526 0 271.526
Konsolide Edilmeyenler
218.299 5.817 224.116 10.718 2.584 13.302
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 526.354 0 526.354 306.928 0 306.928
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
526.354 0 526.354 306.928 0 306.928
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 139.999 139.999 0 135.330 135.330
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 139.999 139.999 0 135.330 135.330
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 7.616.230 302.969 7.919.199 7.516.783 271.515 7.788.298
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
905.300 51.533 956.833 884.317 50.831 935.148
Şerefiye
0 0 0 30.723 0 30.723
Diğer
905.300 51.533 956.833 853.594 50.831 904.425
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
20.248 6.603 26.851 20.386 5.083 25.469
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.144.182 168 2.144.350 1.191.444 123 1.191.567
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 7.628.401 4.374.684 12.003.085 3.856.278 1.572.417 5.428.695
VARLIKLAR TOPLAMI
489.108.943 256.454.661 745.563.604 439.592.411 254.128.814 693.721.225
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 275.145.592 250.426.117 525.571.709 250.892.192 229.036.334 479.928.526
ALINAN KREDİLER
(3) 1.757.522 34.088.831 35.846.353 1.667.904 32.590.533 34.258.437
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 28.245.953 21.461.425 49.707.378 28.821.018 20.473.527 49.294.545
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 6.322.788 10.861.027 17.183.815 5.761.229 9.831.892 15.593.121
Bonolar
2.570.553 291.352 2.861.905 2.267.540 279.678 2.547.218
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.741.545 0 2.741.545 2.482.999 0 2.482.999
Tahviller
1.010.690 10.569.675 11.580.365 1.010.690 9.552.214 10.562.904
FONLAR
6.105.783 0 6.105.783 6.066.464 0 6.066.464
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.105.783 0 6.105.783 6.066.464 0 6.066.464
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 423.830 3.240.819 3.664.649 536.555 1.115.646 1.652.201
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
423.830 3.240.819 3.664.649 536.555 1.115.646 1.652.201
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 3.075.749 2.804.013
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
338.815 334.835
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
94.256 87.190
Diğer Faiz Gelirleri
118.392 72.646
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -7.527.155 -11.085.258
Mevduata Verilen Faizler
-5.265.250 -7.478.200
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-378.958 -496.471
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-851.844 -2.705.954
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-437.013 -287.092
Kiralama Faiz Giderleri
-32.770 -24.738
Diğer Faiz Giderleri
-561.320 -92.803
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.571.329 5.559.788
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
753.070 821.681
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.198.135 1.398.295
Gayri Nakdi Kredilerden
255.043 242.860
Diğer
943.092 1.155.435
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-445.065 -576.614
Gayri Nakdi Kredilere
-293 -384
Diğer
-444.772 -576.230
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.071 10.072
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.128.050 -1.410.069
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
942.767 1.675
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.504.385 -1.659.434
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.566.432 247.690
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 853.177 1.260.658
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.050.597 6.242.130
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -2.085.617 -1.220.725
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -943.412 -206.710
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.074.705 -933.667
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.161.030 -1.816.899
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.785.833 2.064.129
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
10.417 13.180
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 2.796.250 2.077.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -830.417 -451.116
Cari Vergi Karşılığı
-552.699 -622.041
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.002.056 -1.304.830
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
724.338 1.475.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.965.833 1.626.193
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
1.107.539 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
1.107.539 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-535.466 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-535.466 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
572.073 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-81.405 0
Cari Vergi Karşılığı
-78.057 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.766 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
418 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
490.668 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 2.456.501 1.626.193
Grubun Karı (Zararı)
2.456.215 1.626.061
Azınlık Payları Karı (Zararı)
286 132
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,40270508 0,26658902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845606


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.