KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.02.2020 - 20:15
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 1.320.744 0 -1.250.450 29.660.259 7.940.121 0 47.009.828 0 47.009.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 0 5.521.279
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 0 5.521.279
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 1.320.744 0 -1.248.048 0 29.660.259 13.458.998 0 52.531.107 0 52.531.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -98.150 61.983 1.832.473 0 -5.181.861 0 0 0 7.960.938 4.575.383 0 4.575.383
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 -231 0 0 -1.143.986 0 0 0 0 1.219.121 0 74.904 0 74.904
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.582.399 -7.582.399 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 6.737.998 7.960.938 57.401.394 0 57.401.394
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -200.866 -24.053 175.864 0 6.072.021 0 0 0 6.186.888 12.209.854 12.209.854
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -88 188.940 0 0 0 0 0 143.700 120.742 0 453.294 453.294
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 -357.888 52.110.376 173.382 6.186.888 70.064.542 70.064.542


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
138.892.389 301.480.421 440.372.810 95.217.645 212.317.845 307.535.490
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 39.120.560 80.704.053 119.824.613 38.147.431 83.037.589 121.185.020
Teminat Mektupları
38.884.228 52.376.336 91.260.564 37.852.640 56.901.700 94.754.340
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.045.669 12.331.455 13.377.124 1.545.763 12.362.178 13.907.941
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
33.271.753 38.990.248 72.262.001 31.771.450 43.373.060 75.144.510
Diğer Teminat Mektupları
4.566.806 1.054.633 5.621.439 4.535.427 1.166.462 5.701.889
Banka Kredileri
9.724 8.192.527 8.202.251 26.238 8.286.735 8.312.973
İthalat Kabul Kredileri
6.517 8.187.488 8.194.005 26.238 8.284.661 8.310.899
Diğer Banka Kabulleri
3.207 5.039 8.246 0 2.074 2.074
Akreditifler
226.608 19.165.683 19.392.291 268.553 17.647.062 17.915.615
Belgeli Akreditifler
226.608 19.150.134 19.376.742 268.553 17.590.326 17.858.879
Diğer Akreditifler
0 15.549 15.549 0 56.736 56.736
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 969.507 969.507 0 202.092 202.092
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 969.507 969.507 0 202.092 202.092
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 52.637.562 14.557.536 67.195.098 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Cayılamaz Taahhütler
52.637.562 14.557.536 67.195.098 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.091.236 11.505.500 13.596.736 2.164.112 5.010.133 7.174.245
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.500 0 7.500 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.842.898 2.120 11.845.018 8.547.764 393 8.548.157
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.695.596 3.695.596 2.773.071 0 2.773.071
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
24.220.013 0 24.220.013 13.341.463 0 13.341.463
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
36.161 0 36.161 23.620 0 23.620
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.744.158 3.049.916 13.794.074 8.954.210 5.047.553 14.001.763
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 47.134.267 206.218.832 253.353.099 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
47.134.267 206.218.832 253.353.099 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.854.913 6.418.511 10.273.424 2.522.130 5.522.841 8.044.971
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.626.296 3.507.008 5.133.304 1.014.221 2.937.649 3.951.870
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.228.617 2.911.503 5.140.120 1.507.909 2.585.192 4.093.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
43.277.330 199.771.811 243.049.141 18.722.244 113.675.362 132.397.606
Swap Para Alım İşlemleri
1.340.652 98.363.800 99.704.452 6.779 51.842.375 51.849.154
Swap Para Satım İşlemleri
41.796.678 57.191.367 98.988.045 18.715.465 33.287.327 52.002.792
Swap Faiz Alım İşlemleri
70.000 22.108.322 22.178.322 0 14.272.830 14.272.830
Swap Faiz Satım İşlemleri
70.000 22.108.322 22.178.322 0 14.272.830 14.272.830
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.024 28.510 30.534 21.600 23.974 45.574
Para Alım Opsiyonları
1.012 14.255 15.267 10.800 11.987 22.787
Para Satım Opsiyonları
1.012 14.255 15.267 10.800 11.987 22.787
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854 1.320.273.303 203.877.366 1.524.150.669
EMANET KIYMETLER
801.784.528 43.695.339 845.479.867 483.537.169 28.520.249 512.057.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.068.422 21.363.653 37.432.075 18.593.440 9.756.471 28.349.911
Tahsile Alınan Çekler
10.470.124 1.397.404 11.867.528 10.552.360 1.236.933 11.789.293
Tahsile Alınan Ticari Senetler
11.290.277 775.924 12.066.201 9.896.272 757.409 10.653.681
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
738.596.223 0 738.596.223 421.798.436 0 421.798.436
Diğer Emanet Kıymetler
25.349.017 20.158.358 45.507.375 22.686.196 16.769.436 39.455.632
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639 835.481.621 172.435.494 1.007.917.115
Menkul Kıymetler
2.446.267 1.146.602 3.592.869 1.499.608 996.893 2.496.501
Teminat Senetleri
15.642.486 1.989.052 17.631.538 16.636.075 1.778.629 18.414.704
Emtia
934.751 95.196 1.029.947 1.085.366 85.485 1.170.851
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
877.668.953 124.665.021 1.002.333.974 732.484.160 113.437.562 845.921.722
Diğer Rehinli Kıymetler
207.357.655 63.654.787 271.012.442 83.771.203 56.117.548 139.888.751
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 21.660 26.869 5.209 19.377 24.586
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.247.998 3.309.350 4.557.348 1.254.513 2.921.623 4.176.136
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664 1.415.490.948 416.195.211 1.831.686.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-11.924.072 2.203.126
Alınan Faizler
58.879.738 47.282.174
Ödenen Faizler
-39.652.756 -29.442.439
Alınan Temettüler
1.037.071 290.900
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.708.022 3.557.787
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.280.275 1.433.843
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.926.028 1.154.673
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.950.537 -3.465.410
Ödenen Vergiler
-3.350.308 -2.355.477
Diğer
-34.801.605 -16.252.925
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
30.364.918 21.112.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.942.930 -6.714.626
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-8.050.821 9.908.304
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-60.324.845 -68.324.344
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.311.198 -6.930.126
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.594.469 22.202.162
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
110.319.101 53.034.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 1.095.723
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
309.613 4.950.035
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-24.736.727 11.890.928
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
18.440.846 23.315.649
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.215.135 -17.597.250
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-108.692 -1.539.904
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.227.226 -79.232
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
497.581 235.203
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-42.117.386 -26.023.741
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.341.757 11.798.189
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.608.138 -3.501.862
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.875.246 2.607.480
Diğer
8.131.723 -1.093.383
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.612.313 1.265.269
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.239.183 8.758.603
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.346.528 -7.993.108
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 500.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-280.342 -226
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 1.934.786 3.390.382
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.772.810 10.374.050
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 23.389.729 13.015.679
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 28.162.539 23.389.729


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.186.888 7.960.938
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.022.966 -3.385.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.055 1.796.306
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-223.184 -107.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.066 74.380
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
166.260 2.235.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.935 -405.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.072.021 -5.181.861
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.784.642 -6.321.870
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.712.621 1.140.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.209.854 4.575.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
81.195.185 91.776.103 172.971.288 63.165.314 70.226.928 133.392.242
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.304.146 54.084.654 57.388.800 5.688.933 40.547.786 46.236.719
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.846.413 49.361.246 52.207.659 4.824.521 35.667.113 40.491.634
Bankalar
(4) 129.851 4.723.528 4.853.379 865.081 4.881.130 5.746.211
Para Piyasalarından Alacaklar
328.596 0 328.596 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-714 -120 -834 -669 -457 -1.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.890.575 7.310 1.897.885 501.172 6.230.452 6.731.624
Devlet Borçlanma Senetleri
1.890.575 7.310 1.897.885 501.172 5.892.281 6.393.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 338.171 338.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 74.704.727 36.181.990 110.886.717 55.426.682 22.960.841 78.387.523
Devlet Borçlanma Senetleri
74.042.653 35.552.979 109.595.632 55.241.367 22.570.485 77.811.852
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
132.561 397.578 530.139 120.095 249.956 370.051
Diğer Finansal Varlıklar
529.513 231.433 760.946 65.220 140.400 205.620
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.295.737 1.502.149 2.797.886 1.548.527 487.849 2.036.376
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.295.737 1.502.149 2.797.886 1.548.527 487.849 2.036.376
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
320.935.164 131.587.049 452.522.213 257.237.375 123.962.374 381.199.749
Krediler
(7) 329.429.223 118.553.528 447.982.751 260.187.307 119.143.769 379.331.076
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 4.480.563 13.069.520 17.550.083 5.404.610 4.850.029 10.254.639
Devlet Borçlanma Senetleri
4.395.402 13.068.073 17.463.475 5.207.791 4.848.753 10.056.544
Diğer Finansal Varlıklar
85.161 1.447 86.608 196.819 1.276 198.095
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.974.622 -35.999 -13.010.621 -8.354.542 -31.424 -8.385.966
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 4.781.720 0 4.781.720 1.225.389 0 1.225.389
Satış Amaçlı
4.781.720 0 4.781.720 1.225.389 0 1.225.389
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.345.336 3.257.115 7.602.451 4.380.385 3.222.928 7.603.313
İştirakler (Net)
(9) 99.539 0 99.539 94.912 0 94.912
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
99.539 0 99.539 94.912 0 94.912
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 4.245.797 3.146.056 7.391.853 4.285.473 3.115.172 7.400.645
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.188.969 3.146.056 7.335.025 4.279.236 3.115.172 7.394.408
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
56.828 0 56.828 6.237 0 6.237
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 111.059 111.059 0 107.756 107.756
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 111.059 111.059 0 107.756 107.756
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 5.462.267 16.380 5.478.647 5.032.628 12.574 5.045.202
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(19) 732.176 12.913 745.089 597.576 11.817 609.393
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
732.176 12.913 745.089 597.576 11.817 609.393
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.683 0 1.683 52.297 0 52.297
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(20) 1.148.611 0 1.148.611 1.545.993 0 1.545.993
DİĞER AKTİFLER (Net)
(22) 3.187.722 1.316.767 4.504.489 3.490.657 2.991.892 6.482.549
VARLIKLAR TOPLAMI
421.789.864 227.966.327 649.756.191 336.727.614 200.428.513 537.156.127
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 241.031.548 206.219.425 447.250.973 178.236.637 152.829.846 331.066.483
ALINAN KREDİLER
(3) 4.462.415 30.066.075 34.528.490 2.668.613 31.503.040 34.171.653
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 28.801.883 20.473.527 49.275.410 55.960.316 12.390.480 68.350.796
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.279.260 9.826.766 13.106.026 2.817.528 12.612.940 15.430.468
Bonolar
2.268.570 279.678 2.548.248 1.806.838 106.896 1.913.734
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 9.547.088 10.557.778 1.010.690 12.506.044 13.516.734
FONLAR
6.066.464 0 6.066.464 6.073.748 0 6.073.748
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.066.464 0 6.066.464 6.073.748 0 6.073.748
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 536.536 1.122.322 1.658.858 1.156.322 487.170 1.643.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
536.536 1.122.322 1.658.858 1.156.322 487.170 1.643.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 565.614 56.146 621.760 0 221 221
KARŞILIKLAR
(9) 3.362.285 456.293 3.818.578 2.750.935 80.626 2.831.561
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.664.035 0 1.664.035 1.312.520 0 1.312.520
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.698.250 456.293 2.154.543 1.438.415 80.626 1.519.041
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.714.874 5.713 1.720.587 1.462.416 4.278 1.466.694
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 9.565.957 9.565.957 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 9.565.957 9.565.957 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 8.960.448 3.118.098 12.078.546 8.094.847 10.624.770 18.719.617
ÖZKAYNAKLAR
(13) 71.106.589 -1.042.047 70.064.542 59.987.459 -2.586.065 57.401.394
Ödenmiş Sermaye
6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-571 0 -571 -483 0 -483
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-571 0 -571 -483 0 -483
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.728.837 123.518 5.852.355 5.505.954 206.516 5.712.470
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
807.677 -1.165.565 -357.888 -3.637.328 -2.792.581 -6.429.909
Kar Yedekleri
52.110.376 0 52.110.376 37.320.380 0 37.320.380
Yasal Yedekler
4.750.183 0 4.750.183 4.026.361 0 4.026.361
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
47.360.193 0 47.360.193 31.732.384 0 31.732.384
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 1.561.635 0 1.561.635
Kar veya Zarar
6.360.270 0 6.360.270 14.698.936 0 14.698.936
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
173.382 0 173.382 6.737.998 0 6.737.998
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.186.888 0 6.186.888 7.960.938 0 7.960.938
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
369.887.916 279.868.275 649.756.191 319.208.821 217.947.306 537.156.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 65.602.283 53.053.807
Kredilerden Alınan Faizler
52.764.423 41.027.918
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
439.830 697.410
Bankalardan Alınan Faizler
305.757 248.312
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.099 22.490
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.966.108 10.977.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.463 5.665
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.603.117 9.871.894
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.350.528 1.099.567
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
119.066 80.551
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -40.290.277 -31.137.996
Mevduata Verilen Faizler
-27.989.002 -19.674.540
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.672.114 -1.429.422
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.927.479 -8.793.448
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.366.368 -1.087.134
Kiralama Faiz Giderleri
-97.619 -15
Diğer Faiz Giderleri
-237.695 -153.437
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.312.006 21.915.811
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.589.771 2.637.794
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.708.022 3.557.787
Gayri Nakdi Kredilerden
900.911 668.217
Diğer
4.807.111 2.889.570
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.118.251 -919.993
Gayri Nakdi Kredilere
-1.463 -949
Diğer
-2.116.788 -919.044
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.060.357 290.900
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -7.817.493 -3.834.183
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
219.437 8.791
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.483.899 -3.506.435
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
446.969 -336.539
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.613.869 1.433.843
FAALİYET BRÜT KÂRI
23.758.510 22.444.165
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -6.313.395 -4.701.631
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-111.766 -17.056
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.460.423 -2.839.925
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -6.224.812 -4.851.869
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.648.114 10.033.684
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7591 Değişim: 0,25%
Düşük 8,7447 21.06.2021 Yüksek 8,7627
Açılış: 8,7447
10,4043 Değişim: 0,35%
Düşük 10,3735 21.06.2021 Yüksek 10,4084
Açılış: 10,3735
497,92 Değişim: 0,45%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 498,56
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.