KAP ***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:13
KAP ***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 22.660.903 -2.556.785 106.815.598 12.262.048 25.984.121 162.275.303 502.441.188 4.448.050 506.889.238
Transferler
0 0 0 0 8.016.888 154.258.415 -162.275.303 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -850.101 23.306.175 56.427 0 233.860.384 256.372.886 3.224.009 259.596.895
Kar Payları
0 0 0 0 0 -15.000.000 0 -15.000.000 0 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -3.406.886 130.121.773 20.335.363 165.242.536 233.860.384 743.814.074 7.672.059 751.486.133
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 22.660.903 -6.873.137 154.816.948 20.335.363 165.242.537 493.933.970 1.025.116.583 9.840.496 1.034.957.079
Transferler
0 0 0 29.135.828 464.798.142 -493.933.970 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 53.721.854 48.423.760 0 0 541.079.142 643.224.846 3.489.884 646.714.730
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 46.848.717 203.240.708 49.471.190 630.040.680 541.079.142 1.668.341.340 13.330.379 1.681.671.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
394.702.317 -372.438.462
Dönem Karı (Zararı)
544.569.023 237.084.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.740.477 17.208.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 9.238.785 5.804.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.793.356 3.354.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 13.995.804 2.162.753
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -287 364.779
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.202.161 827.413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
154.807 25.273
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.304 -159.661
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 260.111 184.934
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 63.553.529 8.023.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-276.507.912 -610.898.932
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-424.041.654 -299.646.502
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
514.102.206 -743.570.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.712.342 -2.312.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
523.814.548 -741.258.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.448.876 -29.602.886
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-440.406 -130.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.008.470 -29.472.065
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.088.758 523.584.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-546.612 1.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-169.542.146 523.582.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -6.953.972 -610.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.064.022 22.778.268
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.064.022 22.778.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.140.880 -83.831.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-244.140.880 -83.831.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
352.801.588 -356.605.765
Ödenen Temettüler
0 -15.000.000
Alınan Temettüler
19 50.561.812 32.056.378
Kira Ödemeleri
2.994.258 -1.650.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -11.655.341 -31.238.143
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.539.526 -16.996.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
847 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
847 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.540.373 -16.996.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -12.344.285 -10.123.569
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -12.196.088 -6.872.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-480.492.881 373.851.741
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
774.110.755 723.529.545
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 787.206.123 577.738.792
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-13.095.368 145.790.753
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.254.603.636 -349.677.804
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.254.603.636 -349.677.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.330.090 -15.583.251
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.758.894 1.712.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-119.088.984 -13.870.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.954.392 64.818.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 -9.134.592 50.948.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 657.429.854 471.619.392
Finansal Yatırımlar
997.385.952 670.896.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
997.385.952 670.896.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 997.385.952 670.896.601
Ticari Alacaklar
2.647.114.030 3.159.578.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 22.177.583 12.465.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.624.936.447 3.147.113.460
Diğer Alacaklar
41.492.600 18.567.771
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 453.561 13.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 41.039.039 18.554.616
Stoklar
18.500 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10.232.160 2.784.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.232.160 2.784.266
Diğer Dönen Varlıklar
14 59.525.525 1.655.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.525.525 1.655.836
ARA TOPLAM
4.413.198.621 4.325.102.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.413.198.621 4.325.102.567
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
332.754.662 232.006.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
332.754.662 232.006.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 332.754.662 232.006.540
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
118.238.598 119.955.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 118.238.598 119.955.657
Maddi Duran Varlıklar
8 49.078.503 43.240.199
Binalar
16.991.703 17.366.326
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.926.289 8.475.106
Taşıtlar
15.686.752 12.312.893
Mobilya ve Demirbaşlar
2.458.908 2.010.546
Özel Maliyetler
1.014.851 3.075.328
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 15.132.368 1.781.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.848.375 14.348.314
Bilgisayar Yazılımları
9 23.848.375 14.348.314
Peşin Ödenmiş Giderler
2.399.117 491.774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.399.117 491.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
541.451.623 411.823.809
TOPLAM VARLIKLAR
4.954.650.244 4.736.926.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.360.968.144 1.666.620.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.360.968.144 1.666.620.770
Banka Kredileri
572.513.473 584.287.785
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.248.548 2.039.667
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
787.206.123 1.080.293.318
Ticari Borçlar
1.672.005.890 1.842.094.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 2.982 549.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.672.002.908 1.841.545.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.975.552 7.886.751
Diğer Borçlar
37.910.035 86.768.687
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,23 1.872.963 14.525.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 36.037.072 72.242.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.689 1.149.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.689 1.149.760
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
111.018.896 47.465.367
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.853.890 16.456.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.379.925 14.104.818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.473.965 2.351.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.458.909 7.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.458.909 7.755
ARA TOPLAM
3.207.210.005 3.668.450.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.207.210.005 3.668.450.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 159.851 689.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 159.851 689.788
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 159.851 689.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 9.191.111 11.458.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 9.191.111 11.458.293
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 56.033.794 21.370.816
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
383.764 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
383.764 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.768.520 33.518.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.272.978.525 3.701.969.297
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.668.341.340 1.025.116.583
Ödenmiş Sermaye
15 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.848.717 -6.873.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.848.717 -6.873.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.848.717 -6.873.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
203.240.708 154.816.948
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
203.240.708 154.816.948
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
203.240.708 154.816.948
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 49.471.190 20.335.362
Yasal Yedekler
49.471.190 20.335.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
630.040.680 165.242.537
Net Dönem Karı veya Zararı
541.079.142 493.933.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 13.330.379 9.840.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.681.671.719 1.034.957.079
TOPLAM KAYNAKLAR
4.954.650.244 4.736.926.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 161.379.547.284 86.611.500.857 69.569.694.945 35.477.181.594
Satışların Maliyeti
16 -160.686.683.121 -86.224.939.565 -69.251.309.739 -35.322.032.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
692.864.163 386.561.292 318.385.206 155.149.338
BRÜT KAR (ZARAR)
692.864.163 386.561.292 318.385.206 155.149.338
Genel Yönetim Giderleri
17 -409.501.174 -184.761.769 -160.086.097 -66.336.049
Pazarlama Giderleri
17 -90.020.888 -50.695.392 -39.474.720 -19.711.865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -803.428 -803.428 -267.810 -267.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 909.269.291 282.023.955 459.858.150 114.106.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -153.129.553 -14.071.213 -120.328.951 -5.711.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
948.678.411 418.253.445 458.085.778 177.228.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
948.678.411 418.253.445 458.085.778 177.228.826
Finansman Giderleri
19 -266.935.554 -118.735.542 -100.200.066 -49.588.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
681.742.857 299.517.903 357.885.712 127.640.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-137.173.833 -62.433.510 -95.996.905 -26.417.358
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -122.674.237 -56.648.005 -83.113.877 -26.330.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -14.499.596 -5.785.505 -12.883.028 -86.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
544.569.024 237.084.393 261.888.807 101.223.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
544.569.024 237.084.393 261.888.807 101.223.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.489.882 3.224.009 846.130 1.046.118
Ana Ortaklık Payları
541.079.142 233.860.384 261.042.677 100.177.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.474.147 -850.101 -564.910 -3.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.965.529 -1.133.468 -753.213 -4.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
491.382 283.367 188.303 1.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
491.382 283.367 188.303 1.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.195.827 23.306.175 0 15.451.125
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.261.100 31.074.900 213.057 20.601.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.261.100 31.074.900 213.057 20.601.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.065.273 -7.768.725 -213.057 -5.150.375
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.065.273 -7.768.725 -213.057 -5.150.375
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.721.680 22.456.074 -564.910 15.447.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
546.290.704 259.540.467 261.323.897 116.671.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.489.882 3.224.009 846.130 1.046.118
Ana Ortaklık Payları
542.800.822 256.316.458 260.477.767 115.625.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216370


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9097 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8582 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4732 Değişim: 0,04%
Düşük 31,3915 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.973,95 Değişim: 2,59%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.