KAP ***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 23:10
KAP ***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 22.660.903 -2.556.785 106.815.598 12.262.048 25.984.121 162.275.303 502.441.188 4.448.050 506.889.238
Transferler
0 0 0 0 8.016.888 154.258.415 -162.575.303 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -846.880 0 0 133.683.088 140.691.258 2.177.891 142.869.149
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -15.000.000 0 -15.000.000 0 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -3.403.665 114.670.648 20.278.936 165.242.536 133.683.088 628.132.446 6.625.941 634.758.387
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 22.660.903 -6.873.137 154.816.948 20.335.362 165.242.537 493.933.970 1.025.116.583 9.840.497 1.034.957.080
Transferler
0 0 0 0 16.550.476 477.383.494 -493.933.970 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -909.235 3.195.825 0 0 280.036.465 282.323.055 2.643.752 284.966.807
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -7.782.372 158.012.773 36.885.838 642.626.031 280.036.465 1.307.439.638 12.484.249 1.319.923.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
745.265.716 -172.537.478
Dönem Karı (Zararı)
282.680.216 135.860.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.373.332 7.801.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.829.260 3.686.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.037.872 3.100.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 12.240.320 1.946.185
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -287 302.073
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.202.161 852.413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
209.572 25.273
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.304 -97.110
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 314.876 122.383
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 53.296.628 989.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
430.486.909 -335.126.568
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-398.419.689 -221.065.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.351.214.099 -412.081.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.653.061 3.678.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.355.867.160 -415.759.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.369.164 -32.692.584
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-468.516 -25.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.837.680 -32.666.902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.478.659 304.206.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.850 -6.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-149.471.809 304.213.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -6.663.800 -610.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.241.793 23.178.835
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.241.793 23.178.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-316.292.413 3.937.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-316.292.413 3.937.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
782.540.457 -191.464.084
Alınan Temettüler
19 5.907.463 32.056.378
Kira Ödemeleri
10 -3.621.844 -1.187.628
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -39.560.360 -11.942.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.620.517 -7.788.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
848
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.621.365 -7.788.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.795.822 -4.621.668
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.825.543 -3.166.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-514.210.366 137.664.014
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
675.003.732 502.341.818
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 805.626.242 497.710.214
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-130.622.510 4.631.604
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.189.214.098 -349.677.804
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.189.214.098 -349.677.804
Ödenen Temettüler
0 -15.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.434.833 -42.661.717
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.987.261 1.645.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
219.422.094 -41.015.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.954.392 64.818.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 329.376.486 23.802.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.068.899.932 471.619.392
Finansal Yatırımlar
1.068.307.884 670.896.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.068.307.884 670.896.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 1.068.307.884 670.896.601
Ticari Alacaklar
1.813.785.353 3.159.578.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 17.118.302 12.465.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.796.667.051 3.147.113.460
Diğer Alacaklar
25.798.312 18.567.771
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,24 481.671 13.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 25.316.641 18.554.616
Peşin Ödenmiş Giderler
8.727.319 2.784.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.727.319 2.784.266
Diğer Dönen Varlıklar
14 28.214.272 1.655.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.214.272 1.655.836
ARA TOPLAM
4.013.733.072 4.325.102.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.013.733.072 4.325.102.567
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
236.210.765 232.006.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
236.210.765 232.006.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 236.210.765 232.006.540
Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
90.368.691 119.955.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 90.368.691 119.955.657
Maddi Duran Varlıklar
8 46.844.334 43.240.199
Binalar
17.117.950 17.366.326
Tesis, Makine ve Cihazlar
11.456.947 8.475.106
Taşıtlar
12.592.072 12.312.893
Mobilya ve Demirbaşlar
2.379.592 2.010.546
Özel Maliyetler
3.297.773 3.075.328
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 16.916.737 1.781.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.325.682 14.348.314
Bilgisayar Yazılımları
9 20.325.682 14.348.314
Peşin Ödenmiş Giderler
13 850.305 491.774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
850.305 491.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
411.516.514 411.823.809
TOPLAM VARLIKLAR
4.425.249.586 4.736.926.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.261.865.869 1.666.620.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.261.865.869 1.666.620.770
Banka Kredileri
436.055.344 584.287.785
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.184.283 2.039.667
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
805.626.242 1.080.293.318
Ticari Borçlar
1.692.615.989 1.842.094.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 542.744 549.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.692.073.245 1.841.545.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.251.090 7.886.751
Diğer Borçlar
77.237.348 86.768.687
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11.210.099 14.525.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 66.027.249 72.242.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.689 1.149.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.689 1.149.760
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33.729.099 47.465.367
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.799.912 16.456.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.531.526 14.104.818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.268.386 2.351.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.750 7.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.750 7.755
ARA TOPLAM
3.073.525.746 3.668.450.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.073.525.746 3.668.450.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
155.103 689.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 155.103 689.788
Banka Kredileri
5 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 155.103 689.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.820.982 11.458.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.820.982 11.458.293
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 23.749.580 21.370.816
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
74.288 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
74.288 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.799.953 33.518.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.105.325.699 3.701.969.297
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.307.439.638 1.025.116.583
Ödenmiş Sermaye
16 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.782.372 -6.873.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.782.372 -6.873.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.782.372 -6.873.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.012.773 154.816.948
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
158.012.773 154.816.948
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
158.012.773 154.816.948
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 36.885.838 20.335.362
Yasal Yedekler
36.885.838 20.335.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
642.626.031 165.242.537
Net Dönem Karı veya Zararı
280.036.465 493.933.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 12.484.249 9.840.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.319.923.887 1.034.957.079
TOPLAM KAYNAKLAR
4.425.249.586 4.736.926.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 91.809.852.339 51.134.319.263 44.165.491.342 28.841.480.180
Satışların Maliyeti
17 -91.435.373.382 -50.902.907.309 -43.984.558.935 -28.699.866.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
374.478.957 231.411.954 180.932.407 141.614.135
BRÜT KAR (ZARAR)
374.478.957 231.411.954 180.932.407 141.614.135
Genel Yönetim Giderleri
18 -249.415.077 -118.425.720 -173.439.660 -73.999.735
Pazarlama Giderleri
18 -50.546.168 -30.983.527 -23.224.941 -16.412.371
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -535.618 -535.618 -267.809 -267.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 449.411.141 167.917.612 295.717.585 83.002.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -32.800.602 -8.360.086 471.512 -4.417.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
490.592.633 241.024.615 280.189.094 129.519.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
490.592.633 241.024.615 280.189.094 129.519.103
Finansman Giderleri
20 -166.735.488 -69.147.484 -88.753.396 -38.683.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
323.857.145 171.877.131 191.435.698 90.835.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.176.928 -36.016.152 -5.671.420 -25.135.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -39.560.360 -30.317.270 -4.375.693 -19.095.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.616.568 -5.698.882 -1.295.727 -6.039.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
282.680.217 135.860.979 185.764.278 65.700.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
282.680.217 135.860.979 185.764.278 65.700.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.643.752 2.177.891 -3.678.130 1.471.015
Ana Ortaklık Payları
280.036.465 133.683.088 189.442.408 64.229.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-909.237 -846.880 82.338 -848.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.212.316 -1.129.174 109.784 -1.130.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
303.079 282.294 -27.446 282.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
303.079 282.294 -27.446 282.600
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.195.827 7.855.050 0 14.496.610
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.261.100 10.473.400 0 18.775.350
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.261.100 10.473.400 0 18.775.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.065.273 -2.618.350 0 -4.278.740
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.065.273 -2.618.350 0 -4.278.740
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.286.590 7.008.170 82.338 13.648.507
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
284.966.807 142.869.149 185.846.616 79.348.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.643.752 2.177.891 -3.678.130 1.471.015
Ana Ortaklık Payları
282.323.055 140.691.258 189.524.746 77.877.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188040


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9211 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8723 29.11.2023 Yüksek 28,9308
Açılış: 28,9046
31,8184 Değişim: 0,11%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,8614
Açılış: 31,7821
1.897,93 Değişim: 0,05%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.898,86
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.