;

KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 19:02
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.997.762 -3.997.762 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.786 19.789.470 19.771.684 19.771.684
Sermaye Arttırımı
2.250.000 2.250.000 2.250.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
-310.000 -310.000 -310.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.500.000 0 -28.847 1.436.116 19.789.470 29.696.739 29.696.739
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 -28.847 1.436.116 19.789.470 29.696.739 29.696.739
Transferler
19.789.470 -19.789.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.386 37.619.141 37.544.755 37.544.755
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.500.000 -103.233 21.225.586 37.619.141 67.241.494 67.241.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
819.738 1.349.570
Dönem Karı (Zararı)
37.619.141 19.789.470
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.619.141 19.789.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.619.343 11.216.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9.18 2.745.592 1.662.043
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.251.188
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.251.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
375.654 6.388.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 375.654 6.240.587
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 148.220
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
412.539 -35.924
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
412.539 -35.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 11.085.558 5.452.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.242.757 -26.516.815
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-46.940.133 -13.348.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.889.791 -14.427.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.513.039 -2.274.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.402.830 -12.152.985
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.035.359 -572.859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.854.466 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.539 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.895.005 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.693.396 -309.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
463.312 2.426.316
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
463.312 2.426.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.948 -285.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-238.948 -285.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.995.727 4.488.737
Alınan Faiz
-412.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.132.722 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.630.728 -3.139.167
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-208.702 -3.820.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-208.702 -3.820.020
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -90.702 -442.463
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -118.000 -3.377.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-424.175 1.496.527
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.940.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-424.175 -443.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.861 -973.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.861 -973.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.746 1.108.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 321.607 134.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 321.607 134.746
Finansal Yatırımlar
5 66.598.670 19.658.537
Ticari Alacaklar
14.568.068 18.457.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.898.462 3.385.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.669.606 15.072.436
Peşin Ödenmiş Giderler
210.287 627.516
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 210.287 627.516
Diğer Dönen Varlıklar
0 81.716
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 81.716
ARA TOPLAM
81.698.632 38.960.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.698.632 38.960.374
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
381.428 371.917
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 381.428 371.917
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 54.635 158.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
132.596 2.251.817
Lisanslar
9 132.596 2.251.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 57.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
568.659 2.840.293
TOPLAM VARLIKLAR
82.267.291 41.800.667
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.640.512 2.786.046
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.640.512 2.786.046
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 5.640.512 2.786.046
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162.959 146.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162.959 146.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 162.959 146.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 439.651 171.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.804.598 2.331.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.534.645 6.505.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.534.645 6.303.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 202.209
ARA TOPLAM
14.582.365 11.941.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.582.365 11.941.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.459 39.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.459 39.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 21.459 39.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 320.620 123.253
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
101.353 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.432 162.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.025.797 12.103.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.241.494 29.696.739
Ödenmiş Sermaye
16 8.500.000 8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-103.233 -28.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.233 -28.847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -103.233 -28.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 21.225.586 1.436.116
Net Dönem Karı veya Zararı
37.619.141 19.789.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.241.494 29.696.739
TOPLAM KAYNAKLAR
82.267.291 41.800.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 81.761.882 46.152.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.761.882 46.152.962
BRÜT KAR (ZARAR)
81.761.882 46.152.962
Genel Yönetim Giderleri
18 -37.514.520 -21.094.241
Pazarlama Giderleri
18 -4.497.147 -2.339.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 13.096.647 2.839.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.612.269 -316.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.234.593 25.242.587
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.234.593 25.242.587
Finansman Giderleri
-2.602 -773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.231.991 25.241.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.612.850 -5.452.344
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.435.326 -5.470.338
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -177.524 17.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.619.141 19.789.470
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.619.141 19.789.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.619.141 19.789.470
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.386 -17.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-74.386 -17.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -92.983 -22.233
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
18.597 4.447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.386 -17.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.544.755 19.771.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.544.755 19.771.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006057


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.