KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 17:01
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Transferler
3.997.762 -3.997.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.373 11.515.229 11.522.602 11.522.602
Sermaye Arttırımı
2.250.000 -310.000 1.940.000 1.940.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.500.000 0 -3.688 1.436.116 11.515.229 21.447.657 21.447.657
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 -28.847 204.140 1.231.976 19.789.470 29.696.739 29.696.739
Transferler
994.389 18.795.081 -19.789.470 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.198 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.683.128 24.674.930 24.674.930
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.500.000 -37.045 1.198.529 20.027.057 24.683.128 54.371.669 54.371.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.639 -2.129.570
Dönem Karı (Zararı)
24.683.128 11.515.229
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.683.128 11.515.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.122.274 3.505.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.312.817 376.504
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
209.398 22.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
209.398 58.637
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -36.467
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
346.092 -22.079
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
346.092 -22.079
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.253.967 3.129.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.310.763 -15.077.271
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-31.333.033 -11.982.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.110.265 1.458.497
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.581.225 -1.074.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.691.490 2.533.034
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
243.259 -547.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.800.574 109.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-244.510 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.556.064 109.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.397.664 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.591 -4.114.498
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-351.591 -4.114.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
218.575 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
218.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.494.639 -56.323
Alınan Faiz
-346.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -6.093.430 -2.073.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.000 -751.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.000 -751.399
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.000 -579.640
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.940.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 2.250.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -310.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.639 -940.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.639 -940.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.746 1.108.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 144.385 167.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 144.385 134.746
Finansal Yatırımlar
5 50.991.570 19.658.537
Ticari Alacaklar
5.347.594 18.457.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.966.648 3.385.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 380.946 15.072.436
Peşin Ödenmiş Giderler
332.237 627.516
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
332.237 627.516
Diğer Dönen Varlıklar
123.408 81.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
123.408 81.716
ARA TOPLAM
56.939.194 38.960.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.939.194 38.960.374
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
310.851 371.917
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 310.851 371.917
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 137.372 158.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.407.508 2.251.817
Lisanslar
7 1.407.508 2.251.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 100.764 57.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.956.495 2.840.293
TOPLAM VARLIKLAR
58.895.689 41.800.667
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
985.472 2.786.046
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.417 418.927
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.417 418.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.055 2.367.119
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.055 2.367.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
156.264 146.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
156.264 146.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
156.264 146.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
329.547 171.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.493.758 2.331.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 344.839 6.505.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
344.839 6.303.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 202.209
ARA TOPLAM
4.309.880 11.941.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.309.880 11.941.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.154 39.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.154 39.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.154 39.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
185.986 123.253
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.140 162.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.524.020 12.103.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.371.669 29.696.739
Ödenmiş Sermaye
10 8.500.000 8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.045 -28.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.045 -28.847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.045 -28.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.198.529 204.140
Yasal Yedekler
1.198.529 204.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 20.027.057 1.231.976
Net Dönem Karı veya Zararı
24.683.128 19.789.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.371.669 29.696.739
TOPLAM KAYNAKLAR
58.895.689 41.800.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 51.675.642 20.852.400 15.432.779 7.556.761
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.675.642 20.852.400 15.432.779 7.556.761
BRÜT KAR (ZARAR)
51.675.642 20.852.400 15.432.779 7.556.761
Genel Yönetim Giderleri
9 -22.115.833 -5.713.537 -7.239.550 -2.451.176
Pazarlama Giderleri
9 -2.800.280 -1.431.657 -813.389 -557.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 7.947.077 1.214.881 2.777.983 537.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.476.377 -276.961 -11.892 -17.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.230.229 14.645.126 10.145.931 5.068.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.230.229 14.645.126 10.145.931 5.068.582
Finansman Giderleri
-3.101 -773 7.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.227.128 14.644.353 10.153.868 5.068.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.544.000 -3.129.124 -2.564.197 -1.066.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -8.587.188 -3.139.167 -2.551.265 -1.065.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 43.188 10.043 -12.932 -894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.683.128 11.515.229 7.589.671 4.001.768
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.683.128 11.515.229 7.589.671 4.001.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.683.128 11.515.229 7.589.671 4.001.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.198 7.373 -8.198 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.198 7.373 -8.198 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.050 -1.843 2.050 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.248 9.216 -10.248 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.198 7.373 -8.198 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.674.930 11.522.602 7.581.473 4.001.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.674.930 11.522.602 7.581.473 4.001.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973440


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.053 Değişim: 0,55% Hacim : 22.557 Mio.TL Son veri saati : 14:28
Düşük 2.036 20.01.2022 Yüksek 2.065
Açılış: 2.056
13,3340 Değişim: -0,68%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1385 Değişim: -0,69%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
786,77 Değişim: -1,13%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.