KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 20:58
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.250.000 310.000 -11.061 2.249 -2.563.895 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Transferler
3.997.762 -3.997.762
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.373 7.513.461 7.520.834 7.520.834
Sermaye Arttırımı
2.250.000 -310.000 1.940.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.500.000 0 -3.688 2.249 1.433.867 7.513.461 17.445.889 17.445.889
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 -28.847 204.140 1.231.976 19.789.470 29.696.739 29.696.739
Transferler
0 994.389 18.795.081 -19.789.470 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.198 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.093.457 17.085.259 17.085.259
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8 8.500.000 -37.045 1.198.529 20.027.057 17.093.457 46.781.998 46.781.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.998 -2.348.536
Dönem Karı (Zararı)
17.093.457 7.513.461
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.093.457 7.513.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.067.157 2.246.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 890.974 173.211
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
209.398 22.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
209.398 58.637
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -36.467
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
264.083 -11.481
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
264.083 -11.481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.702.702 2.062.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.645.669 -11.287.041
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-22.793.205 -9.028.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.125.836 -869.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.428.166 -824.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.554.002 -45.418
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
228.442 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.397.664 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.568.746 -52.815
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.362 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.605.108 -52.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.824 -1.335.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-377.824 -1.335.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.514.945 -1.527.370
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.223.385 -821.166
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-246.562 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.800 -527.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.800 -527.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -388.423
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.800 -138.719
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.940.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 2.250.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -310.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.802 -935.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.802 -935.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.746 1.108.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 121.944 172.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 121.944 134.746
Finansal Yatırımlar
5 42.451.742 19.658.537
Ticari Alacaklar
10.332.023 18.457.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.813.589 3.385.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.518.434 15.072.436
Peşin Ödenmiş Giderler
347.056 627.516
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
347.056 627.516
Diğer Dönen Varlıklar
237.207 81.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
237.207 81.716
ARA TOPLAM
53.489.972 38.960.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.489.972 38.960.374
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
345.096 371.917
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 345.096 371.917
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 137.836 158.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.688.945 2.251.817
Lisanslar
7 1.688.945 2.251.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 113.695 57.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.285.572 2.840.293
TOPLAM VARLIKLAR
55.775.544 41.800.667
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.213.506 2.786.046
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
382.566 418.927
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
382.566 418.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.830.940 2.367.119
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.830.940 2.367.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.646 146.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.646 146.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
98.646 146.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
303.181 171.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 3.812.538 2.331.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 344.839 6.505.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
344.839 6.303.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 202.209
ARA TOPLAM
8.772.710 11.941.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.772.710 11.941.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.850 39.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.850 39.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34.850 39.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
185.986 123.253
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.836 162.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.993.546 12.103.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.781.998 29.696.739
Ödenmiş Sermaye
10 8.500.000 8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.045 -28.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.045 -28.847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.045 -28.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.198.529 204.140
Yasal Yedekler
1.198.529 204.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 20.027.057 1.231.976
Net Dönem Karı veya Zararı
17.093.457 19.789.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.781.998 29.696.739
TOPLAM KAYNAKLAR
55.775.544 41.800.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 36.242.863 13.295.639 20.346.625 8.277.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.242.863 13.295.639 20.346.625 8.277.684
BRÜT KAR (ZARAR)
36.242.863 13.295.639 20.346.625 8.277.684
Genel Yönetim Giderleri
12 -14.876.283 -3.262.361 -9.349.088 -1.781.938
Pazarlama Giderleri
12 -1.986.891 -874.581 -1.169.329 -388.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.169.094 685.395 4.250.845 417.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.464.485 -267.548 -1.464.485 155.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.084.298 9.576.544 12.614.568 6.680.680
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.084.298 9.576.544 12.614.568 6.680.680
Finansman Giderleri
-11.038 -773 -4.613 -773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.073.260 9.575.771 12.609.955 6.679.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.979.803 -2.062.310 -3.799.151 -1.237.355
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -6.035.923 -2.073.247 -3.869.874 -1.252.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 56.120 10.937 70.723 14.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.093.457 7.513.461 8.810.804 5.442.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.093.457 7.513.461 8.810.804 5.442.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.093.457 7.513.461 8.810.804 5.442.552
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.198 7.373 -8.198 7.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.198 7.373 -8.198 7.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.050 -1.843 -10.248 9.216 -10.248 9.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.198 7.373 -8.198 7.373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.085.259 7.520.834 8.802.606 5.449.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.085.259 7.520.834 8.802.606 5.449.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958471


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: 0,80% Hacim : 5.982 Mio.TL Son veri saati : 13:21
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8398 Değişim: -0,30%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3498 Değişim: -0,80%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,67 Değişim: -0,48%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.