KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2021 - 23:52
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966
Transferler
300.000 -300.000 -854.069 854.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.673 3.997.762 3.965.089 3.965.089
Sermaye Arttırımı
700.000 310.000 700.000 700.000
Sermaye Avansı
310.000 310.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Transferler
3.997.762 -3.997.762
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.786 19.789.470 19.771.684 19.771.684
Sermaye Arttırımı
2.250.000 2.250.000 2.250.000
Sermaye Avansı
310.000 -310.000 -310.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.500.000 28.847 1.436.116 19.789.470 29.696.739 29.696.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.349.570 24.784
Dönem Karı (Zararı)
19.789.470 3.997.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.789.470 3.997.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.216.082 503.204
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,18 1.662.043 242.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.251.188 -202.061
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.251.188 -202.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.388.807 92.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.240.587 53.384
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 148.220 38.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.924 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-35.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.452.344 370.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.516.815 -4.476.182
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.427.369 -3.475.552
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.274.384 -976.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.152.985 -2.499.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-13.348.263 -1.469.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-572.859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.426.316 646.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.426.316 646.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-309.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-285.084 -177.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-285.084 -177.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.488.737 24.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.139.167 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.820.020 -66.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.820.020 -66.242
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -442.463 -66.242
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.377.557 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.496.527 766.113
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.940.000 1.010.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-443.473 -243.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-973.923 724.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-973.923 724.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.108.669 384.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.746 1.108.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 134.746 1.108.669
Finansal Yatırımlar
5 19.658.537 4.059.086
Ticari Alacaklar
18.457.859 4.030.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.385.423 1.111.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.072.436 2.919.451
Peşin Ödenmiş Giderler
7 627.516 54.657
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
627.516 54.657
Diğer Dönen Varlıklar
81.716 97.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
81.716 97.127
ARA TOPLAM
38.960.374 9.350.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.960.374 9.350.029
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
371.917 69.112
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 371.917 69.112
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 158.984 135.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.251.817
Lisanslar
2.251.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 57.575 35.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.840.293 239.630
TOPLAM VARLIKLAR
41.800.667 9.589.659
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.786.046 359.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.786.046 359.730
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.786.046 359.730
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.734 74.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.734 74.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 146.734 74.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 171.721 481.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.331.171 391.687
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.505.334 139.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.303.125 85.759
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
202.209 53.989
ARA TOPLAM
11.941.006 1.446.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.941.006 1.446.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.669 79.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.669 79.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 39.669 79.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 123.253 77.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.922 157.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.103.928 1.604.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.696.739 7.985.055
Ödenmiş Sermaye
16 8.500.000 6.250.000
Sermaye Avansı
310.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -28.847 -11.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.847 -11.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.847 -11.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.436.116 -2.561.646
Net Dönem Karı veya Zararı
19.789.470 3.997.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.696.739 7.985.055
TOPLAM KAYNAKLAR
41.800.667 9.589.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 46.152.962 9.856.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.152.962 9.856.545
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
46.152.962 9.856.545
Genel Yönetim Giderleri
18 -21.094.241 -5.094.011
Pazarlama Giderleri
18 -2.339.860 -1.091.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.839.884 745.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-316.158 -48.503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.242.587 4.367.939
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.242.587 4.367.939
Finansman Giderleri
-773 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.241.814 4.367.939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.452.344 -370.177
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.470.338 -391.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 17.994 21.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.789.470 3.997.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.789.470 3.997.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.789.470 3.997.762
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.233 -40.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.233 -40.841
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -22.233 -40.841
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.447 8.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.447 8.168
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.786 -32.673
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.771.684 3.965.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.771.684 3.965.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915012


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,00% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 13.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1169 Değişim: 0,14%
Düşük 8,0920 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,7198 Değişim: 0,23%
Düşük 9,6811 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
455,92 Değişim: 0,22%
Düşük 454,01 14.04.2021 Yüksek 456,33
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.