KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 17:35
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966
Transferler
-854.069 854.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
240.429 240.429 240.429
Sermaye Arttırımı
1.000.000 -300.000 700.000 700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.250.000 21.612 -2.561.646 240.429 3.950.395 3.950.395
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.250.000 310.000 -11.061 -1.707.577 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Transferler
3.997.762 -3.997.762
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.373 7.513.461 7.520.834 7.520.834
Sermaye Arttırımı
2.250.000 -310.000 1.940.000 1.940.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 -3.688 1.436.116 7.513.461 17.445.889 17.445.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.348.536 -912.190
Dönem Karı (Zararı)
7.513.461 240.429
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.513.461 240.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.246.210 89.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
173.211 114.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.170 64.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.637 64.313
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-36.467 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.481 -77.847
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.481 -77.847
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.062.310 -11.514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.287.041 -1.241.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-869.996 -441.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-824.578 -150.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.418 -290.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.815 11.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.815 11.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.364.230 -811.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.335.374 -228.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.028.856 -582.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.527.370 -912.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-821.166 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-527.142 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-527.142 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-388.423 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.719 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.940.000 700.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
2.250.000 1.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-310.000 -300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-935.678 -212.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-935.678 -212.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.108.669 384.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 172.991 171.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 172.991 1.108.669
Finansal Yatırımlar
4 13.087.942 4.059.086
Ticari Alacaklar
4.900.486 4.030.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.935.617 1.111.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.964.869 2.919.451
Peşin Ödenmiş Giderler
95.054 54.657
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.054 54.657
Diğer Dönen Varlıklar
748.456 97.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
748.456 97.127
ARA TOPLAM
19.004.929 9.350.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.004.929 9.350.029
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
294.854 69.112
Tesis, Makine ve Cihazlar
294.854 69.112
Kullanım Hakkı Varlıkları
215.319 135.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.189
Lisanslar
128.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 44.228 35.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
682.590 239.630
TOPLAM VARLIKLAR
19.687.519 9.589.659
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
306.915 359.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
306.915 359.730
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
306.915 359.730
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
243.971 74.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
243.971 74.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
243.971 74.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
208.162 481.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.252.081 391.687
Kısa Vadeli Karşılıklar
6 138.110 139.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6 120.588 85.759
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.522 53.989
ARA TOPLAM
2.149.239 1.446.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.149.239 1.446.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
79.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.391 77.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.391 157.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.241.630 1.604.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.445.889 7.985.055
Ödenmiş Sermaye
7 8.500.000 6.250.000
Sermaye Avansı
310.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.688 -11.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.688 -11.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.688 -11.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 1.436.116 -2.561.646
Net Dönem Karı veya Zararı
7.513.461 3.997.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.445.889 7.985.055
TOPLAM KAYNAKLAR
19.687.519 9.589.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 13.295.639 1.974.267 8.277.684 1.242.534
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.295.639 1.974.267 8.277.684 1.242.534
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.295.639 1.974.267 8.277.684 1.242.534
Genel Yönetim Giderleri
9 -3.262.361 -1.648.793 -1.781.938 -860.167
Pazarlama Giderleri
9 -874.581 -373.374 -388.094 -203.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 685.395 313.598 417.325 188.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-267.548 -4.635 155.703 -4.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.576.544 261.063 6.680.680 362.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.576.544 261.063 6.680.680 362.997
Finansman Giderleri
-773 -32.148 -773 -32.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.575.771 228.915 6.679.907 330.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.062.310 11.514 -1.237.355 11.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.073.247 0 -1.252.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 10.937 11.514 14.725 11.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.513.461 240.429 5.442.552 342.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.513.461 240.429 5.442.552 342.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.513.461 240.429 5.442.552 342.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.373 0 7.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.373 0 7.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.373 0 7.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.373 0 7.373 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.520.834 240.429 5.449.925 342.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.520.834 240.429 5.449.925 342.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869074


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.