KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 16:07
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 -1.940 -655.941 -1.071.202 3.520.917 3.520.917
Transferler
-1.071.202 -1.071.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.481 36.463 36.463
Dönem Karı (Zararı)
17.982
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 16.042 -1.727.143 18.481 3.557.380 3.557.380
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 3.558.137
Transferler
19.566 -19.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-295 -286.693 -286.988 -286.988
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 15.419 -1.707.577 -286.693 3.271.149 3.271.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.491 -114.227
Dönem Karı (Zararı)
-286.693 18.481
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-286.693 18.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-219.187 -116.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.741 4.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-61.942 -42.112
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-61.942 -42.112
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.858 23.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.858 28.039
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-176.683 -98.431
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-176.683 -98.431
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-161 -4.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
504.389 -16.126
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
478.998 76.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.181 -110.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.756 -190.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.425 79.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.631 19.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.631 19.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.421 -1.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-48.421 -1.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.491 -114.227
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.491 -114.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.491 -114.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 113.740 225.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 112.249 111.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 112.249 113.740
Finansal Yatırımlar
4 2.958.696 3.217.897
Ticari Alacaklar
255.821 304.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 185.962 188.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 69.859 115.284
Peşin Ödenmiş Giderler
40.210 36.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.210 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 11.480 42.818
Diğer Dönen Varlıklar
51.727 3.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
51.727 3.306
ARA TOPLAM
3.430.183 3.717.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.430.183 3.717.969
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
34.690 19.444
Tesis, Makine ve Cihazlar
34.690 19.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 9.663 9.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.353 28.872
TOPLAM VARLIKLAR
3.474.536 3.746.841
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
75.806 99.462
Diğer Borçlar
81.966 32.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
81.966 32.679
Kısa Vadeli Karşılıklar
6 23.417 28.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6 23.417 28.267
ARA TOPLAM
181.189 160.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.189 160.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.198 28.296
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.198 28.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.387 188.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.271.149 3.558.137
Ödenmiş Sermaye
7 5.250.000 5.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.419 15.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.419 15.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.419 15.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 -1.707.577 -1.727.143
Net Dönem Karı veya Zararı
-286.693 19.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.271.149 3.558.137
TOPLAM KAYNAKLAR
3.474.536 3.746.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 1.426.308 2.057.211 722.514 1.148.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.426.308 2.057.211 722.514 1.148.976
BRÜT KAR (ZARAR)
1.426.308 2.057.211 722.514 1.148.976
Genel Yönetim Giderleri
9 -1.588.206 -1.420.829 -849.030 -684.822
Pazarlama Giderleri
9 -379.662 -839.870 -126.691 -445.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 257.706 217.363 115.236 102.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-283.854 13.875 -137.971 120.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-283.854 13.875 -137.971 120.874
Finansman Giderleri
-3.000 -3.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-286.854 13.875 -140.971 120.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
161 4.606 1.454 -708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 161 4.606 1.454 -708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-286.693 18.481 -139.517 120.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
-286.693 18.481 -139.517 120.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-286.693 18.481 -139.517 120.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-369 22.477 27.873 3.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-369 22.477 27.873 3.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
74 -4.495 -5.575 -747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74 -4.495 -5.575 -747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
74 -4.495 -5.575 -747
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-295 17.982 22.298 2.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-286.988 36.463 -117.219 123.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-286.988 36.463 -117.219 123.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701832


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.