KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

28.04.2022 - 18:29
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
802.910 1.104.913
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.498 -155.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
112.459 394.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.500 -2.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12.500 -2.163
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
188.578 147.155
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
240.817 677.977
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-52.239 -530.822
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.365 -188.165
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-326.365 -188.165
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.481 -519.739
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-79.149 -572.777
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
37.668 53.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.807 12.862
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
39.770 -99.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.500 476
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-44.943 -29.431
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
65.273 37.633
Opsiyonların Zaman 103.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.498 -155.588
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
817.408 949.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 24
Ana Ortaklık Payları
817.392 949.301


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 18.803.997 18.628.665
Finansal Yatırımlar
862.716 55.330
Vadeli Mevduatlar
2.509 4.164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 852.636 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 7.571 51.166
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5.148.513 4.332.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
154.051 145.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.994.462 4.186.929
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.235.244 2.014.626
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.235.244 2.014.626
Diğer Alacaklar
497.408 331.333
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
497.408 331.333
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.254.852 1.180.236
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
1.254.852 1.180.236
Türev Araçlar
16 2.177.298 2.131.070
Stoklar
469.230 260.535
Peşin Ödenmiş Giderler
559.210 271.595
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.920 6.965
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
517.290 264.630
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33.721 196.019
Diğer Dönen Varlıklar
184.809 110.173
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
184.809 110.173
ARA TOPLAM
32.226.998 29.511.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.226.998 29.511.606
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.740.022 1.376.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 3.589 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 1.736.433 1.376.645
Ticari Alacaklar
269.103 256.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
269.103 256.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
170.904 137.559
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
170.904 137.559
Diğer Alacaklar
237.759 162.980
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
237.759 162.980
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
60.955 67.505
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
60.955 67.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 837.416 678.584
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.384 16.588
Maddi Duran Varlıklar
5 18.406.580 18.002.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.544.646 15.510.759
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.861.934 2.492.020
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.103.061 2.983.648
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 15.070.857 14.661.779
Şerefiye
48.421 48.421
Lisanslar
5.152.167 5.289.996
Bilgisayar Yazılımları
5.788.953 5.429.486
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.081.316 3.893.876
Peşin Ödenmiş Giderler
1.397.455 1.009.586
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
300 347
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.397.155 1.009.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.753.433 1.799.612
Diğer Duran Varlıklar
23.657 17.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.097.586 41.171.037
TOPLAM VARLIKLAR
75.324.584 70.682.643
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 6.290.085 4.762.578
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.507.516 907.138
Banka Kredileri
1.163.584 762.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.682 42.587
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
304.250 101.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.782.569 3.855.440
Banka Kredileri
3.845.775 3.004.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
936.794 850.468
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.460.148 4.085.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 4.460.148 4.085.835
Banka Kredileri
3.642.304 3.340.237
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
817.844 745.598
Ticari Borçlar
5.196.357 5.037.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
74.703 61.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.121.654 4.976.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
198.981 140.630
Diğer Borçlar
1.621.455 1.606.940
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.886 4.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.606.569 1.602.894
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
493.446 459.289
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
493.446 459.289
Türev Araçlar
16 8.821 71.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
143.182 111.136
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.361 18.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
126.821 93.034
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
153.975 241.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
192.701 573.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
169.358 506.641
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.343 67.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
746 630
ARA TOPLAM
18.759.897 17.091.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.759.897 17.091.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 30.105.165 27.929.720
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 30.093 54.749
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.093 54.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.075.072 27.874.971
Banka Kredileri
14.320.234 13.356.013
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.977.100 1.958.061
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13.777.738 12.560.897
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
167.001 170.445
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
167.001 170.445
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.860 5.838
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.860 4.699
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.352.573 1.230.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
703.101 614.613
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
649.472 615.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
758.923 928.554
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
799.436 764.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.184.958 31.029.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.944.855 48.120.371
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.379.417 22.562.025
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-128.057 -128.057
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225.892 -225.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.892 -225.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.892 -225.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.151.229 -1.165.727
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.188.608 2.036.379
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.713.380 -1.595.923
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
133.889 -9.746
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.847.269 -1.586.177
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-40.410 -50.410
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-40.410 -50.410
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.586.047 -1.555.773
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.612.388 3.612.388
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.234.018 13.202.920
Net Dönem Karı veya Zararı
802.894 5.031.098
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
312 247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.379.729 22.562.272
TOPLAM KAYNAKLAR
75.324.584 70.682.643


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 10.365.439 7.613.517
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
329.577 212.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 329.577 212.995
TOPLAM HASILAT
10.695.016 7.826.512
Satışların Maliyeti
-7.473.327 -5.512.477
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-104.715 -56.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-104.715 -56.456
TOPLAM MALİYETLER
-7.578.042 -5.568.933
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.892.112 2.101.040
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
224.862 156.539
BRÜT KAR (ZARAR)
3.116.974 2.257.579
Genel Yönetim Giderleri
-303.667 -199.351
Pazarlama Giderleri
-540.737 -358.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.614.019 754.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -119.883 -56.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.766.706 2.398.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 299.183 50.699
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 0 -47.595
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-55.107 -49.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-23.443 17.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.987.339 2.370.085
Finansman Gelirleri
10 72.261 1.373.118
Finansman Giderleri
10 -3.110.697 -2.294.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
948.903 1.449.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-145.993 -344.147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-157.252 -163.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.259 -180.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
802.910 1.104.913
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
802.910 1.104.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 24
Ana Ortaklık Payları
802.894 1.104.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,37000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.363.807 2.471.774
Dönem Karı (Zararı)
802.910 1.104.913
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
802.910 1.104.913
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.017.238 2.635.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 2.102.717 1.652.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -18.193 3.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.149 215.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
425.465 60.259
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.328.367 1.853.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-223.230 -1.456.053
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-148.527 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -74.703 -1.456.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
23.443 -17.739
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
145.993 344.147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.372 -16.272
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.101 -4.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.417.464 -1.344.850
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-834.984 -457.609
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-260.144 41.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.967 -85.589
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-68.903 -36.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208.695 -176.699
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-310.533 -264.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.380 -107.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
30.713 24.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.704 69.918
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28.068 13.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-568.343 -366.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-77.870 21.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-490.473 -387.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.402.684 2.395.935
Ödenen Faiz
-230.924 -88.041
Alınan Faiz
274.712 299.472
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-82.665 -135.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.729.071 -1.634.375
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-182.275 -103.626
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
53.826 267.360
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-888.451 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.212 19.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.378.181 -1.919.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.142.845 -1.025.161
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.235.336 -894.599
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-364.918 117.237
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-364.918 117.237
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.716 -14.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
363.587 283.380
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.089.620 2.401.554
Kredilerden Nakit Girişleri
6.789.620 2.309.397
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
300.000 92.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.172.430 -1.619.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.845.138 -1.569.607
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-327.292 -50.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-550.447 -353.210
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
457.354 169.728
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-460.510 -293.173
Ödenen Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -21.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.677 1.120.779
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
170.939 439.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.262 1.560.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 18.619.881 11.860.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 18.789.143 13.420.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Transferler
-88.707 4.325.793 -4.237.086 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.698 0 -150.532 0 117.724 0 -1.687 0 0 -415.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104.889 0 949.301 24 949.325
Dönem Karı (Zararı)
1.104.889 1.104.889 24 1.104.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 294.698 -150.532 117.724 -1.687 -415.791 -155.588 0 -155.588
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 781.925 0 -490.010 0 -33.321 0 298 0 0 -1.023.505 0 0 0 0 0 2.920.318 0 0 0 16.480.777 1.104.889 0 21.734.068 195 21.734.263
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036.379 0 -1.586.177 0 -9.746 0 -50.410 0 0 -1.555.773 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 13.202.920 5.031.098 0 22.562.025 247 22.562.272
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036.379 0 -1.586.177 0 -9.746 0 -50.410 0 0 -1.555.773 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 13.202.920 5.031.098 0 22.562.025 247 22.562.272
Transferler
0 5.031.098 -5.031.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 152.229 0 -261.092 143.635 10.000 -30.274 802.894 817.392 16 817.408
Dönem Karı (Zararı)
802.894 802.894 16 802.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 152.229 -261.092 143.635 10.000 -30.274 14.498 0 14.498
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1 0 49 49
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.188.608 0 -1.847.269 0 133.889 0 -40.410 0 0 -1.586.047 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 18.234.018 802.894 0 23.379.417 312 23.379.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025038


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: 0,00% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6701 Değişim: -0,07%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5161 Değişim: -0,21%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5634
Açılış: 17,5532
975,96 Değişim: -0,01%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.