" />

KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:34
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.646.576 2.937.574 1.429.121 1.210.652
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.415 -682.731 234.390 -453.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
755.298 289.979 134.748 148.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.157 -10.059 -1.427 -5.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-1.157 -10.059 -1.427 -5.363
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
117.818 28.646 6.167 71.431
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
946.204 1.692.873 13.067 966.867
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-828.386 -1.664.227 -6.900 -895.436
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-322.863 -418.607 11.260 -249.005
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-322.863 -418.607 11.260 -249.005
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-414.469 -772.451 141.494 -534.049
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-508.846 -866.624 95.604 -562.394
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
94.377 94.173 45.890 28.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-83.212 199.761 -57.852 114.500
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-205.980 -58.183 -24.987 -43.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
231 2.213 284 1.180
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
82.894 169.939 -28.297 117.491
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
64.572 92.094 -2.252 54.782
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-24.929 -6.302 -2.600 -15.715
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.415 -682.731 234.390 -453.865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.697.991 2.254.843 1.663.511 756.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46 2.534 7 8
Ana Ortaklık Payları
3.697.945 2.252.309 1.663.504 756.779


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.321.786 11.860.555
Finansal Yatırımlar
972.447 701.973
Vadeli Mevduatlar
168.559 172.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22 803.888 529.610
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4.313.409 3.482.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
92.756 16.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.220.653 3.465.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.870.164 1.886.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
377 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.869.787 1.886.381
Diğer Alacaklar
532.004 254.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
532.004 254.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.056.788 972.052
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
1.056.788 972.052
Türev Araçlar
19 1.135.085 917.437
Stoklar
284.364 203.715
Peşin Ödenmiş Giderler
323.486 211.798
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.013 37.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
305.473 173.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.210 6.918
Diğer Dönen Varlıklar
53.087 86.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 11.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
53.087 74.641
ARA TOPLAM
22.908.830 20.583.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.908.830 20.583.372
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
252.373 222.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
252.373 222.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
116.200 75.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
116.200 75.717
Diğer Alacaklar
132.343 151.249
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
132.343 151.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
75.072 128.114
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
75.072 128.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 480.456 103.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.992 13.675
Maddi Duran Varlıklar
7 15.984.827 13.902.730
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.126.663 11.832.295
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.858.164 2.070.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.310.329 2.380.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 13.430.718 12.367.784
Şerefiye
43.013 40.010
Lisanslar
4.797.960 4.935.530
Bilgisayar Yazılımları
5.155.164 4.531.633
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.434.581 2.860.611
Peşin Ödenmiş Giderler
294.069 702.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
323 460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
293.746 702.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.287.092 836.608
Diğer Duran Varlıklar
21.948 30.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.398.419 30.915.021
TOPLAM VARLIKLAR
57.307.249 51.498.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 2.606.898 3.129.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 432.359 124.717
Banka Kredileri
399.058 55.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.301 17.949
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 50.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.174.539 3.004.992
Banka Kredileri
1.661.624 2.445.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
512.915 559.224
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.029.579 2.103.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 3.029.579 2.103.028
Banka Kredileri
2.527.483 1.692.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
502.096 410.613
Ticari Borçlar
3.317.005 3.705.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.937 36.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.291.068 3.669.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
129.159 113.529
Diğer Borçlar
2.600.330 1.192.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
358.369 4.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.241.961 1.188.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
388.050 315.070
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
388.050 315.070
Türev Araçlar
19 77.131 119.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
143.286 116.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.074 11.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
132.212 105.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
186.336 134.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
413.014 630.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
296.672 376.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.342 253.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.929 5.046
ARA TOPLAM
12.892.717 11.565.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.892.717 11.565.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 19.168.095 16.353.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 41.633 47.628
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
41.633 47.628
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.126.462 16.306.057
Banka Kredileri
9.109.737 7.930.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.568.244 1.474.085
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8.448.481 6.901.075
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
177.657 164.764
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
177.657 164.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.957 22.180
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.789 11.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.168 10.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
905.982 793.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
443.101 381.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
462.881 411.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.671.897 1.337.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
562.945 475.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.497.533 19.148.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.390.250 30.713.455
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.916.782 20.784.767
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-128.057 -147.914
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.684 -94.684
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -94.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -94.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-557.610 -609.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.036.545 487.227
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-655.925 -490.523
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-58.156 -151.045
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-597.769 -339.478
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.059 1.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.059 1.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-939.289 -607.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.465.629 3.009.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.349.679 12.154.984
Net Dönem Karı veya Zararı
3.646.530 4.237.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
217 171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.916.999 20.784.938
TOPLAM KAYNAKLAR
57.307.249 51.498.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 25.025.345 20.618.275 9.090.543 7.450.827
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
703.682 613.296 263.690 198.644
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
18 703.682 613.296 263.690 198.644
TOPLAM HASILAT
25.729.027 21.231.571 9.354.233 7.649.471
Satışların Maliyeti
-17.938.375 -14.644.930 -6.357.662 -5.207.078
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-196.235 -118.368 -71.005 -36.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-196.235 -118.368 -71.005 -36.674
TOPLAM MALİYETLER
-18.134.610 -14.763.298 -6.428.667 -5.243.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.086.970 5.973.345 2.732.881 2.243.749
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
507.447 494.928 192.685 161.970
BRÜT KAR (ZARAR)
7.594.417 6.468.273 2.925.566 2.405.719
Genel Yönetim Giderleri
-642.232 -538.904 -219.262 -184.199
Pazarlama Giderleri
-1.201.921 -972.194 -429.933 -295.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.538.621 2.358.377 342.007 1.235.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -484.791 -236.506 -101.896 -22.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.804.094 7.079.046 2.516.482 3.138.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 61.472 163.329 23.945 44.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -72.102 -1.387 -1.851 -1.387
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-164.499 -270.067 -64.137 -48.549
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26.512 -8.586 -2.133 -5.324
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.655.477 6.962.335 2.472.306 3.127.357
Finansman Gelirleri
14 481.492 2.275.047 -170.311 1.210.195
Finansman Giderleri
14 -3.980.881 -5.465.053 -471.262 -2.771.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.156.088 3.772.329 1.830.733 1.566.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-509.512 -834.755 -401.612 -355.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-574.892 -588.504 -187.579 -229.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
65.380 -246.251 -214.033 -125.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.646.576 2.937.574 1.429.121 1.210.652
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.646.576 2.937.574 1.429.121 1.210.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46 2.534 7 8
Ana Ortaklık Payları
3.646.530 2.935.040 1.429.114 1.210.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,67000000 1,34000000 0,65000000 0,55000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.220.148 10.718.464
Dönem Karı (Zararı)
3.646.576 2.937.574
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.646.576 2.937.574
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.293.988 8.928.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-9 5.212.215 4.337.227
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-8 4.227 2.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
574.990 707.097
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
477.037 655.912
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.272.843 4.890.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-686.261 -2.463.564
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -686.261 -2.463.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-26.512 8.586
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
509.512 834.755
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.436 -33.856
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.387
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.627 -12.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.059.852 -129.534
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-983.042 -676.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-29.452 471.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.096 301.812
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-32.757 18.908
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.649 -105.898
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-152.607 -121.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-732.542 304.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
85.873 16.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
577.238 76.782
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.142 76.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-597.960 -492.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.634 25.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-616.594 -518.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.880.712 11.736.721
Ödenen Faiz
-995.031 -1.125.966
Alınan Faiz
896.490 543.624
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-562.023 -435.915
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.383.801 -4.963.465
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -86.703 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 1.229
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-350.018 -76.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
265.765 674.529
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-502.446 -736.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.521 77.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.285.447 -4.791.949
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.415.149 -2.561.096
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.870.298 -2.230.853
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
449.972 18.698
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
449.972 18.698
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.555 -130.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.548.183 -2.722.558
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -9.994
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.690.110 21.035.497
Kredilerden Nakit Girişleri
6.597.953 20.760.497
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
92.157 275.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.300.803 -23.877.231
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.158.646 -23.521.353
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-142.157 -355.878
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.089.265 -1.093.748
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
647.886 2.581.560
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-740.209 -1.321.835
Ödenen Temettüler
-1.723.858 -32.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.044 -3.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
288.164 3.032.441
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
168.744 252.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
456.908 3.285.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.860.555 10.238.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.317.463 13.523.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Transferler
114.673 3.131.814 -3.246.487 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.796 0 -326.513 0 22.344 0 -7.846 0 0 -602.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.935.040 0 2.252.309 2.534 2.254.843
Dönem Karı (Zararı)
2.935.040 2.935.040 2.534 2.937.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 231.796 -326.513 22.344 -7.846 -602.512 -682.731 0 -682.731
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 -32.856 -32.856
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.994 -9.994 -9.994
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 -5.962 -5.962
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 1.036.545 0 -597.769 0 -58.156 0 1.059 0 0 -939.289 0 0 0 0 0 3.465.629 0 0 0 13.349.679 3.646.530 0 21.916.782 217 21.916.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974924


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.