KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:43
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-182.975 -228.866 -27.387 7.549
Yabancı Para Çevrim Farkları
620.550 141.358 226.088 218.236
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
270 -4.696 2.433 1.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
270 -4.696 2.433 1.872
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
111.651 -42.785 -35.504 -19.521
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
933.137 726.006 255.160 305.724
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-821.486 -768.791 -290.664 -325.245
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.123 -169.602 -145.958 -80.284
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-334.123 -169.602 -145.958 -80.284
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-555.963 -238.402 -36.224 -25.514
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-604.450 -304.230 -31.673 -40.953
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
48.487 65.828 -4.551 15.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.360 85.261 -38.222 -87.240
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-180.993 -14.945 -81.229 -114.397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-53 1.033 -529 -412
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
111.191 52.448 7.243 5.612
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
66.824 37.312 29.191 17.662
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-22.329 9.413 7.102 4.295
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182.975 -228.866 -27.387 7.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.034.480 1.498.056 1.085.155 860.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39 2.526 15 1.339
Ana Ortaklık Payları
2.034.441 1.495.530 1.085.140 859.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 12.442.678 11.860.555
Finansal Yatırımlar
671.779 701.973
Vadeli Mevduatlar
166.261 172.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 505.518 529.610
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4.197.448 3.482.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
69.654 16.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.127.794 3.465.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.696.756 1.886.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.696.756 1.886.381
Diğer Alacaklar
485.323 254.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
485.323 254.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.024.704 972.052
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
1.024.704 972.052
Türev Araçlar
16 1.147.152 917.437
Stoklar
406.407 203.715
Peşin Ödenmiş Giderler
376.591 211.798
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.545 37.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
345.046 173.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.909 6.918
Diğer Dönen Varlıklar
57.365 86.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 11.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
57.365 74.641
ARA TOPLAM
22.511.112 20.583.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.511.112 20.583.372
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
256.436 222.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
256.436 222.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
100.097 75.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
100.097 75.717
Diğer Alacaklar
116.337 151.249
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
116.337 151.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
107.868 128.114
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
107.868 128.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
238.329 103.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.220 13.675
Maddi Duran Varlıklar
5 15.312.041 13.902.730
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.774.095 11.832.295
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.537.946 2.070.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.357.563 2.380.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 13.268.185 12.367.784
Şerefiye
40.010 40.010
Lisanslar
4.908.917 4.935.530
Bilgisayar Yazılımları
5.134.302 4.531.633
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.184.956 2.860.611
Peşin Ödenmiş Giderler
289.995 702.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
367 460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
289.628 702.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.270.700 836.608
Diğer Duran Varlıklar
18.960 30.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.349.731 30.915.021
TOPLAM VARLIKLAR
55.860.843 51.498.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 2.511.216 3.129.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 100.032 124.717
Banka Kredileri
67.019 55.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.013 17.949
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 50.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.411.184 3.004.992
Banka Kredileri
1.736.394 2.445.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
577.142 559.224
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
97.648 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.949.654 2.103.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 2.949.654 2.103.028
Banka Kredileri
2.462.823 1.692.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
486.831 410.613
Ticari Borçlar
4.006.804 3.705.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.399 36.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.981.405 3.669.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
131.118 113.529
Diğer Borçlar
2.966.907 1.192.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
713.282 4.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.253.625 1.188.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
376.772 315.070
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
376.772 315.070
Türev Araçlar
16 67.613 119.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
125.880 116.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.074 11.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
114.806 105.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
223.307 134.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
630.099 630.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
208.554 376.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
421.545 253.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
506 5.046
ARA TOPLAM
13.989.876 11.565.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.989.876 11.565.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 18.616.540 16.353.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 46.108 47.628
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.108 47.628
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.570.432 16.306.057
Banka Kredileri
8.863.119 7.930.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.515.676 1.474.085
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8.191.637 6.901.075
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
172.174 164.764
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
172.174 164.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.018 22.180
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.439 11.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.579 10.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
887.395 793.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
444.584 381.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
442.811 411.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.365.376 1.337.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
560.976 475.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.617.479 19.148.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.607.355 30.713.455
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.253.278 20.784.767
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-128.057 -147.914
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.684 -94.684
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -94.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -94.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-792.000 -609.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
926.784 487.227
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-668.500 -490.523
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-61.723 -151.045
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-606.777 -339.478
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.202 1.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.202 1.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.052.486 -607.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.398.040 3.009.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.417.268 12.154.984
Net Dönem Karı veya Zararı
2.217.416 4.237.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
210 171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.253.488 20.784.938
TOPLAM KAYNAKLAR
55.860.843 51.498.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 15.934.802 13.167.448 8.321.285 6.728.931
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
439.992 414.652 226.997 194.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 439.992 414.652 226.997 194.972
TOPLAM HASILAT
16.374.794 13.582.100 8.548.282 6.923.903
Satışların Maliyeti
-11.580.713 -9.437.852 -6.068.236 -4.903.586
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-125.230 -81.694 -68.774 -46.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-125.230 -81.694 -68.774 -46.494
TOPLAM MALİYETLER
-11.705.943 -9.519.546 -6.137.010 -4.950.080
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.354.089 3.729.596 2.253.049 1.825.345
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
314.762 332.958 158.223 148.478
BRÜT KAR (ZARAR)
4.668.851 4.062.554 2.411.272 1.973.823
Genel Yönetim Giderleri
-422.970 -354.705 -223.619 -166.419
Pazarlama Giderleri
-771.988 -676.562 -413.810 -327.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.196.614 1.123.082 1.441.838 351.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -382.895 -213.818 -326.842 -73.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.287.612 3.940.551 2.888.839 1.756.898
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 37.527 119.207 -13.172 38.275
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -70.251 0 -22.656 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-100.362 -221.518 -50.831 -106.751
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28.645 -3.262 10.906 -14
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.183.171 3.834.978 2.813.086 1.688.408
Finansman Gelirleri
11 651.803 1.064.852 -721.315 459.517
Finansman Giderleri
11 -3.509.619 -2.693.637 -1.215.476 -1.060.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.325.355 2.206.193 876.295 1.087.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-107.900 -479.271 236.247 -234.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-387.313 -358.544 -224.135 -196.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
279.413 -120.727 460.382 -37.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39 2.526 15 1.334
Ana Ortaklık Payları
2.217.416 1.724.396 1.112.527 851.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,02000000 0,79000000 0,51000000 0,39000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.904.179 5.896.076
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.388 Değişim: -2,21% Hacim : 6.843 Mio.TL Son veri saati : 15:08
Düşük 1.387 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6663 Değişim: 0,23%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1552 Değişim: 0,15%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,32 Değişim: 0,47%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.