KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:42
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.937.574 2.523.048 1.210.652 799.364
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 930 0 930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 1.135 0 1.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -205 0 -205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -205 0 -205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-682.731 343.162 -453.865 302.541
Yabancı Para Çevrim Farkları
289.979 443.390 148.621 92.612
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.059 3.065 -5.363 2.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-10.059 3.065 -5.363 2.848
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.646 -185.487 71.431 -89.444
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.692.873 -34.545 966.867 -306.435
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-1.664.227 -150.942 -895.436 216.991
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-418.607 13.819 -249.005 47.190
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-418.607 13.819 -249.005 47.190
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-772.451 124.204 -534.049 271.683
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-866.624 98.070 -562.394 235.998
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
94.173 26.134 28.345 35.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
199.761 -55.829 114.500 -22.348
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-58.183 -65.597 -43.238 28.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.213 -674 1.180 -626
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-6.302 40.807 -15.715 19.678
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
92.094 -3.040 54.782 -10.382
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
169.939 -27.325 117.491 -59.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-682.731 344.092 -453.865 303.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.254.843 2.867.140 756.787 1.102.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.534 31.653 8 -1.641
Ana Ortaklık Payları
2.252.309 2.835.487 756.779 1.104.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.523.927 10.238.715
Finansal Yatırımlar
689.634 350.970
Vadeli Mevduatlar
163.244 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 526.390 345.602
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 5.368
Ticari Alacaklar
3.647.220 3.138.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.767 4.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.641.453 3.133.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.862.522 2.319.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.862.522 2.319.122
Diğer Alacaklar
499.092 811.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
499.092 811.883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
811.018 933.969
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
811.018 933.969
Türev Araçlar
16 949.096 845.513
Stoklar
284.297 178.399
Peşin Ödenmiş Giderler
288.228 291.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25.177 87.438
Diğer Dönen Varlıklar
113.297 136.086
ARA TOPLAM
22.693.508 19.332.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.693.508 19.332.144
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
204.185 148.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
204.185 148.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
64.869 123.136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
64.869 123.136
Diğer Alacaklar
139.229 107.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
139.229 107.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
114.766 10.291
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
114.766 10.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
109.115 41.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.582 16.283
Maddi Duran Varlıklar
5 13.413.085 12.458.491
Tesis, Makine ve Cihazlar
11.142.342 10.640.178
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.270.743 1.818.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.347.744 1.783.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 11.999.835 11.308.062
Şerefiye
124.222 32.834
Lisanslar
5.190.043 5.499.649
Bilgisayar Yazılımları
4.147.465 3.843.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.538.105 1.931.788
Peşin Ödenmiş Giderler
208.722 193.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
200.344 189.342
Diğer Duran Varlıklar
20.118 2.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.834.594 26.382.831
TOPLAM VARLIKLAR
51.528.102 45.714.975
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.868.939 3.073.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 3.868.939 3.073.254
Banka Kredileri
3.128.022 2.486.701
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
638.732 431.752
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
102.185 154.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.150.306 4.555.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 2.150.306 4.555.079
Banka Kredileri
1.716.093 4.228.011
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
434.213 327.068
Ticari Borçlar
3.616.534 2.953.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.733 2.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.612.801 2.950.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
101.542 93.707
Diğer Borçlar
1.145.131 1.069.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.059 9.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.141.072 1.059.939
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
295.010 290.408
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
295.010 290.408
Türev Araçlar
16 98.928 86.617
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.434 56.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
214.429 121.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
240.356 342.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
222.479 324.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.877 17.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
459 13.408
ARA TOPLAM
11.832.068 12.655.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.832.068 12.655.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.821.524 12.677.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 16.821.524 12.677.394
Banka Kredileri
8.106.699 6.092.170
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.426.131 1.101.303
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7.288.694 5.483.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
154.286 141.890
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
154.286 141.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.029 303
Uzun Vadeli Karşılıklar
710.475 631.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
338.648 294.331
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
371.827 337.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.239.962 1.165.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 447.783 359.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.407.059 14.976.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.239.127 27.632.031
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.288.804 18.046.489
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-154.146 -144.152
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.539 -63.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -63.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -63.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-639.477 43.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
681.942 450.146
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-502.374 -198.205
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-132.658 -155.002
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-369.716 -43.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.374 3.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-4.374 3.472
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-814.671 -212.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.887.778 2.773.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.087.853 9.956.039
Net Dönem Karı veya Zararı
2.935.040 3.246.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
171 36.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.288.975 18.082.944
TOPLAM KAYNAKLAR
51.528.102 45.714.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 20.618.275 17.590.559 7.450.827 6.310.671
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 613.296 862.797 198.644 276.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 613.296 862.797 198.644 276.186
TOPLAM HASILAT
21.231.571 18.453.356 7.649.471 6.586.857
Satışların Maliyeti
-14.644.930 -12.261.605 -5.207.078 -4.230.576
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-118.368 -210.644 -36.674 -48.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-118.368 -210.644 -36.674 -48.998
TOPLAM MALİYETLER
-14.763.298 -12.472.249 -5.243.752 -4.279.574
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.973.345 5.328.954 2.243.749 2.080.095
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
494.928 652.153 161.970 227.188
BRÜT KAR (ZARAR)
6.468.273 5.981.107 2.405.719 2.307.283
Genel Yönetim Giderleri
-538.904 -562.319 -184.199 -186.809
Pazarlama Giderleri
-972.194 -1.170.333 -295.632 -353.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.358.377 793.379 1.235.295 -251.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -236.506 -381.490 -22.688 -144.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.079.046 4.660.344 3.138.495 1.370.952
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 163.329 48.577 44.122 9.854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -1.387 -86.351 -1.387 -19.781
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-270.067 -217.517 -48.549 -125.747
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-8.586 3.378 -5.324 1.640
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.962.335 4.408.431 3.127.357 1.236.918
Finansman Gelirleri
11 2.275.047 105.621 1.210.195 -96.467
Finansman Giderleri
11 -5.465.053 -2.211.505 -2.771.416 -111.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.772.329 2.302.547 1.566.136 1.028.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-834.755 -551.935 -355.484 -229.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-588.504 -508.036 -229.960 -146.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-246.251 -43.899 -125.524 -82.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.937.574 1.750.612 1.210.652 799.364
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 0 772.436 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.937.574 2.523.048 1.210.652 799.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.534 32.182 8 -1.887
Ana Ortaklık Payları
2.935.040 2.490.866 1.210.644 801.251
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,34000000 0,79000000 0,55000000 0,37000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,35000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.718.464 6.790.263
Dönem Karı (Zararı)
2.937.574 2.523.048
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.937.574 1.750.612
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 772.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.928.681 6.293.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6,7 4.337.227 3.627.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 2.931 13.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
707.097 724.081
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
655.912 1.178.785
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.890.777 1.129.554
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.463.564 -120.139
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.463.564 -120.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8.586 -3.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
834.755 551.935
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.856 -36.871
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -772.436
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.387 2.490.866 2.490.866 32.182 2.523.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 642 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
10 7.381 -1.010.000 -1.002.619 -109.178 -1.111.797
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.998 -9.998 -9.998
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,5074 Değişim: 0,00%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2424 Değişim: -0,38%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
802,79 Değişim: 0,29%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,03
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.