KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

28.04.2020 - 21:28
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
873.914 1.244.255
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-236.415 182.603
Yabancı Para Çevrim Farkları
-76.878 250.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.568 -979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18 -6.568 -979
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.264 50.300
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
420.282 271.667
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-443.546 -221.367
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.318 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-89.318 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.888 -85.494
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-263.277 -124.838
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
50.389 39.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.501 -31.424
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
99.452 -39.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 1.445 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
5.118 -11.066
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.650 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
46.836 18.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-236.415 182.603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
637.499 1.426.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.187 19.070
Ana Ortaklık Payları
636.312 1.407.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.212.165 10.238.715
Finansal Yatırımlar
690.257 350.970
Vadeli Mevduatlar
73.426 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
18 613.578 345.602
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.253 5.368
Ticari Alacaklar
3.507.521 3.138.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.236 4.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.505.285 3.133.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.021.951 2.319.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.021.951 2.319.122
Diğer Alacaklar
871.576 811.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
871.576 811.883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
905.558 933.969
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
905.558 933.969
Türev Araçlar
15 928.602 845.513
Stoklar
255.838 178.399
Peşin Ödenmiş Giderler
471.060 291.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
67.588 87.438
Diğer Dönen Varlıklar
103.635 136.086
ARA TOPLAM
19.035.751 19.332.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.035.751 19.332.144
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
177.719 148.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
177.719 148.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
80.267 123.136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
80.267 123.136
Diğer Alacaklar
108.647 107.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
108.647 107.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9.620 10.291
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
9.620 10.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
77.403 41.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.926 16.283
Maddi Duran Varlıklar
5 12.354.069 12.458.491
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.458.719 10.640.178
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.895.350 1.818.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.768.537 1.783.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 11.364.040 11.308.062
Şerefiye
32.834 32.834
Lisanslar
5.276.048 5.499.649
Bilgisayar Yazılımları
3.928.857 3.843.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.126.301 1.931.788
Peşin Ödenmiş Giderler
162.536 193.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
173.400 189.342
Diğer Duran Varlıklar
3.781 2.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.292.945 26.382.831
TOPLAM VARLIKLAR
45.328.696 45.714.975
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.785.631 3.073.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 2.785.631 3.073.254
Banka Kredileri
2.131.120 2.486.701
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
476.961 431.752
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
177.550 154.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.749.705 4.555.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.749.705 4.555.079
Banka Kredileri
2.388.299 4.228.011
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
361.406 327.068
Ticari Borçlar
2.710.065 2.953.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.268 2.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.708.797 2.950.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
115.105 93.707
Diğer Borçlar
1.302.193 1.069.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.059 9.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.298.134 1.059.939
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
296.503 290.408
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
296.503 290.408
Türev Araçlar
15 157.506 86.617
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.724 56.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
129.329 121.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
136.175 342.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
119.959 324.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.216 17.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.200 13.408
ARA TOPLAM
10.449.136 12.655.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.449.136 12.655.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.964.561 12.677.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 13.964.561 12.677.394
Banka Kredileri
6.883.756 6.092.170
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.005.148 1.101.303
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6.075.657 5.483.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
166.673 141.890
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
166.673 141.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.414 303
Uzun Vadeli Karşılıklar
641.865 631.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
312.169 294.331
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
329.696 337.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.071.522 1.165.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
352.932 359.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.201.967 14.976.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.651.103 27.632.031
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.672.807 18.046.489
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-154.146 -144.152
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.539 -63.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -63.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -63.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-193.156 43.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
472.725 450.146
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-286.019 -198.205
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-173.148 -155.002
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-112.871 -43.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.651 3.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-1.651 3.472
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-378.211 -212.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.890.523 2.773.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.085.108 9.956.039
Net Dönem Karı veya Zararı
872.722 3.246.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.786 36.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.677.593 18.082.944
TOPLAM KAYNAKLAR
45.328.696 45.714.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 6.438.517 5.380.040
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 219.680 295.319
TOPLAM HASILAT
6.658.197 5.675.359
Satışların Maliyeti
-4.534.266 -3.822.042
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-35.200 -86.255
TOPLAM MALİYETLER
-4.569.466 -3.908.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.904.251 1.557.998
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
184.480 209.064
BRÜT KAR (ZARAR)
2.088.731 1.767.062
Genel Yönetim Giderleri
-188.286 -190.569
Pazarlama Giderleri
-348.697 -403.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 826.143 506.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -139.989 -103.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.237.902 1.576.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
59.154 12.684
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-32.471 -50.051
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-114.767 -70.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-3.248 787
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.146.570 1.469.696
Finansman Gelirleri
11 605.335 461.483
Finansman Giderleri
11 -1.633.598 -1.299.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.118.307 631.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-244.393 -159.774
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-161.548 -153.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.845 -5.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
873.914 471.819
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 0 772.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
873.914 1.244.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.192 19.804
Ana Ortaklık Payları
872.722 1.224.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40000000 0,21000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.570.301 1.157.765
Dönem Karı (Zararı)
873.914 1.244.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
873.914 471.819
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 772.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.645.533 1.267.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6,7 1.369.760 1.171.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 2.290 6.542
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
245.324 160.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
253.669 398.807
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.255.213 771.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-709.059 -618.583
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -709.059 -618.583
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.248 -787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
244.393 159.774
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.738 -9.266
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -772.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.567 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-767.627 -778.235
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-454.310 -439.317
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
318.910 460.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.269 -33.147
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
29.052 153.417
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.439 -55.301
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-180.496 -192.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-361.839 -571.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
30.878 27.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.106 67.063
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.291 49.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.511 -244.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.719 4.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-307.230 -248.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.751.820 1.733.304
Ödenen Faiz
-149.437 -605.625
Alınan Faiz
101.545 167.343
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-133.627 -137.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.517.046 -1.735.888
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-38.950 -10.286
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.111 30.335
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-219.735 -124.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.466 16.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.247.060 -1.122.861
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -473.056 -515.623
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -774.004 -607.238
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
32.118 -524.508
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
32.118 -524.508
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.996 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.358.877 1.666.301
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.994 -9.998
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.994 -9.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.219.824 8.263.348
Kredilerden Nakit Girişleri
11.044.824 8.163.348
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
175.000 100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.468.446 -6.423.359
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.287.568 -6.297.565
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-180.878 -125.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-375.050 -269.567
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
546.914 114.709
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-239.269 -19.910
Ödenen Temettüler
-32.856 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0ZALIŞ)
-1.305.622 1.088.178
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
279.072 380.834
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.026.550 1.469.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.238.715 7.419.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.212.165 8.888.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Transferler
2.021.065 -2.021.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 278.442 39.234 -979 -66.685 1.224.451 1.407.788 19.070 1.426.858
Dönem Karı (Zararı)
1.224.451 1.224.451 19.804 1.244.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 278.442 39.234 -979 -66.685 183.337 -734 182.603
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.998 -9.998 -9.998
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4 876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -151.532 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 223.532 0 0 0 54.176 0 -979 0 0 -337.815 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 11.503.222 1.224.451 0 16.951.401 150.880 17.102.281
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Transferler
117.418 3.129.069 -3.246.487 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 22.579 0 -69.668 -18.146 -5.123 -166.052 872.722 636.312 1.187 637.499
Dönem Karı (Zararı)
872.722 872.722 1.192 873.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.579 -69.668 -18.146 -5.123 -166.052 -236.410 -5 -236.415
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
10 0 -32.856 -32.856
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.994 -9.994 -9.994
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -154.146 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 472.725 0 -112.871 0 -173.148 0 -1.651 0 0 -378.211 0 0 0 0 0 2.890.523 0 0 0 13.085.108 872.722 0 18.672.807 4.786 18.677.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.