" />

KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.09.2023 - 22:54
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.08.2023
Genel Kurul Tarihi 13.09.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 25. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
7 - a. 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi b. Şirketimizce 1 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2023 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2022 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1'ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması c. b bendinde belirtilen toplam bağış tutarı limitine ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarihli kararı ile tanınan imkân doğrultusunda, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve büyük bir yıkım ve 50.000'i aşan can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli ardışık deprem felaketi nedeniyle bağış yapılmasına yönelik olarak alınan 16 Şubat 2023 tarihli ve 1920 sayılı Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunulması ve bu kapsamda yapılacak olan ödemelerin 2023 yılı Eylül ve 2024 yılı Ocak aylarında iki taksitte yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
11 - 2022 faaliyet yılına ilişkin 2022 mali yılı net dönem karından 2.260.000.000 TL (ikimilyarikiyüzaltmışmilyon Türk Lirası) dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14 Şubat 2023 tarihli duyurusu kapsamında yapılan pay geri alımları hususunda ortaklara bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
15 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2022 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmiştir. 2023 yılı bağış sınırı, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak şekilde olarak belirlenmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle yapılacak olan bağış ödemelerinin 2023 yılı Eylül ve 2024 yılı Ocak aylarında iki taksitte yapılmasına karar verilmiştir. Yıl içinde Sn. Tahsin Yazar'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirketimiz A grubu pay sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aday gösterilen Sn. Melikşah Yasin'in, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine aylık net 100 bin TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 2022 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,0272727 TL (net 0,9245455 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 2.260.000.000 TLtutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, 20 Aralık 2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.09.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kar Dagitim 13092023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Turkcell-GK-Tutanak-13092023.pdf - Tutanak
EK: 3 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196309


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.