KAP ***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2023 - 19:06
KAP ***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
160.357.319 153.416.641 153.416.641
Dönem Karı (Zararı)
160.357.319 160.357.319 160.357.319
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.004.668 63.990 -6.940.678 -6.940.678
Kar Payları
-4.382.536 -4.382.536 -4.382.536
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -10.646.697 -3.448 21.934.105 211.242.842 160.357.319 440.084.584 440.084.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-736.931.496 58.972.568
Dönem Karı (Zararı)
160.357.319 107.167.744
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
160.357.319 107.167.744
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.206.142 58.983.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.466.119 3.792.179
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.317.276 18.296.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 34.445.943 17.079.961
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
871.333 1.216.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.945.118 16.127.154
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -35.102.349 -9.378.940
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 94.047.467 25.506.094
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.509.031 -10.672.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.321.376 -5.257.246
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -11.321.376 -5.257.246
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 47.308.036 36.697.580
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-964.219.364 -60.017.606
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-412.191.461 -272.270.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-532.274 -92.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-411.659.187 -272.177.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-470.122.481 201.274.375
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.459.025 -4.529.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-460.663.456 205.804.309
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.661.753 -655.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.987.345 1.650.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.719.923 1.117.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.267.422 532.538
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.095.266 8.751.211
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
206.138.230 2.822.967
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-296.233.496 5.928.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.864.252 1.232.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.452.465 -561.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.316.717 1.794.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-687.655.903 106.133.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.758.038 -12.537.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.936.617 -35.002.049
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
419.062 377.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.068.185 -931.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.450.721 -4.269.609
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -1.394.088 -1.706.689
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -11.056.633 -2.562.920
Alınan Temettüler
9 4.382.536 3.338.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
733.409.202 -116.964.359
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.153.026.795 7.373.700.000
Kredilerden Nakit Girişleri
78.153.026.795 7.373.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.358.485.000 -7.477.828.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.358.485.000 -7.477.828.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
871.333 2.254.169
Ödenen Temettüler
15 -4.382.536 0
Ödenen Faiz
-92.713.818 -24.496.552
Alınan Faiz
35.092.428 9.406.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.590.479 -58.923.182
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.509.031 10.672.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.918.552 -48.250.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.791.655 58.041.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.710.207 9.791.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.697.328 199.803.886
Ticari Alacaklar
7 870.412.555 458.221.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.021.990 489.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
869.390.565 457.731.378
Peşin Ödenmiş Giderler
14 6.060.765 2.444.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.060.765 2.444.273
Diğer Dönen Varlıklar
4.664 30.937
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 30.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.664
ARA TOPLAM
928.175.312 660.500.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
928.175.312 660.500.190
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 518.998.073 51.350.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
518.998.073 51.350.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 18.312.511 11.728.743
Maddi Duran Varlıklar
10 3.098.102 3.148.557
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.646.026 2.796.027
Mobilya ve Demirbaşlar
157.856 115.932
Diğer Maddi Duran Varlıklar
294.220 236.598
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.417.646 3.746.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.266.283 5.427.851
Bilgisayar Yazılımları
11 14.266.283 5.427.851
Peşin Ödenmiş Giderler
162.153 116.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 162.153 116.892
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 12.650.703 5.315.554
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
571.905.471 80.834.210
TOPLAM VARLIKLAR
1.500.080.783 741.334.400
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 901.573.155 194.569.712
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.074.427
Banka Kredileri
22 205.074.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 696.498.728 194.569.712
Banka Kredileri
696.498.728 194.569.712
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Ticari Borçlar
7 17.725.574 7.738.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 3.949.770 2.229.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.775.804 5.508.382
Diğer Borçlar
8 43.990.781 202.651.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 22 1.566.884 1.053.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.423.897 201.597.990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 26.726.753 10.498.923
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.715.139 18.984.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 31.588.622 16.522.511
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.126.517 2.461.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 10.152.789 4.112.745
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.152.789 4.112.745
ARA TOPLAM
1.034.884.191 438.555.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.884.191 438.555.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
3.617.008 3.066.272
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 2.321.691 3.062.296
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.295.317 3.976
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 21.495.000 8.661.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.495.000 8.661.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.112.008 11.728.210
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.059.996.199 450.283.921
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
440.084.584 291.050.479
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -10.646.697 -3.642.029
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.646.697 -3.642.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.646.697 -3.642.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -3.448 -67.438
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-3.448 -67.438
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.934.105 21.607.123
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.353.361 4.593.172
Yasal Yedekler
17.580.744 17.013.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 211.242.842 108.784.616
Net Dönem Karı veya Zararı
160.357.319 107.167.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
440.084.584 291.050.479
TOPLAM KAYNAKLAR
1.500.080.783 741.334.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 525.806.008 282.325.957
Satışların Maliyeti
16 -8.461.213 -2.399.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
517.344.795 279.926.344
BRÜT KAR (ZARAR)
517.344.795 279.926.344
Genel Yönetim Giderleri
17 -198.926.474 -100.724.799
Pazarlama Giderleri
17 -69.896.561 -33.744.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
641.720 176.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.208 -50.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
249.152.272 145.582.898
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 11.321.376 5.257.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
260.473.648 150.840.144
Finansman Gelirleri
18 43.851.523 21.069.951
Finansman Giderleri
19 -96.659.816 -28.044.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
207.665.355 143.865.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.308.036 -36.697.580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -52.164.447 -37.778.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 4.856.411 1.081.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
160.357.319 107.167.744
DÖNEM KARI (ZARARI)
160.357.319 107.167.744
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
160.357.319 107.167.744
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.004.668 -2.265.630
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.980.224 -2.904.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.975.556 638.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.975.556 638.985
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
63.990 -31.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
82.037 -40.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.047 9.006
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-18.047 9.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.940.678 -2.297.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.416.641 104.870.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
153.416.641 104.870.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110883


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.064 Değişim: -0,37% Hacim : 30.569 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 8.052 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9500 Değişim: 0,16%
Düşük 28,8645 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,8214 Değişim: 0,12%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.900,78 Değişim: 0,20%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.