KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.02.2021 - 17:46
KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.060.023 61.477.197
Dönem Karı (Zararı)
82.890.632 32.255.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.890.632 32.255.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.831.525 18.180.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.487.737 2.383.388
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.174.593 4.962.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.506.640 4.702.736
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 667.953 260.118
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
956.119 4.586.775
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.842.774 -4.294.756
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 7.798.893 8.881.531
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.447.073 -2.102.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.960.072 -500.664
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.960.072 -500.664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 22.620.221 8.850.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-296.456.445 25.366.041
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.734.842 8.967.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.547 -7.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.678.295 8.974.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.315.776 13.162.561
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.997.265 -1.361.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-237.318.511 14.523.706
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-530.732 101.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-695.319 3.846.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-164.634 721.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-530.685 3.125.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.710.289 786.350
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-315.463
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.025.752 786.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.109.936 -1.497.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-46.354 -52.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.156.290 -1.445.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-181.734.288 75.802.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.425.713 -7.278.987
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.406.606 -6.878.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-493.416 -167.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.928.057 -2.967.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.928.057 -2.967.158
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -1.375.970 -1.044.033
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -2.552.087 -1.923.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
261.217.479 -59.297.907
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.867.644.492 8.468.246.504
Kredilerden Nakit Girişleri
9.867.644.492 8.468.246.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.576.316.492 -8.504.666.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.576.316.492 -8.504.666.504
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-935.548 -1.078.708
Ödenen Temettüler
-28.750.213 -17.000.000
Ödenen Faiz
-7.240.462 -9.094.003
Alınan Faiz
6.815.702 4.294.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.229.399 -787.868
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.447.073 2.102.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.676.472 1.314.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.365.466 2.050.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.041.938 3.365.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.148 59.769 32.255.696 32.113.317 32.113.317
Dönem Karı (Zararı)
32.255.696 32.255.696 32.255.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.148 59.769 -142.379 -142.379
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Transferler
2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-524.182 -1.801 82.890.632 82.364.649 82.364.649
Dönem Karı (Zararı)
82.890.632 82.890.632 82.890.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-524.182 -1.801 -525.983 -525.983
Kar Payları
15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.888.712 17.835.294
Ticari Alacaklar
7 185.950.974 126.216.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 397.411 340.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
185.553.563 125.875.268
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.902.174 1.360.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.902.174 1.360.694
Diğer Dönen Varlıklar
14 0 77.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 0 77.000
ARA TOPLAM
249.741.860 145.489.120
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.741.860 145.489.120
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3 2
Diğer Alacaklar
8 256.676.894 17.918.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
256.676.894 17.918.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 9.983.841 6.056.336
Maddi Duran Varlıklar
10 2.439.636 1.931.714
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 1.990.682 1.764.923
Mobilya ve Demirbaşlar
167.654 29.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
281.300 137.397
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.190.229 1.320.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.163.207 2.543.910
Bilgisayar Yazılımları
4.163.207 2.543.910
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.272 14.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.272 14.020
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.703.321 1.937.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
278.160.403 31.721.936
TOPLAM VARLIKLAR
527.902.263 177.211.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 297.688.170 5.801.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
297.688.170 5.801.739
Banka Kredileri
297.688.170 5.801.739
Ticari Borçlar
7 6.073.610 6.768.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.118.555 1.283.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.955.055 5.485.740
Diğer Borçlar
8 6.712.547 15.261.446
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.712.547 15.261.446
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 7.722.018 2.866.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.662.147 5.688.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.264.379 4.508.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.397.768 1.180.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.843.413 1.698.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.843.413 1.698.146
ARA TOPLAM
334.701.905 38.085.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.701.905 38.085.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
210.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
210.358
Diğer Borçlar
1.297.122 1.402.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 999.772 697.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
297.350 704.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.722.937 4.947.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.722.937 4.947.509
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.020.059 6.560.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
341.721.964 44.645.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
186.180.299 132.565.863
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.376.399 -852.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.376.399 -852.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.376.399 -852.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -35.504 -33.703
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-35.504 -33.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.607.123 18.876.071
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 4.593.172
Yasal Yedekler
17.013.951 14.282.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.893.984 25.119.553
Net Dönem Karı veya Zararı
82.890.632 32.255.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
186.180.299 132.565.863
TOPLAM KAYNAKLAR
527.902.263 177.211.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 221.384.070 159.750.075
Satışların Maliyeti
16 -23.383.653 -40.704.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.000.417 119.045.835
BRÜT KAR (ZARAR)
198.000.417 119.045.835
Genel Yönetim Giderleri
17 -71.950.796 -59.629.533
Pazarlama Giderleri
17 -26.171.931 -16.078.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
80.090 209.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-273 -84.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.957.507 43.462.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 3.960.072 1.432.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.917.579 44.895.267
Finansman Gelirleri
18 11.490.196 7.138.903
Finansman Giderleri
19 -9.896.922 -10.927.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.510.853 41.106.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.620.221 -8.850.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -24.262.479 -8.135.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.642.258 -715.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.890.632 32.255.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.890.632 32.255.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.890.632 32.255.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-524.182 -202.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-672.026 -259.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
147.844 57.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
147.844 57.016
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.801 59.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-2.309 76.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
508 -16.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
508 -16.858
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-525.983 -142.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.364.649 32.113.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.364.649 32.113.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907899


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,46% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5263 Değişim: 1,09%
Düşük 7,4026 04.03.2021 Yüksek 7,5846
Açılış: 7,4455
9,0177 Değişim: 0,35%
Düşük 8,9263 04.03.2021 Yüksek 9,0891
Açılış: 8,9865
410,05 Değişim: -0,12%
Düşük 407,78 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.