KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 15:06
KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Transferler
1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.045 15.093.398 15.102.443 15.102.443
Dönem Karı (Zararı)
0 15.093.398 15.093.398 15.093.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.045 9.045 9.045
Kar Payları
15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -650.069 -84.427 18.876.071 25.119.553 15.093.398 115.554.989 115.554.989
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Transferler
2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.714 34.343.660 34.360.374 34.360.374
Dönem Karı (Zararı)
34.343.660 34.343.660 34.343.660
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.714 16.714 16.714
Kar Payları
15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -852.217 -16.989 21.607.123 25.893.984 34.343.660 138.176.024 138.176.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.646.093 24.036.109
Dönem Karı (Zararı)
34.343.660 15.093.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.343.660 15.093.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.209.834 11.788.305
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.266.465 1.097.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.084.590 3.831.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.812.636 3.659.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 271.954 172.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-375.445 4.005.325
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.060.146 -2.683.881
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
684.701 6.689.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.719.485 -1.640.172
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.464.189 326.408
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.464.189 326.408
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 9.417.898 4.167.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.912.937 8.047.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.931.258 3.658.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.889.986 -1.346.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.041.272 5.004.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.723.644 3.719.223
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
157.245 -435.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.880.889 4.154.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
285.690 311.800
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.689.221 927.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
328.936 269.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.018.157 658.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.890 334.564
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-508.557 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
522.447 334.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.131.606 -904.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.173 -904.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.133.779 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.640.557 34.929.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.205.259 -6.363.339
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.789.205 -4.529.553
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.047.985 -1.204.107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.047.985 -1.204.107
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -492.251 -80.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -555.734 -1.124.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.378.337 -23.262.032
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.704.343.492 5.542.406.504
Kredilerden Nakit Girişleri
1.704.343.492 5.542.406.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.702.343.492 -5.544.526.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.702.343.492 -5.544.526.504
Ödenen Temettüler
15 -28.750.213 -17.000.000
Ödenen Faiz
-688.267 -6.825.814
Alınan Faiz
1.060.143 2.683.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.219.771 -430.030
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.719.485 1.640.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.939.256 1.210.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.365.466 2.050.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.304.722 3.260.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.835.368 17.835.294
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 133.147.390 126.216.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 3.230.850 340.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
129.916.540 125.875.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.004.632 1.360.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.004.632 1.360.694
Diğer Dönen Varlıklar
14 79.173 77.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 77.546 77.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.627 0
ARA TOPLAM
150.066.563 145.489.120
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
150.066.563 145.489.120
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 2 2
Diğer Alacaklar
19.580.472 17.918.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.580.472 17.918.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 7.537.238 6.056.336
Maddi Duran Varlıklar
10 1.972.723 1.931.714
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.832.245 1.764.923
Mobilya ve Demirbaşlar
22.235 29.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
118.243 137.397
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 989.154 1.320.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.676.685 2.543.910
Bilgisayar Yazılımları
11 2.676.685 2.543.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.804.213 1.937.708
Diğer Duran Varlıklar
14 84.392 14.020
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
84.392 14.020
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.644.879 31.721.936
TOPLAM VARLIKLAR
185.711.442 177.211.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.801.827 5.801.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 7.801.827 5.801.739
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.801.827 5.801.739
Ticari Borçlar
7 5.079.708 6.768.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.612.125 1.283.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.467.583 5.485.740
Diğer Borçlar
11.114.321 15.261.446
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.114.321 15.261.446
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.361.342 2.866.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.529.066 5.688.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.462.611 4.508.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.066.455 1.180.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.558.657 1.698.146
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 258.224 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.300.433 1.698.146
ARA TOPLAM
41.444.921 38.085.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.444.921 38.085.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 210.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 210.358
Diğer Borçlar
1.104.028 1.402.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 498.903 697.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
605.125 704.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.986.469 4.947.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.986.469 4.947.509
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.090.497 6.560.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.535.418 44.645.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.176.024 132.565.863
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -852.217 -852.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-852.217 -852.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-852.217 -852.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -16.989 -33.703
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-16.989 -33.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.607.123 18.876.071
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 4.593.172
Yasal Yedekler
17.013.951 14.282.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.893.984 25.119.553
Net Dönem Karı veya Zararı
15 34.343.660 32.255.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.176.024 132.565.863
TOPLAM KAYNAKLAR
185.711.442 177.211.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 97.867.561 85.139.010 52.901.572 39.530.665
Satışların Maliyeti
16 -10.370.332 -24.216.087 -6.148.959 -10.161.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.497.229 60.922.923 46.752.613 29.369.240
BRÜT KAR (ZARAR)
87.497.229 60.922.923 46.752.613 29.369.240
Genel Yönetim Giderleri
17 -35.859.675 -30.727.852 -18.631.210 -16.253.863
Pazarlama Giderleri
17 -11.067.987 -8.354.990 -5.960.601 -3.907.967
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.229 125.322 7.766 40.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.588.796 21.880.871 22.168.568 9.247.799
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.464.189 605.605 697.691 220.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.052.985 22.486.476 22.866.259 9.467.999
Finansman Gelirleri
18 2.942.931 4.125.144 1.351.801 2.091.819
Finansman Giderleri
19 -1.234.358 -7.351.033 -376.695 -3.576.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.761.558 19.260.587 23.841.365
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2447 Değişim: 0,13%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2530
Açılış: 8,234
10,0493 Değişim: 0,22%
Düşük 10,0051 10.05.2021 Yüksek 10,0586
Açılış: 10,0268
486,19 Değişim: 0,29%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 486,44
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.