KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 - 14:36
KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Transferler
1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.148 59.769 32.255.696 32.113.317 32.113.317
Dönem Karı (Zararı)
32.255.696 32.255.696 32.255.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.148 59.769 0 -142.379 -142.379
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Transferler
2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.591 0 15.632.025 15.627.434 15.627.434
Dönem Karı (Zararı)
15.632.025 15.632.025 15.632.025
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.591 0 0 -4.591 -4.591
Kar Payları
15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -38.294 21.607.123 25.893.984 15.632.025 119.443.084 119.443.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.241.688 -49.902.556
Dönem Karı (Zararı)
15.632.025 8.864.841
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.632.025 8.864.841
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.793.007 6.854.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 659.044 343.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.486.185 2.218.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.396.231 2.149.857
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.954 69.000
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.217 2.316.497
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-536.076 -1.251.977
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
639.293 3.568.474
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-977.110 -1.067.877
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-766.458 546.607
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-766.458 546.607
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.288.129 2.412.112
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 84.532
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 84.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.265.032 -46.935.079
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.358.616 -50.614.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-760.074 -1.069.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.118.690 -49.545.701
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.031.062 -13.540.608
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.150 12
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.069.212 -13.540.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
98.043 145.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.460.197 -1.034.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-300.973 -132.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.159.224 -901.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -56.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.172.562 876.854
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.172.562 876.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.410.070 17.289.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.348 -131.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29.442.418 17.421.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.690.064 -31.215.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-811.837 -31.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.886.326 -1.655.175
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.750.213 -17.000.001
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-642.195 -109.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-642.195 -109.658
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-362.377 -16.731
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-279.818 -92.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.678.613 55.680.892
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.524.343.491 2.746.084.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.524.343.491 2.746.084.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.518.543.492 -2.688.184.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.518.543.492 -2.688.184.000
Ödenen Faiz
-641.032 -3.465.028
Alınan Faiz
519.646 1.245.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.278.106 5.668.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
977.110 1.067.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.255.216 6.736.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.365.466 2.050.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.620.682 8.787.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 77.612.551 17.835.294
Ticari Alacaklar
7 77.857.516 126.216.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.100.938 340.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
76.756.578 125.875.268
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.254.756 1.360.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.254.756 1.360.694
Diğer Dönen Varlıklar
109.347 77.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 78.607 77.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 30.740
ARA TOPLAM
156.834.170 145.489.120
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
156.834.170 145.489.120
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
2 2
Diğer Alacaklar
8 14.832.003 17.918.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.832.003 17.918.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 6.818.203 6.056.336
Maddi Duran Varlıklar
10 2.051.817 1.931.714
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.898.184 1.764.923
Mobilya ve Demirbaşlar
25.813 29.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
127.820 137.397
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.166.893 1.320.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.615.247 2.543.910
Bilgisayar Yazılımları
2.615.247 2.543.910
Peşin Ödenmiş Giderler
14 21.915 14.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.915 14.020
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.556.751 1.937.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.062.831 31.721.936
TOPLAM VARLIKLAR
186.897.001 177.211.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 5.801.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.801.739
Banka Kredileri
0 5.801.739
Ticari Borçlar
7 4.308.732 6.768.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 982.216 1.283.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.326.516 5.485.740
Diğer Borçlar
8 12.818.888 15.261.446
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.818.888 15.261.446
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.886.989 2.866.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.247.937 5.688.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.363.482 4.508.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 884.455 1.180.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 30.516.171 1.698.146
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.750.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.765.958 1.698.146
ARA TOPLAM
60.778.717 38.085.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.778.717 38.085.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
230.749 210.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
230.749 210.358
Diğer Borçlar
1.270.270 1.402.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
588.457 697.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
681.813 704.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.174.181 4.947.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.174.181 4.947.509
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.675.200 6.560.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.453.917 44.645.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.443.084 132.565.863
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -852.217 -852.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-852.217 -852.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-852.217 -852.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -38.294 -33.703
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-38.294 -33.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.607.123 18.876.071
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 4.593.172
Yasal Yedekler
17.013.951 14.282.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.893.984 25.119.553
Net Dönem Karı veya Zararı
15.632.025 32.255.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.443.084 132.565.863
TOPLAM KAYNAKLAR
186.897.001 177.211.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 44.965.989 45.608.345
Satışların Maliyeti
16 -4.221.373 -14.054.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.744.616 31.553.683
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
40.744.616 31.553.683
Genel Yönetim Giderleri
17 -17.228.465 -14.473.988
Pazarlama Giderleri
17 -5.107.385 -4.447.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.463 84.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.420.229 12.633.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 766.458 385.405
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.186.687 13.018.477
Finansman Gelirleri
18 1.591.130 2.033.325
Finansman Giderleri
19 -857.663 -3.774.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.920.154 11.276.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.288.129 -2.412.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.907.171 -2.892.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 619.042 480.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.