KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.02.2020 - 18:43
KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Transferler
2.363.891 17.690.270 -20.054.161 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-166.488 -42.914 31.584.161 31.374.759 31.374.759
Dönem Karı (Zararı)
31.584.161 31.584.161 31.584.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-166.488 -42.914 -209.402 -209.402
Kar Payları
15 -16.214.671 -16.214.671 -16.214.671
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Transferler
1.728.923 29.855.238 -31.584.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.148 59.769 32.255.696 32.113.317 32.113.317
Dönem Karı (Zararı)
32.255.696 32.255.696 32.255.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.148 59.769 -142.379 -142.379
Kar Payları
15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.398.489 79.067.425
Dönem Karı (Zararı)
32.255.696 31.584.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.255.696 31.584.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.180.488 34.711.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.383.388 1.400.509
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.962.854 7.695.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.702.736 7.341.199
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
260.118 253.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 101.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.586.775 15.324.675
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.294.756 -4.856.925
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.881.531 20.181.600
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.102.771 1.775.870
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-500.664 -126.086
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-500.664 -126.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.850.906 8.640.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.287.333 26.388.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.967.160 36.382.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.812 -54.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.974.972 36.436.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.162.561 -10.830.675
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.361.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.523.706 -10.830.675
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
101.277 -1.029.180
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.846.648 743.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
721.264 97.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.125.384 645.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-292.358 1.434.318
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-292.358 1.434.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.497.955 -312.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-52.116 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.445.839 -312.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.723.517 92.683.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.278.987 -3.814.555
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.878.179 -9.801.734
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-167.862 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.967.158 -1.572.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.967.158 -1.519.199
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -1.044.033 -1.012.637
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -1.923.125 -506.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.219.199 -78.442.589
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.468.246.504 20.379.982.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8.468.246.504 20.379.982.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.504.666.504 -20.425.862.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.504.666.504 -20.425.862.000
Ödenen Temettüler
-17.000.000 -16.214.671
Ödenen Faiz
-9.094.003 -21.204.842
Alınan Faiz
4.294.804 4.856.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-787.868 -948.141
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.102.771 -1.775.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.314.903 -2.724.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.050.563 4.774.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.365.466 2.050.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.835.294 63.485.371
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 126.216.132 135.183.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 340.864 333.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
125.875.268 134.850.240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.360.694 1.389.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.360.694 1.389.995
Diğer Dönen Varlıklar
14 77.000 80.583
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 77.000 80.583
ARA TOPLAM
145.489.120 200.139.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.489.120 200.139.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 2 2
Diğer Alacaklar
8 17.918.063 31.858.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.918.063 31.858.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 6.056.336 5.530.187
Maddi Duran Varlıklar
10 1.931.714 1.872.763
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.764.923 1.714.863
Mobilya ve Demirbaşlar
29.394 32.819
Diğer Maddi Duran Varlıklar
137.397 125.081
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.320.183 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.543.910 1.241.716
Bilgisayar Yazılımları
2.543.910 1.241.716
Peşin Ödenmiş Giderler
14 14.020 85.996
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.020 85.996
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.937.708 2.610.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.721.936 43.199.549
TOPLAM VARLIKLAR
177.211.056 243.338.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.801.739 42.434.210
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.801.739 42.434.210
Banka Kredileri
5.801.739 42.434.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 6.768.929 2.922.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.283.189 561.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.485.740 2.360.356
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
8 15.261.446 64.382.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.261.446 64.382.926
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.866.144 1.622.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.688.695 9.183.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.508.522 7.864.837
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.180.173 1.318.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.698.146 1.279.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.698.146 1.279.795
ARA TOPLAM
38.085.099 121.825.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.085.099 121.825.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
210.358 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
210.358 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
1.402.227 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
697.870 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
704.357 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.947.509 4.061.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.947.509 4.061.211
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.560.094 4.061.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.645.193 125.886.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
132.565.863 117.452.546
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -852.217 -650.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-852.217 -650.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-852.217 -650.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -33.703 -93.472
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-33.703 -93.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 18.876.071 17.147.148
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18.876.071 17.147.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.119.553 12.264.315
Net Dönem Karı veya Zararı
32.255.696 31.584.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.565.863 117.452.546
TOPLAM KAYNAKLAR
177.211.056 243.338.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 159.750.075 202.615.131
Satışların Maliyeti
16 -40.704.240 -75.991.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.045.835 126.623.491
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
ALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
119.045.835 126.623.491
Genel Yönetim Giderleri
17 -59.629.533 -55.051.240
Pazarlama Giderleri
17 -16.078.788 -20.657.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
209.609 30.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.532 -53.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.462.591 50.891.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.432.676 1.077.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.895.267 51.969.197
Finansman Gelirleri
18 7.138.903 13.384.882
Finansman Giderleri
19 -10.927.568 -25.129.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.106.602 40.224.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.850.906 -8.640.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -8.135.763 -9.361.640
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -715.143 720.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.255.696 31.584.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.255.696 31.584.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.255.696 31.584.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-202.148 -166.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-259.164 -213.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
57.016 46.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
57.016 46.958
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.769 -42.914
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
76.627 -55.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.858 12.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-16.858 12.104
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-142.379 -209.402
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.113.317 31.374.759
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.113.317 31.374.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817253


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3560 Değişim: 0,53%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3648
Açılış: 8,3117
10,1959 Değişim: 0,85%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2132
Açılış: 10,1096
501,41 Değişim: 0,49%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.