KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 20:30
KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Transferler
0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 935 0 0 116.779 117.714 117.714
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 116.779 116.779 116.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 935 0 0 0 935 935
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.697 105.057 1.129.793 116.779 1.948.207 1.948.207
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 2.926.569
Transferler
0 0 0 0 0 1.204.233 -1.204.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.473 0 0 226.354 227.827 227.827
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 226.354 226.354 226.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.473 0 0 0 -1.473 -1.473
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -8.089 124.392 2.211.464 226.354 3.154.396 3.154.396


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.156 -12.889
Dönem Karı (Zararı)
226.354 116.779
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
226.354 116.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.748 76.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 115.037 79.925
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.923 1.145
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.086 1.142
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
837 3
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.969 31.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.842 18.041
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
41.127 13.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.905 -16.579
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.127 -23.426
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.103 9.711
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.961 -2.825
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-9.032 -39
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-131.609 -49.724
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.811 66
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.811 66
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 89.743 30.622
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-409 -1.271
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-409 -1.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-355.419 -129.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.924 25.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-108.924 25.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-784 7.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-784 7.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-403.233 -30.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.573 -27.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
253.836 -49.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
253.836 -49.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.765 -2.294
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.765 -2.294
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-33.061 -6.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.555 -46.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.555 -46.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.683 63.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-77.801 -44.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -122.038 -31.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-436.138 -121.179
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 43.584
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-229.213 -105.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
604 1.966
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
604 1.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-221.928 -84.184
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -219.208 -84.116
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.720 -68
Alınan Faiz
14.399 22.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
542.474 -346.093
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.439.470 1.208.225
Kredilerden Nakit Girişleri
2.439.470 1.208.225
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.880.984 -1.538.086
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.880.984 -1.538.086
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.518 -10.523
Ödenen Faiz
-10.494 -5.709
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.820 -480.161
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
106.395 49.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.575 -430.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.468.521 1.032.516
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.489.096 602.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.489.096 1.468.521
Finansal Yatırımlar
308.181 60.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 308.014 59.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 167 167
Ticari Alacaklar
4 1.154.202 1.047.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.154.202 1.047.328
Diğer Alacaklar
12.847 12.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.847 12.113
Stoklar
981.298 578.902
Peşin Ödenmiş Giderler
87.421 62.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
87.421 62.030
Diğer Dönen Varlıklar
601 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
601 0
ARA TOPLAM
4.033.646 3.229.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.033.646 3.229.051
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
517 467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
517 467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.102 1.120
Maddi Duran Varlıklar
7 1.286.224 1.170.001
Arazi ve Arsalar
14.060 14.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16.524 16.686
Binalar
59.470 60.521
Tesis, Makine ve Cihazlar
373.973 380.325
Taşıtlar
14.578 10.164
Mobilya ve Demirbaşlar
783.223 664.360
Yapılmakta Olan Yatırımlar
24.396 23.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 87.331 81.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 15.723 14.751
Diğer Haklar
15.723 14.751
Peşin Ödenmiş Giderler
269.980 185.798
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
269.980 185.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 75.895 87.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.736.772 1.540.849
TOPLAM VARLIKLAR
5.770.418 4.769.900
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
596.819 44.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
596.819 44.002
Banka Kredileri
5 553.311 5.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 43.508 38.699
Ticari Borçlar
4 715.491 467.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
715.491 467.541
Diğer Borçlar
105.180 73.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
105.180 73.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
578 33.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
578 33.639
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 82.312 125.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
243.725 245.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
85.866 128.908
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 157.859 116.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
755.595 741.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
755.595 741.040
ARA TOPLAM
2.499.700 1.730.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.499.700 1.730.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.104 60.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.104 60.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 64.104 60.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.218 51.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
52.218 51.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.322 112.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.616.022 1.843.331
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.154.396 2.926.569
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.089 -9.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.089 -9.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.089 -9.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.392 124.392
Yasal Yedekler
11 124.392 124.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 2.211.464 1.007.231
Net Dönem Karı veya Zararı
226.354 1.204.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.154.396 2.926.569
TOPLAM KAYNAKLAR
5.770.418 4.769.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.088.839 536.276
Satışların Maliyeti
-562.257 -278.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
526.582 258.042
BRÜT KAR (ZARAR)
526.582 258.042
Genel Yönetim Giderleri
-47.031 -26.976
Pazarlama Giderleri
-271.211 -147.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.957 26.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.834 -17.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.463 92.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
183.881 85.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-53.360 -13.386
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
348.984 164.049
Finansman Giderleri
-32.887 -16.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
316.097 147.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-89.743 -30.622
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -78.881 -28.649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -10.862 -1.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
226.354 116.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
226.354 116.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
226.354 116.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 0,70000000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.473 935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.841 1.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-368 -234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -368 -234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.473 935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.827 117.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
227.827 117.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028891


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2218 Değişim: 0,04%
Düşük 17,1902 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5345 Değişim: -0,08%
Düşük 17,5311 07.07.2022 Yüksek 17,5949
Açılış: 17,548
963,56 Değişim: 0,09%
Düşük 961,61 07.07.2022 Yüksek 964,81
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.