KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.11.2020 - 18:15
KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420
Transferler
0 0 0 0 20.816 406.855 -427.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -155 0 0 292.163 292.008 292.008
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 292.163 292.163 292.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -155 0 0 0 -155 -155
Kar Payları
0 0 0 0 52.054 -588.720 0 -536.666 -536.666
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.743 91.512 180.555 292.163 1.160.762 1.160.762
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Transferler
0 0 0 0 13.545 423.941 -437.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -301 0 0 427.029 426.728 426.728
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 427.029 427.029 427.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -301 0 0 0 -301 -301
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.203 105.057 604.469 427.029 1.732.627 1.732.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
825.558 224.547
Dönem Karı (Zararı)
427.029 292.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
316.746 313.045
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 194.651 151.450
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.669 8.366
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.673 8.542
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4 -176
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.258 53.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.914 26.548
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.802
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
61.344 25.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.761 46.618
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-50.706 -10.014
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
53.332 58.227
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 589 1.210
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -1.454 -2.805
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-85.514 -27.101
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 552
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 121.399 80.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-478 -1.494
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-478 -1.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
195.862 -306.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.924 -281.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -610 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 60.534 -281.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.808 -1.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.808 -1.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.158 3.407
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.941 -66.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.458 -8.518
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 783 -920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 82.675 -7.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.915 3.513
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.915 3.513
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
138 -3.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.402 48.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
52.402 48.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
939.637 299.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.607 -32.157
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-79 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80.393 -42.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-291.953 156.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 599.921
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-93.772 -204.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.094 3.490
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.094 3.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-251.160 -252.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -250.161 -252.375
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -999 -206
Alınan Faiz
51.885 10.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.025 -318.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.957.295 3.240.170
Kredilerden Nakit Girişleri
1.957.295 3.240.170
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.766.513 -2.965.133
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.766.513 -2.965.133
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.663 -3.674
Ödenen Temettüler
0 -536.666
Ödenen Faiz
-42.094 -53.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
661.630 62.262
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
75.060 6.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
736.690 68.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 347.427 146.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.084.117 214.981


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.084.117 347.427
Finansal Yatırımlar
93.939 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 93.772 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 167 167
Ticari Alacaklar
4 786.841 849.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 936 326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
785.905 848.701
Diğer Alacaklar
1.942 9.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.942 9.850
Stoklar
295.253 297.407
Peşin Ödenmiş Giderler
37.247 37.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.247 37.183
Diğer Dönen Varlıklar
995 268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
995 268
ARA TOPLAM
2.300.334 1.541.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.300.334 1.541.329
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
327 227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
327 227
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.357 1.522
Maddi Duran Varlıklar
7 905.563 831.127
Arazi ve Arsalar
14.073 14.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.523 9.960
Binalar
57.650 61.152
Tesis, Makine ve Cihazlar
367.323 376.174
Taşıtlar
6.541 7.836
Mobilya ve Demirbaşlar
415.121 352.040
Yapılmakta Olan Yatırımlar
33.332 9.892
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 42.360 28.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.966 9.932
Diğer Haklar
7.966 9.932
Peşin Ödenmiş Giderler
113.639 94.762
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
113.639 94.762
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 38.513 27.390
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.109.725 993.885
TOPLAM VARLIKLAR
3.410.059 2.535.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
381.856 132.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
381.856 132.653
Banka Kredileri
5 374.188 115.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 7.668 17.332
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 24.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 24.297
Banka Kredileri
5 0 24.297
Ticari Borçlar
4 316.216 234.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.064 4.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
311.152 229.931
Diğer Borçlar
52.082 43.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52.082 43.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.050 912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.050 912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 79.769 33.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.640 112.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
45.088 60.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 113.552 52.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
591.923 539.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
591.923 539.521
ARA TOPLAM
1.581.536 1.120.893
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.581.536 1.120.893
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.091 58.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.091 58.341
Banka Kredileri
5 0 48.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 36.091 9.748
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.469 24.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.469 24.223
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 31.336 25.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.896 108.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.677.432 1.229.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.732.627 1.305.899
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.203 -3.902
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.203 -3.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.203 -3.902
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
105.057 91.512
Yasal Yedekler
11 105.057 91.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 604.469 180.555
Net Dönem Karı veya Zararı
427.029 437.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.732.627 1.305.899
TOPLAM KAYNAKLAR
3.410.059 2.535.214


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.818.097 1.576.434 871.339 722.670
Satışların Maliyeti
-863.941 -709.741 -371.332 -281.735
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
954.156 866.693 500.007 440.935
BRÜT KAR (ZARAR)
954.156 866.693 500.007 440.935
Genel Yönetim Giderleri
-71.948 -60.731 -21.553 -19.914
Pazarlama Giderleri
-395.151 -381.131 -143.381 -142.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.057 20.160 13.641 5.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-41.113 -29.681 -13.777 -1.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
489.001 415.310 334.937 282.390
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
131.179 68.809 73.107 13.364
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.035 -26.299 -3.452 -14.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
609.145 457.820 404.592 281.439
Finansman Giderleri
-60.717 -84.840 -19.314 -29.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
548.428 372.980 385.278 251.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-121.399 -80.817 -84.294 -51.170
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -126.961 -81.944 -82.555 -51.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 5.562 1.127 -1.739 796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
427.029 292.163 300.984 200.414
DÖNEM KARI (ZARARI)
427.029 292.163 300.984 200.414
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
427.029 292.163 300.984 200.414
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (Tam TL) 13 1,32000000 0,91000000 0,93000000 0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-301 -155 433 454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-384 -194 533 567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83 39 -100 -113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 83 39 -100 -113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-301 -155 433 454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
426.728 292.008 301.417 200.868
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
426.728 292.008 301.417 200.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887811


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,4363 Değişim: 0,44%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,4520
Açılış: 16,3646
17,5841 Değişim: 0,66%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5922
Açılış: 17,4695
972,14 Değişim: -0,27%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.