KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:15
KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420
Transferler
20.816 406.855 -427.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-609 91.749 91.140 91.140
Dönem Karı (Zararı)
91.749 91.749 91.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-609 -609 -609
Kar Payları
52.054 -588.720 -536.666 -536.666
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.197 91.512 180.555 91.749 959.894 959.894
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Transferler
13.545 423.914 -437.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-734 126.045 125.311 125.311
Dönem Karı (Zararı)
126.045 126.045 126.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-734 -734 -734
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.636 105.057 604.469 126.045 1.431.210 1.431.210


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
386.986 -111.515
Dönem Karı (Zararı)
126.045 91.749
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
126.045 91.749
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
210.762 210.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 124.633 97.432
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.611 4.742
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.603 4.854
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -112
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.513 50.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.185 21.091
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 928
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
54.328 28.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.587 41.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.970 -4.342
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.743 40.773
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -1.499 4.243
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -1.687 720
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-36.673 -12.102
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 552
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 37.105 29.647
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14 -935
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14 -935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
119.072 -359.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.442 -288.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -236 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -15.206 -288.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.757 -5.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.757 -5.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.546 -35.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.296 -71.180
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.304 -12.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 936 -685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 56.368 -11.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
197 791
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
197 791
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.826 -3.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.180 55.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
65.180 55.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
455.879 -56.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.794 -31.763
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-29 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.070 -23.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.120 206.550
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 580.574
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -204.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
389 1.810
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
389 1.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.320 -176.056
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -156.343 -175.858
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -977 -198
Alınan Faiz
26.811 4.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
306.262 -44.818
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.457.295 2.057.228
Kredilerden Nakit Girişleri
1.457.295 2.057.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.107.970 -1.527.858
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.107.970 -1.527.858
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.274 -4.453
Ödenen Temettüler
0 -536.666
Ödenen Faiz
-28.789 -33.069
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
563.128 50.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.909 12.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
593.037 62.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 347.427 146.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
940.464 208.856


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 940.464 347.427
Finansal Yatırımlar
167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
167 167
Ticari Alacaklar
4 859.553 849.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 562 326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
858.991 848.701
Diğer Alacaklar
2.107 9.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.107 9.850
Stoklar
278.853 297.407
Peşin Ödenmiş Giderler
59.264 37.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
59.264 37.183
Diğer Dönen Varlıklar
746 268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
746 268
ARA TOPLAM
2.141.154 1.541.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.141.154 1.541.329
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
213 227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
213 227
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.412 1.522
Maddi Duran Varlıklar
7 874.417 831.127
Arazi ve Arsalar
14.073 14.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.519 9.960
Binalar
58.869 61.152
Tesis, Makine ve Cihazlar
374.513 376.174
Taşıtlar
7.045 7.836
Mobilya ve Demirbaşlar
377.546 352.040
Yapılmakta Olan Yatırımlar
30.852 9.892
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 32.456 28.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 8.839 9.932
Diğer Haklar
8.839 9.932
Peşin Ödenmiş Giderler
93.977 94.762
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
93.977 94.762
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 37.270 27.390
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.048.584 993.885
TOPLAM VARLIKLAR
3.189.738 2.535.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
544.678 132.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
544.678 132.653
Banka Kredileri
5 534.041 115.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.637 17.332
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 24.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 24.297
Banka Kredileri
5 0 24.297
Ticari Borçlar
4 290.017 234.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.217 4.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
284.800 229.931
Diğer Borçlar
43.364 43.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.364 43.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.738 912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.738 912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 38.537 33.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
149.917 112.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
43.331 60.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 106.586 52.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
604.701 539.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
604.701 539.521
ARA TOPLAM
1.678.952 1.120.893
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.678.952 1.120.893
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.479 58.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.479 58.341
Banka Kredileri
5 0 48.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 23.479 9.748
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.843 24.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.843 24.223
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 28.254 25.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.576 108.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.758.528 1.229.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.431.210 1.305.899
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.636 -3.902
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.636 -3.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.636 -3.902
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
105.057 91.512
Yasal Yedekler
11 105.057 91.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 604.469 180.555
Net Dönem Karı veya Zararı
126.045 437.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.431.210 1.305.899
TOPLAM KAYNAKLAR
3.189.738 2.535.214


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
946.758 853.764 582.997 502.213
Satışların Maliyeti
-492.609 -428.006 -290.072 -245.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
454.149 425.758 292.925 256.419
BRÜT KAR (ZARAR)
454.149 425.758 292.925 256.419
Genel Yönetim Giderleri
-50.395 -40.817 -24.533 -19.414
Pazarlama Giderleri
-251.770 -239.115 -132.051 -134.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.416 14.889 9.543 3.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.336 -27.795 -4.235 -13.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.064 132.920 141.649 93.044
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
58.072 55.445 31.175 12.497
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.583 -11.984 -4.900 -9.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
204.553 176.381 167.924 95.959
Finansman Giderleri
-41.403 -54.985 -23.246 -35.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.150 121.396 144.678 60.782
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.105 -29.647 -27.971 -13.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -44.406 -29.978 -38.624 -18.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 7.301 331 10.653 4.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
126.045 91.749 116.707 47.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.045 91.749 116.707 47.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
126.045 91.749 116.707 47.581
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 0,39000000 0,28000000 0,36000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-734 -609 -1.195 -886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-917 -761 -1.493 -1.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
183 152 298 221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 183 152 298 221
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-734 -609 -1.195 -886
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.311 91.140 115.512 46.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
125.311 91.140 115.512 46.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870113


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 0,00% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4785 Değişim: 0,01%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5346
Açılış: 13,477
15,2334 Değişim: -0,06%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,48 Değişim: -0,08%
Düşük 798,48 26.01.2022 Yüksek 804,59
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.