KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:44
KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480
Transferler
13.492 294.284 -307.776 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-874 427.671 426.797 426.797
Dönem Karı (Zararı)
427.671 427.671 427.671
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-874 -874 -874
Kar Payları
4.273 -63.130 -58.857 -58.857
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420
Transferler
20.816 406.855 -427.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-314 437.459 437.145 437.145
Dönem Karı (Zararı)
437.459 437.459 437.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-314 0 0 0 -314 -314
Kar Payları
52.054 -588.720 0 -536.666 -536.666
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
648.401 162.565
Dönem Karı (Zararı)
437.459 427.671
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
437.459 427.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
404.546 181.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 210.628 137.419
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.370 8.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 12.609 8.153
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -239 63
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.238 47.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 47.209 39.590
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-34.062 1.725
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19.091 6.001
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.549 -29.058
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -21.477 -33.965
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
68.421 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 899 5.574
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -6.294 -667
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.657 -102.319
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
552 1.089
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 552 1.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 114.532 121.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.666 -2.552
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.666 -2.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.698 -296.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.999 -319.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -326 135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -115.673 -319.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.633 -7.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.633 -7.308
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -40.220 -154.780
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -33.915 -20.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.986 47.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -465 1.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 20.451 46.612
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.611 1.395
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 4.611 1.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -2.288 2.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.760 154.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 112.760 154.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
776.307 312.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -32.703 -25.404
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -209
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -95.203 -124.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
53.822 -394.141
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
580.574 746.341
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-204.344 -785.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9-20 4.524 5.013
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.524 4.923
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 90
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-348.409 -393.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -347.542 -391.620
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -867 -1.950
Alınan Faiz
20 21.477 33.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-515.519 21.988
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.052.915 80.845
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.052.915 80.845
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.947.443 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.947.443 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.122 0
Ödenen Temettüler
3 -536.666 -58.857
Ödenen Faiz
-61.203 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.704 -209.588
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.186 11.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.890 -197.755
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.537 344.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 347.427 146.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 347.427 146.537
Finansal Yatırımlar
167 376.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24 0 376.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
24 167 167
Ticari Alacaklar
4 849.027 739.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 326 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
848.701 739.343
Diğer Alacaklar
5 9.850 7.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.850 7.978
Stoklar
7 297.407 256.948
Peşin Ödenmiş Giderler
15 37.183 33.057
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.183 33.057
Diğer Dönen Varlıklar
268 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
268 0
ARA TOPLAM
1.541.329 1.560.812
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.541.329 1.560.812
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 227 262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
227 262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.522 1.688
Maddi Duran Varlıklar
9 831.127 682.469
Arazi ve Arsalar
14.073 13.831
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.960 9.448
Binalar
61.152 51.770
Tesis, Makine ve Cihazlar
376.174 321.525
Taşıtlar
7.836 8.285
Mobilya ve Demirbaşlar
352.040 268.438
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.892 9.172
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.4 28.925 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.932 7.549
Diğer Haklar
9.932 7.549
Peşin Ödenmiş Giderler
15 94.762 64.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
94.762 64.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 27.390 20.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
993.885 777.825
TOPLAM VARLIKLAR
2.535.214 2.338.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.653 80.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.653 80.845
Banka Kredileri
6 115.321 80.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.4 17.332 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.297 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.297 0
Banka Kredileri
6 24.297 0
Ticari Borçlar
4 234.212 213.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 4.281 4.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
229.931 208.581
Diğer Borçlar
5 43.167 38.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.167 38.556
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 912 3.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
912 3.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 33.201 12.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
112.930 117.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 60.643 49.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 52.287 67.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 539.521 426.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
539.521 426.761
ARA TOPLAM
1.120.893 892.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.120.893 892.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.341 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.341 0
Banka Kredileri
6 48.593 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.4 9.748 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.223 20.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 24.223 20.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 25.858 20.547
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.422 40.756
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.229.315 933.217
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.305.899 1.405.420
Ödenmiş Sermaye
14 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
14 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.902 -3.588
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.902 -3.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.902 -3.588
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
91.512 18.642
Yasal Yedekler
14 91.512 18.642
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 180.555 362.420
Net Dönem Karı veya Zararı
437.459 427.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.305.899 1.405.420
TOPLAM KAYNAKLAR
2.535.214 2.338.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.171.024 1.699.543
Satışların Maliyeti
17 -985.600 -794.042
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.185.424 905.501
BRÜT KAR (ZARAR)
1.185.424 905.501
Genel Yönetim Giderleri
18 -88.038 -72.083
Pazarlama Giderleri
18 -530.890 -416.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 54.689 69.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -29.352 -62.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
591.833 423.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 92.806 272.090
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -29.959 -125.832
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
654.680 569.700
Finansman Giderleri
21 -102.689 -21.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
551.991 548.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-114.532 -121.025
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -115.648 -115.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.116 -5.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
437.459 427.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
437.459 427.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
437.459 427.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 23 1,36000000 1,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-314 -874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -393 -1.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79 218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 79 218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-314 -874
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
437.145 426.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
437.145 426.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826608


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,36% Hacim : 9.807 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.388
8,7671 Değişim: 0,34%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4494 Değişim: 0,79%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4679
Açılış: 10,3678
500,29 Değişim: 0,93%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.