KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:06
KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
0 0 0 0 0 236.890 -236.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -41 0 0 56.278 56.237 56.237
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 56.278 56.278 56.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -41 0 0 0 -41 -41
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.720 0 148.445 56.278 803.278 803.278
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480
Transferler
0 0 0 0 0 307.776 -307.776 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -400 0 0 60.611 60.211 60.211
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 60.611 60.611 60.611
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -400 0 0 0 -400 -400
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.114 877 439.042 60.611 1.097.691 1.097.691


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.043 -10.945
Dönem Karı (Zararı)
60.611 56.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.775 26.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4-5-6 27.526 20.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.813 349
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.866 1.469
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-53 -1.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.839 10.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.133 5.659
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
390 389
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.316 4.788
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.484 -7.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.949 -7.717
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
316 1.223
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
149 -600
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.756 -7.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
959 -104
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 959 -104
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 20.200 9.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-322 -386
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-322 -386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.282 -56.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.187 -18.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52 -5
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.239 -18.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.745 595
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.745 595
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.984 -5.630
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.233 37
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.693 -16.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.197 -427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.496 -15.791
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.903 955
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.903 955
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-170 262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.633 -17.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.633 -17.908
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.896 26.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-23.725 -20.494
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.422 -16.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.146 -91.120
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
11 115.967 54.671
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
11 -116.248 -103.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.035 484
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
945 484
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.849 -50.309
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -90.743 -50.183
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -106 -126
Alınan Faiz
8.949 7.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-131.189 -102.065
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.162 3.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.027 -98.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
344.292 297.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.265 198.221


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
217.265 344.292
Finansal Yatırımlar
258.919 248.003
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11 258.752 247.836
Ticari Alacaklar
447.381 433.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 83 135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
447.298 433.074
Diğer Alacaklar
6.556 761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.556 761
Stoklar
145.268 102.231
Peşin Ödenmiş Giderler
13.937 9.069
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.937 9.069
ARA TOPLAM
1.089.326 1.137.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.089.326 1.137.565
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
121 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
121 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4 1.411 1.439
Maddi Duran Varlıklar
5 493.512 430.123
Arazi ve Arsalar
1.755 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.422 5.474
Binalar
38.184 37.668
Tesis, Makine ve Cihazlar
175.206 177.920
Taşıtlar
8.746 8.491
Mobilya ve Demirbaşlar
182.882 167.033
Yapılmakta Olan Yatırımlar
81.317 31.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 5.703 6.454
Diğer Haklar
5.703 6.454
Peşin Ödenmiş Giderler
92.380 68.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.380 68.015
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 18.569 17.673
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
611.696 523.875
TOPLAM VARLIKLAR
1.701.022 1.661.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
150.001 166.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.545 3.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
147.456 162.636
Diğer Borçlar
35.258 37.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.258 37.161
Ertelenmiş Gelirler
234 404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
234 404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 17.940 21.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.363 98.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.916 38.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
69.447 59.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
278.515 271.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
278.515 271.882
ARA TOPLAM
572.311 595.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
572.311 595.704
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16.681 15.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.681 15.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 14.339 12.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.020 28.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
603.331 623.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.097.691 1.037.480
Ödenmiş Sermaye
8 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
8 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.114 -2.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.114 -2.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.114 -2.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
877 877
Yasal Yedekler
8 877 877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 439.042 131.266
Net Dönem Karı veya Zararı
60.611 307.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.097.691 1.037.480
TOPLAM KAYNAKLAR
1.701.022 1.661.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
284.912 227.715
Satışların Maliyeti
-128.611 -99.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.301 127.860
BRÜT KAR (ZARAR)
156.301 127.860
Genel Yönetim Giderleri
-18.215 -11.573
Pazarlama Giderleri
-78.717 -59.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.975 4.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.903 -7.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.441 53.578
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.330 30.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.994 -15.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.777 68.917
Finansman Giderleri
-2.966 -2.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.811 66.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.200 -9.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -18.961 -5.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.239 -4.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.611 56.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.611 56.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.611 56.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 10 0,19000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-400 -41
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-500 -51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100 10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
100 10
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-400 -41
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.211 56.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.211 56.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682973


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,00% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,5071 Değişim: 0,28%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,5290
Açılış: 9,4801
11,0381 Değişim: 0,10%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,0631
Açılış: 11,0271
550,01 Değişim: 0,37%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 552,10
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.