;

KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

18.03.2022 - 18:39
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.080 20.080 0 20.080
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -1.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.466 0 -1.466
Kar Dağıtımı
0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.270 60.270 0 60.270
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -3.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.397 0 -3.397
Kar Dağıtımı
0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 0 0 -528.377 0 -3.172 2.807 0 0 0 0 0 6.336 0 60.270 537.864 0 537.864


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
456.537 1.421.704 1.878.241 436.166 896.553 1.332.719
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 344.164 1.311.552 1.655.716 414.947 893.685 1.308.632
Teminat Mektupları
297.964 191.132 489.096 378.197 165.779 543.976
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.593 432 4.025 5.146 237 5.383
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.472 9.568 13.040 17.048 9.797 26.845
Diğer Teminat Mektupları
290.899 181.132 472.031 356.003 155.745 511.748
Banka Kredileri
0 3.344 3.344 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 3.344 3.344 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 218.043 218.043 0 45.744 45.744
Belgeli Akreditifler
0 218.043 218.043 0 45.744 45.744
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
46.200 899.033 945.233 36.750 682.162 718.912
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 899.033 899.033 0 682.162 682.162
Diğer Cirolar
46.200 0 46.200 36.750 0 36.750
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 30.351 33.949 64.300 21.219 2.868 24.087
Cayılamaz Taahhütler
30.351 33.949 64.300 21.219 2.868 24.087
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.619 33.949 48.568 1.600 2.868 4.468
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
489 0 489 1.333 0 1.333
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
15.243 0 15.243 18.286 0 18.286
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 82.022 76.203 158.225 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
82.022 76.203 158.225 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
82.022 76.203 158.225 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
82.022 0 82.022 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 76.203 76.203 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.770.847 4.285.782 14.056.629 9.680.606 2.595.219 12.275.825
EMANET KIYMETLER
565.331 94.472 659.803 397.584 14.310 411.894
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
74.071 1.216 75.287 25.061 667 25.728
Tahsile Alınan Çekler
491.133 93.121 584.254 371.515 13.643 385.158
Tahsile Alınan Ticari Senetler
127 135 262 1.008 0 1.008
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
9.205.516 4.191.310 13.396.826 9.283.022 2.580.909 11.863.931
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
1.622 1.622 6.257 0 6.257
Emtia
1.646 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
1.169.025 45.158 1.214.183 1.143.884 63.458 1.207.342
Diğer Rehinli Kıymetler
8.033.223 4.146.152 12.179.375 8.131.235 2.517.451 10.648.686
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.227.384 5.707.486 15.934.870 10.116.772 3.491.772 13.608.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-172.713 117.600
Alınan Faizler
365.496 308.957
Ödenen Faizler
-248.567 -171.202
Alınan Temettüler
28 37
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.028 25.789
Elde Edilen Diğer Kazançlar
60.033 61.560
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
89.132 318.303
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-91.901 -85.852
Ödenen Vergiler
-3.077 -1.417
Diğer
VI -1 -363.885 -338.575
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.187.137 -962.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-240.274 61.065
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-249.149 -68.630
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI -1 480.310 -89.071
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
676.396 33.908
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
233.936 -1.101.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-250 -6.075
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI -1 286.168 207.882
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.014.424 -845.208
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-848.173 507.119
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-31.443 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 12.255
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-817.608 -910.094
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
10.000 1.407.937
Diğer
-9.122 -2.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-15.585 332.033
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15.585 -17.967
Diğer
0 350.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI -1 246.269 72.160
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
396.935 66.104
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI -2 665.439 599.335
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI -2 1.062.374 665.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
60.270 20.080
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.397 -1.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.397 -1.466
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.397 -1.466
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
151.824 1.389.504 1.541.328 258.685 638.001 896.686
Nakit ve Nakit Benzerleri
145.901 1.389.490 1.535.391 258.547 637.993 896.540
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 145.842 575.955 721.797 44.069 273.402 317.471
Bankalar
I-3 169 813.535 813.704 2.460 327.543 330.003
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 212.104 37.048 249.152
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-110 0 -110 -86 0 -86
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 14 152 138 8 146
Devlet Borçlanma Senetleri
0 14 14 0 8 8
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 5.785 0 5.785 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.785 0 5.785 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.450.318 745.091 3.195.409 1.235.752 464.769 1.700.521
Krediler
I-5 1.945.596 745.091 2.690.687 1.712.362 464.769 2.177.131
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 859.980 0 859.980 19.661 0 19.661
Devlet Borçlanma Senetleri
859.980 0 859.980 19.661 0 19.661
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-355.258 0 -355.258 -496.271 0 -496.271
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 103.104 0 103.104 179.054 0 179.054
Satış Amaçlı
103.104 0 103.104 179.054 0 179.054
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
İştirakler (Net)
I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 29.578 0 29.578 42.326 0 42.326
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 13.539 0 13.539 8.796 0 8.796
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.539 0 13.539 8.796 0 8.796
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
557 0 557 1.417 0 1.417
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 28.027 0 28.027 43.205 0 43.205
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 60.705 98.129 158.834 125.675 62.367 188.042
VARLIKLAR TOPLAMI
2.845.311 2.232.724 5.078.035 1.902.569 1.165.137 3.067.706
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.355.711 2.098.129 3.453.840 1.131.927 1.148.071 2.279.998
ALINAN KREDİLER
II-3 0 0 0 262 0 262
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
710.913 0 710.913 34.044 0 34.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 2.779 0 2.779 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.779 0 2.779 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 17.219 0 17.219 32.803 0 32.803
KARŞILIKLAR
II-8 157.874 4.234 162.108 142.227 2.322 144.549
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
20.764 0 20.764 14.413 0 14.413
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
137.110 4.234 141.344 127.814 2.322 130.136
CARİ VERGİ BORCU
II-9 9.353 0 9.353 6.021 0 6.021
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 130.457 53.502 183.959 67.338 21.700 89.038
ÖZKAYNAKLAR
II-12 537.864 0 537.864 480.991 0 480.991
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-365 0 -365 3.032 0 3.032
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
-547.471 0 -547.471 -466.167 0 -466.167
Yasal Yedekler
6.336 0 6.336 5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-525.900 0 -525.900 -443.592 0 -443.592
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907
Kar veya Zarar
60.270 0 60.270 -81.304 0 -81.304
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -101.384 0 -101.384
Dönem Net Kâr veya Zararı
60.270 0 60.270 20.080 0 20.080
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.922.170 2.155.865 5.078.035 1.895.613 1.172.093 3.067.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 383.036 267.415
Kredilerden Alınan Faizler
306.257 216.800
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
8.950 629
Bankalardan Alınan Faizler
7.841 7.340
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.966 15.512
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
54.481 26.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1 1.216
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
54.480 24.462
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.541 712
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -252.092 -162.070
Mevduata Verilen Faizler
-210.577 -135.901
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4 -382
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-33.431 -2.652
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-4.678 -7.063
Diğer Faiz Giderleri
-3.402 -16.072
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
130.944 105.345
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.054 21.616
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.236 24.106
Gayri Nakdi Kredilerden
20.637 22.202
Diğer
IV-12 1.599 1.904
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.182 -2.490
Gayri Nakdi Kredilere
-397 -237
Diğer
IV-12 -2.785 -2.253
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 28 37
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 1.323 -5.355
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 -1.016
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.336 37.840
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.013 -42.179
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 89.703 41.148
FAALİYET BRÜT KÂRI
241.052 162.791
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 134.092 88.898
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-113.387 -87.334
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -186.309 -125.219
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
75.448 39.136
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 75.448 39.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -15.178 -19.056
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-15.178 -19.056
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 60.270 20.080
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 60.270 20.080
Grubun Karı (Zararı)
60.270 20.080
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011506


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.