KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.03.2021 - 19:23
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -447.917 -447.917 0 -447.917
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -46 -925 2.807 0 163.799 0 165.635 0 165.635
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 1.848 1.691 2.807 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 20.080 350.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 -1.466 0 0 0 0 0 -1.466 0 -1.466
Kar Dağıtımı
0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -446.069 225 2.807 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
436.166 896.553 1.332.719 872.204 994.147 1.866.351
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 414.947 893.685 1.308.632 588.915 734.568 1.323.483
Teminat Mektupları
378.197 165.779 543.976 588.915 235.605 824.520
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
5.146 237 5.383 7.010 190 7.200
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
17.048 9.797 26.845 32.186 49.937 82.123
Diğer Teminat Mektupları
356.003 155.745 511.748 549.719 185.478 735.197
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 45.744 45.744 0 30.580 30.580
Belgeli Akreditifler
0 45.744 45.744 0 30.580 30.580
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
36.750 682.162 718.912 0 432.140 432.140
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 682.162 682.162 0 432.140 432.140
Diğer Cirolar
36.750 0 36.750 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 36.243 36.243
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 21.219 2.868 24.087 28.150 1.261 29.411
Cayılamaz Taahhütler
21.219 2.868 24.087 28.150 1.261 29.411
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.600 2.868 4.468 595 1.261 1.856
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.333 0 1.333 1.478 0 1.478
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
18.286 0 18.286 26.077 0 26.077
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 0 0 0 255.139 258.318 513.457
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 255.139 258.318 513.457
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 9.441 14.675 24.116
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 4.734 7.341 12.075
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 4.707 7.334 12.041
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 187.288 184.218 371.506
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 184.218 184.218
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 187.288 0 187.288
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 58.410 59.425 117.835
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 58.410 0 58.410
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 59.425 59.425
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.680.606 2.595.219 12.275.825 11.340.314 2.391.238 13.731.552
EMANET KIYMETLER
397.584 14.310 411.894 784.360 17.967 802.327
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
25.061 667 25.728 374.869 535 375.404
Tahsile Alınan Çekler
371.515 13.643 385.158 408.125 17.432 425.557
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.008 0 1.008 1.366 0 1.366
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
9.283.022 2.580.909 11.863.931 10.555.954 2.373.271 12.929.225
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
6.257 0 6.257 14.695 528 15.223
Emtia
1.646 0 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.143.884 63.458 1.207.342 1.422.245 57.943 1.480.188
Diğer Rehinli Kıymetler
8.131.235 2.517.451 10.648.686 9.117.368 2.314.800 11.432.168
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.116.772 3.491.772 13.608.544 12.212.518 3.385.385 15.597.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
117.600 -551.730
Alınan Faizler
308.957 425.833
Ödenen Faizler
-171.202 -435.247
Alınan Temettüler
37 10
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.789 27.663
Elde Edilen Diğer Kazançlar
61.560 26.245
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
318.303 136.626
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-85.852 -84.382
Ödenen Vergiler
-1.417 0
Diğer
VI-1 -338.575 -648.478
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-962.808 178.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
61.065 -121.813
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-68.630 -76.304
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 -89.071 -46.466
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
33.908 -168.913
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.101.887 -230.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.075 -4.758
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 207.882 827.663
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-845.208 -372.856
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
507.119 32.058
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -2.762
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -40.789
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
12.255 6.910
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-910.094 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.407.937 71.372
Diğer
-2.979 -2.673
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
332.033 486.831
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-17.967 -18.702
Diğer
350.000 505.533
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-1 72.160 29.300
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
66.104 175.333
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 599.335 424.002
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 665.439 599.335


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.080 -447.917
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.466 1.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.466 1.882
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.466 -942
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 2.807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.614 -446.035


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
258.685 638.001 896.686 363.585 528.117 891.702
Nakit ve Nakit Benzerleri
258.547 637.993 896.540 363.149 528.086 891.235
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 44.069 273.402 317.471 302.765 328.170 630.935
Bankalar
I-3 2.460 327.543 330.003 462 199.916 200.378
Para Piyasalarından Alacaklar
212.104 37.048 249.152 60.017 0 60.017
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-86 0 -86 -95 0 -95
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 8 146 138 7 145
Devlet Borçlanma Senetleri
0 8 8 0 7 7
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 298 24 322
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 298 24 322
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.235.752 464.769 1.700.521 2.158.373 505.111 2.663.484
Krediler
I-5 1.712.362 464.769 2.177.131 1.812.751 505.111 2.317.862
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 19.661 0 19.661 940.216 0 940.216
Devlet Borçlanma Senetleri
19.661 0 19.661 940.216 0 940.216
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-496.271 0 -496.271 -594.594 0 -594.594
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 179.054 0 179.054 184.212 0 184.212
Satış Amaçlı
179.054 0 179.054 184.212 0 184.212
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
İştirakler (Net)
I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 42.326 0 42.326 51.890 0 51.890
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 8.796 0 8.796 8.551 0 8.551
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.796 0 8.796 8.551 0 8.551
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.417 0 1.417 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 43.205 0 43.205 62.261 0 62.261
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 125.675 62.367 188.042 30.652 148 30.800
VARLIKLAR TOPLAMI
1.902.569 1.165.137 3.067.706 2.867.183 1.033.376 3.900.559
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.131.927 1.148.071 2.279.998 1.922.612 1.182.479 3.105.091
ALINAN KREDİLER
II-3 262 0 262 6.547 0 6.547
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
34.044 0 34.044 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 0 0 0 2.989 0 2.989
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 2.989 0 2.989
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 32.803 0 32.803 37.228 774 38.002
KARŞILIKLAR
II-8 142.227 2.322 144.549 122.301 1.862 124.163
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.413 0 14.413 12.627 0 12.627
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
127.814 2.322 130.136 109.674 1.862 111.536
CARİ VERGİ BORCU
II-9 6.021 0 6.021 10.154 0 10.154
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 67.338 21.700 89.038 484.920 16.316 501.236
ÖZKAYNAKLAR
II-12 480.991 0 480.991 112.377 0 112.377
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 0 1.000.000 650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.032 0 3.032 4.498 0 4.498
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
-466.167 0 -466.167 -18.250 0 -18.250
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332 5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-443.592 0 -443.592 4.325 0 4.325
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907
Kar veya Zarar
-81.304 0 -81.304 -549.301 0 -549.301
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-101.384 0 -101.384 -101.384 0 -101.384
Dönem Net Kâr veya Zararı
20.080 0 20.080 -447.917 0 -447.917
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.895.613 1.172.093 3.067.706 2.699.128 1.201.431 3.900.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 267.415 421.764
Kredilerden Alınan Faizler
216.800 302.857
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
629 9.635
Bankalardan Alınan Faizler
7.340 8.927
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
15.512 1.194
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
26.422 94.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
744 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.216 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
24.462 94.899
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
712 4.252
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -162.070 -416.992
Mevduata Verilen Faizler
-135.901 -393.752
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-382 -671
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.652 -15.979
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-7.063 -6.492
Diğer Faiz Giderleri
-16.072 -98
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
105.345 4.772
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.616 26.573
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.106 28.241
Gayri Nakdi Kredilerden
22.202 25.618
Diğer
IV-12 1.904 2.623
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.490 -1.668
Gayri Nakdi Kredilere
-237 -225
Diğer
IV-12 -2.253 -1.443
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 37 10
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -5.355 -10.819
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.016 -8.305
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
37.840 -17.196
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-42.179 14.682
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 41.148 6.102
FAALİYET BRÜT KÂRI
162.791 26.638
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 88.898 -259.519
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-87.334 -88.689
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -125.219 -119.429
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
39.136 -440.999
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 39.136 -440.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -19.056 -6.918
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-19.056 -6.918
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 20.080 -447.917
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 20.080 -447.917
Grubun Karı (Zararı)
20.080 -447.917
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918284


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1808 Değişim: 0,32%
Düşük 8,1551 12.04.2021 Yüksek 8,1832
Açılış: 8,1551
9,7322 Değişim: 0,30%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7623
Açılış: 9,7032
457,42 Değişim: 0,02%
Düşük 456,50 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.