KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 16:35
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -146.768 -146.768 0 -146.768
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -46 102 2.807 0 0 0 2.863 0 2.863
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 1.848 2.718 2.807 5.332 -265.183 -146.768 250.754 0 250.754
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 70.506 70.506 0 70.506
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 -1.049 0 -9 0 0 0 -1.049 0 -1.049
Kar Dağıtımı
0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -446.069 642 2.807 -9 5.332 -101.384 70.506 531.834 0 531.834


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
601.931 995.025 1.596.956 872.204 994.147 1.866.351
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 460.899 869.081 1.329.980 588.915 734.568 1.323.483
Teminat Mektupları
436.899 186.222 623.121 588.915 235.605 824.520
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
5.577 219 5.796 7.010 190 7.200
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
24.744 15.845 40.589 32.186 49.937 82.123
Diğer Teminat Mektupları
406.578 170.158 576.736 549.719 185.478 735.197
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 38.835 38.835 0 30.580 30.580
Belgeli Akreditifler
0 38.835 38.835 0 30.580 30.580
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
24.000 638.177 662.177 0 432.140 432.140
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 638.177 638.177 0 432.140 432.140
Diğer Cirolar
24.000 0 24.000 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.847 5.847 0 36.243 36.243
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 22.135 5.375 27.510 28.150 1.261 29.411
Cayılamaz Taahhütler
22.135 5.375 27.510 28.150 1.261 29.411
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 5.375 5.375 595 1.261 1.856
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.436 0 1.436 1.478 0 1.478
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
20.699 0 20.699 26.077 0 26.077
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 118.897 120.569 239.466 255.139 258.318 513.457
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
118.897 120.569 239.466 255.139 258.318 513.457
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.888 7.799 14.687 9.441 14.675 24.116
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.393 3.968 7.361 4.734 7.341 12.075
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.495 3.831 7.326 4.707 7.334 12.041
Para ve Faiz Swap İşlemleri
112.009 112.770 224.779 187.288 184.218 371.506
Swap Para Alım İşlemleri
0 112.770 112.770 0 184.218 184.218
Swap Para Satım İşlemleri
112.009 0 112.009 187.288 0 187.288
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 58.410 59.425 117.835
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 58.410 0 58.410
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 59.425 59.425
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.827.117 2.442.758 12.269.875 11.340.314 2.391.238 13.731.552
EMANET KIYMETLER
550.411 26.004 576.415 784.360 17.967 802.327
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
290.647 616 291.263 374.869 535 375.404
Tahsile Alınan Çekler
258.962 25.388 284.350 408.125 17.432 425.557
Tahsile Alınan Ticari Senetler
802 0 802 1.366 0 1.366
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
9.276.706 2.416.754 11.693.460 10.555.954 2.373.271 12.929.225
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
10.490 0 10.490 14.695 528 15.223
Emtia
1.646 0 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.240.605 51.187 1.291.792 1.422.245 57.943 1.480.188
Diğer Rehinli Kıymetler
8.023.965 2.365.567 10.389.532 9.117.368 2.314.800 11.432.168
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.429.048 3.437.783 13.866.831 12.212.518 3.385.385 15.597.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
147.368 -103.907
Alınan Faizler
256.868 255.855
Ödenen Faizler
-94.289 -235.285
Alınan Temettüler
37 10
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.365 14.120
Elde Edilen Diğer Kazançlar
47.259 9.355
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
135.532 18.454
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-44.133 -43.678
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-166.271 -122.738
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-863.954 169.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
19.488 -26.839
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
101.582 -11.584
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-85.724 42.702
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-147 -29.916
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-992.931 -28.364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.475 168.005
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
96.253 55.909
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-716.586 66.006
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
307.179 35.890
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-13.171 -16.476
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.526 6.910
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-774.293 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.092.117 47.014
Diğer
0 -1.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
345.324 -4.108
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.676 -4.108
Diğer
350.000 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
45.039 12.338
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-19.044 110.126
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
599.336 424.002
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
580.292 534.128


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
70.506 -146.768
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.049 2.909 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.049 2.909 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.049 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 2.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.457 -143.859 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
184.553 671.585 856.138 363.585 528.117 891.702
Nakit ve Nakit Benzerleri
180.892 671.578 852.470 363.149 528.086 891.235
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 46.435 309.186 355.621 302.765 328.170 630.935
Bankalar
I-3 3.509 362.392 365.901 462 199.916 200.378
Para Piyasalarından Alacaklar
131.025 0 131.025 60.017 0 60.017
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-77 0 -77 -95 0 -95
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 7 145 138 7 145
Devlet Borçlanma Senetleri
0 7 7 0 7 7
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 3.523 0 3.523 298 24 322
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.523 0 3.523 298 24 322
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.252.384 490.709 1.743.093 2.158.373 505.111 2.663.484
Krediler
I-5 1.623.490 490.709 2.114.199 1.812.751 505.111 2.317.862
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 148.668 0 148.668 940.216 0 940.216
Devlet Borçlanma Senetleri
148.668 0 148.668 940.216 0 940.216
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-519.774 0 -519.774 -594.594 0 -594.594
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 218.147 0 218.147 184.212 0 184.212
Satış Amaçlı
218.147 0 218.147 184.212 0 184.212
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
İştirakler (Net)
I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 54.689 0 54.689 51.890 0 51.890
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 7.259 0 7.259 8.551 0 8.551
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.259 0 7.259 8.551 0 8.551
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
159 0 159 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 62.261 0 62.261 62.261 0 62.261
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 118.328 1.745 120.073 30.652 148 30.800
VARLIKLAR TOPLAMI
1.905.439 1.164.039 3.069.478 2.867.183 1.033.376 3.900.559
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.049.044 1.220.483 2.269.527 1.922.612 1.182.479 3.105.091
ALINAN KREDİLER
II-3 3.979 0 3.979 6.547 0 6.547
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3 0 3 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 1.736 0 1.736 2.989 0 2.989
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.736 0 1.736 2.989 0 2.989
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 42.549 129 42.678 37.228 774 38.002
KARŞILIKLAR
II-8 120.213 2.145 122.358 122.301 1.862 124.163
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.565 0 15.565 12.627 0 12.627
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
104.648 2.145 106.793 109.674 1.862 111.536
CARİ VERGİ BORCU
II-9 8.203 0 8.203 10.154 0 10.154
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 61.368 27.792 89.160 484.920 16.316 501.236
ÖZKAYNAKLAR
II-12 531.834 0 531.834 112.377 0 112.377
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 0 1.000.000 650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.449 0 3.449 4.498 0 4.498
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
-466.167 0 -466.167 -18.250 0 -18.250
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332 5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-443.592 0 -443.592 4.325 0 4.325
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907
Kar veya Zarar
-30.878 0 -30.878 -549.301 0 -549.301
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-101.384 0 -101.384 -101.384 0 -101.384
Dönem Net Kâr veya Zararı
70.506 0 70.506 -447.917 0 -447.917
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.818.929 1.250.549 3.069.478 2.699.128 1.201.431 3.900.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 151.146 248.989 68.970 124.457
Kredilerden Alınan Faizler
118.082 158.784 55.427 79.223
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 6.955 0 3.502
Bankalardan Alınan Faizler
2.765 5.303 1.110 2.835
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.866 78 2.466 67
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
23.886 75.724 9.918 37.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
743 0 743 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.216 0 1.133 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
21.927 75.724 8.042 37.910
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
547 2.145 49 920
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -83.657 -232.633 -35.882 -117.199
Mevduata Verilen Faizler
-72.751 -216.404 -30.852 -109.346
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-301 -1.017 -116 -929
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.671 -11.028 -1.667 -4.851
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.821 -4.108 -1.957 -2.042
Diğer Faiz Giderleri
-5.113 -76 -1.290 -31
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
67.489 16.356 33.088 7.258
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11.963 13.762 5.706 7.734
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.921 14.471 6.262 8.155
Gayri Nakdi Kredilerden
11.941 12.999 5.893 7.575
Diğer
IV-12 980 1.472 369 580
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-958 -709 -556 -421
Gayri Nakdi Kredilere
-107 -111 -49 -55
Diğer
IV-12 -851 -598 -507 -366
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 37 10 37 10
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -6.612 -9.965 -732 -11.672
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.043 -8.305 572 -8.305
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
24.970 -7.248 8.112 -8.781
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-30.539 5.588 -9.416 5.414
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 19.123 4.834 5.077 1.265
FAALİYET BRÜT KÂRI
92.000 24.997 43.176 4.595
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 74.256 -68.325 15.582 -35.569
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-42.351 -43.811 -22.131 -23.776
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -53.399 -52.711 -26.445 -24.311
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
70.506 -139.850 10.182 -79.061
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 70.506 -139.850 10.182 -79.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 -6.918 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -6.918 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 70.506 -146.768 10.182 -79.061
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 70.506 -146.768 10.182 -79.061
Grubun Karı (Zararı)
0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
70.506 -146.768 10.182 -79.061
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869027


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.