KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.03.2023 - 22:29
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 0 220.513 220.513
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 0 220.513 220.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -1.254 0 0 1.218 0 0 0 0 4.784 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.363 3.927 -5.290 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.363 3.927 -5.290 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 0 0 225.261
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.874 0 0 225.261
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.874 0 0 225.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.744 0 0 0 -495 0 0 0 0 24.035 0 0 20.796
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -4.394 -32 0 0 655 0 0 20.908 29.885 24.035 0 0 246.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
684.222 2.914.568 3.598.790 536.515 943.669 1.480.184
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 346.905 184.574 531.479 427.644 102.874 530.518
Teminat Mektupları
346.905 145.860 492.765 427.644 102.793 530.437
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
346.000 140.708 486.708 423.758 100.848 524.606
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
548 0 548 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
357 5.152 5.509 2.838 1.945 4.783
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 38.714 38.714 0 81 81
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 38.714 38.714 0 81 81
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 45.126 14.595 59.721 56.252 31.790 88.042
Cayılamaz Taahhütler
45.126 14.595 59.721 56.252 31.790 88.042
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.283 1.285 2.568 13.062 15.058 28.120
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 10.494 0 10.494
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.920 0 1.920 3.147 0 3.147
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.407 0 4.407 14.346 0 14.346
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 7 0 7
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.906 13.310 18.216 5.414 16.732 22.146
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
144 0 144 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
32.459 0 32.459 9.640 0 9.640
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
292.191 2.715.399 3.007.590 52.619 809.005 861.624
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
292.191 2.715.399 3.007.590 52.619 809.005 861.624
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 8.256 8.256 6.599 6.191 12.790
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 2.481 3.922 6.403
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 8.256 8.256 4.118 2.269 6.387
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 1.810.847 1.810.847 0 690.585 690.585
Swap Para Alım İşlemleri
0 903.186 903.186 0 345.809 345.809
Swap Para Satım İşlemleri
0 907.661 907.661 0 344.776 344.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
292.191 896.296 1.188.487 46.020 112.229 158.249
Para Alım Opsiyonları
277.979 232.805 510.784 31.600 32.776 64.376
Para Satım Opsiyonları
14.212 663.491 677.703 14.420 79.453 93.873
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 14.183.891 13.457.558 27.641.449 14.032.522 8.748.213 22.780.735
EMANET KIYMETLER
1.078.140 10.301.080 11.379.220 1.878.211 6.012.874 7.891.085
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
186.028 0 186.028 220.625 0 220.625
Emanete Alınan Menkul Değerler
822.090 1.975.943 2.798.033 1.594.276 1.327.895 2.922.171
Tahsile Alınan Çekler
15.471 31.145 46.616 10.465 22.675 33.140
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 1.024 1.024 30 1.145 1.175
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
54.551 8.292.968 8.347.519 52.815 4.661.159 4.713.974
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
842.632 3.156.478 3.999.110 1.003.915 2.735.339 3.739.254
Menkul Kıymetler
3.960 0 3.960 4.132 0 4.132
Teminat Senetleri
56.785 4.984 61.769 61.825 7.522 69.347
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
198.170 2.850.969 3.049.139 504.470 2.449.561 2.954.031
Diğer Rehinli Kıymetler
583.717 300.525 884.242 433.488 278.256 711.744
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
12.263.119 0 12.263.119 11.150.396 0 11.150.396
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.868.113 16.372.126 31.240.239 14.569.037 9.691.882 24.260.919


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
77.693 -237.722
Alınan Faizler
197.531 130.809
Ödenen Faizler
-106.679 -69.104
Alınan Temettüler
259 200
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39.543 28.151
Elde Edilen Diğer Kazançlar
105.593 38.900
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
53.921 2.435
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-33.526 -37.854
Ödenen Vergiler
-2.581 -5.863
Diğer
-176.368 -325.396
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
360.491 212.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.097 -19.872
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.435 -264.758
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
55.612 -105.308
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
94.515 90.574
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
296.614 454.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
22.216 30.590
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-100.128 27.702
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
438.184 -24.784
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-191.004 -23.732
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.635 -8.835
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.153 4.397
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-302.646 -159.418
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
115.124 142.685
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -2.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
236.576 -10.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
441.110 134.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-201.626 -134.200
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-743 -10.657
Diğer
-2.165 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
108.457 275.126
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
592.213 216.253
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI) 680.686 464.433
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.272.899 680.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.035 4.784
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.239 -36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.744 -1.254
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.658 -1.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
914 343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-495 1.218
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-660 1.561
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
165 -343
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.796 4.748


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
607.380 1.055.888 1.663.268 352.092 742.515 1.094.607
Nakit ve Nakit Benzerleri
428.004 1.026.293 1.454.297 309.388 721.868 1.031.256
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 34.451 315.104 349.555 41.615 346.508 388.123
Bankalar
(3) 289.376 711.188 1.000.564 84.944 375.360 460.304
Para Piyasalarından Alacaklar
104.317 1 104.318 183.072 0 183.072
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -140 0 -140 -243 0 -243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 9.690 22.990 32.680 15.570 14.087 29.657
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.690 22.990 32.680 0 14.087 14.087
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 15.570 0 15.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 169.686 0 169.686 26.654 2.743 29.397
Devlet Borçlanma Senetleri
168.169 0 168.169 25.137 0 25.137
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 2.743 2.743
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 6.605 6.605 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 6.605 6.605 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
784.893 425.823 1.210.716 643.607 594.099 1.237.706
Krediler
(5) 820.808 425.823 1.246.631 708.531 594.099 1.302.630
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-35.915 0 -35.915 -64.924 0 -64.924
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 27.704 0 27.704 27.557 0 27.557
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 5.711 0 5.711 6.390 0 6.390
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.711 0 5.711 6.390 0 6.390
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 4.568 0 4.568 2.584 0 2.584
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 51.635 2.429 54.064 30.049 4.419 34.468
VARLIKLAR TOPLAMI
1.486.891 1.484.140 2.971.031 1.067.279 1.341.033 2.408.312
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 1.103.554 1.023.103 2.126.657 533.817 1.192.034 1.725.851
ALINAN KREDİLER
(3) 37.244 426.168 463.412 43.137 134.423 177.560
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 43.888 0 43.888 187.909 0 187.909
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 0 0 0 24.066 0 24.066
Bonolar
0 0 0 24.066 0 24.066
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1 11.296 11.297 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1 11.296 11.297 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 5.329 0 5.329 5.065 0 5.065
KARŞILIKLAR
(9) 18.210 0 18.210 10.166 0 10.166
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.487 0 12.487 4.726 0 4.726
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.723 0 5.723 5.440 0 5.440
CARİ VERGİ BORCU
(10) 11.117 0 11.117 5.394 0 5.394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 33.991 11.073 45.064 26.543 17.320 43.863
ÖZKAYNAKLAR
(13) 246.057 0 246.057 225.261 0 225.261
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.426 0 -4.426 -1.682 0 -1.682
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
655 0 655 1.150 0 1.150
Kar Yedekleri
20.908 0 20.908 19.967 0 19.967
Yasal Yedekler
(14) 7.512 0 7.512 6.719 0 6.719
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 13.396 0 13.396 13.248 0 13.248
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
53.920 0 53.920 30.826 0 30.826
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
29.885 0 29.885 26.042 0 26.042
Dönem Net Kâr veya Zararı
24.035 0 24.035 4.784 0 4.784
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.499.391 1.471.640 2.971.031 1.061.745 1.346.567 2.408.312


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
-1 205.917 140.467
Kredilerden Alınan Faizler
168.127 122.633
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
734 2.607
Bankalardan Alınan Faizler
7.160 2.091
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.031 4.649
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.435 7.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 2.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.435 4.577
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.430 1.332
FAİZ GİDERLERİ (-)
-2 -117.450 -71.709
Mevduata Verilen Faizler
-111.764 -57.741
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.068 -3.627
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.865 -1.562
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.337 -5.966
Kiralama Faiz Giderleri
-396 -1.284
Diğer Faiz Giderleri
-20 -1.529
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
88.467 68.758
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.724 19.200
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39.824 28.081
Gayri Nakdi Kredilerden
6.507 6.681
Diğer
33.317 21.400
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-19.100 -8.881
Gayri Nakdi Kredilere
-933 -373
Diğer
-18.167 -8.508
TEMETTÜ GELİRLERİ
-3 259 200
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-4 80.439 16.816
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
23.348 14.777
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
17.336 14.478
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
39.755 -12.439
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-6 35.582 12.871
FAALİYET BRÜT KÂRI
225.471 117.845
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-7 -46.560 -18.905
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-873 -1.027
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-40.509 -36.515
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8 -105.215 -55.287
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
32.314 6.111
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8 32.314 6.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-9 -8.279 -1.327
Cari Vergi Karşılığı
-9.164 -1.658
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
885 331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-10 24.035 4.784
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-11 24.035 4.784
Grubun Karı (Zararı)
24.035 4.784
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126060


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,00% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9342 Değişim: 0,13%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4850 Değişim: 0,08%
Düşük 31,3912 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.941,07 Değişim: 0,88%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.