KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.11.2021 - 21:14
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -400 3.639 0 660 0 660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -400 3.639 0 660 0 660
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.679 1.222 0 0 -57 0 0 18.473 21.167 986 215.112 0 215.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.066 402 0 0 -3 0 0 0 0 3.603 5.068 0 5.068
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -1.624 0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -613 0 0 0 -60 0 0 18.860 23.390 3.603 220.180 0 220.180
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 -220.513 0 -220.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 1.788 2.151 0 2.151
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
II-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 295 0 0 19.320 26.689 1.788 222.664 0 222.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
666.612 719.485 1.386.097 580.157 315.259 895.416
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 475.440 69.535 544.975 459.342 50.147 509.489
Teminat Mektupları
475.440 69.481 544.921 459.342 50.102 509.444
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
471.748 66.661 538.409 452.952 46.968 499.920
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
2.644 2.820 5.464 5.342 3.134 8.476
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 54 54 0 45 45
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 54 54 0 45 45
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
39.460 22.304 61.764 37.391 21.530 58.921
Cayılamaz Taahhütler
39.460 22.304 61.764 37.391 21.530 58.921
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
(1) 6.180 10.302 16.482 10.210 10.904 21.114
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
4.755 0 4.755 260 0 260
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.294 0 2.294 2.880 0 2.880
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
(1) 14.541 0 14.541 12.114 0 12.114
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 36 0 36
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
(1) 5.666 12.002 17.668 5.874 10.626 16.500
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
142 0 142 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.875 0 5.875 5.875 0 5.875
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
151.712 627.646 779.358 83.424 243.582 327.006
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
151.712 627.646 779.358 83.424 243.582 327.006
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
44.098 468.705 512.803 58.213 234.563 292.776
Swap Para Alım İşlemleri
0 256.381 256.381 1.916 143.174 145.090
Swap Para Satım İşlemleri
44.098 212.324 256.422 56.297 91.389 147.686
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
107.614 158.941 266.555 25.211 9.019 34.230
Para Alım Opsiyonları
56.660 77.967 134.627 23.120 9.019 32.139
Para Satım Opsiyonları
50.954 80.974 131.928 2.091 0 2.091
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
14.266.508 2.831.299 17.097.807 13.448.936 2.279.554 15.728.490
EMANET KIYMETLER
2.155.552 1.134.859 3.290.411 1.479.677 727.887 2.207.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
189.417 0 189.417 268.306 0 268.306
Emanete Alınan Menkul Değerler
(3) 1.899.415 871.999 2.771.414 1.146.883 706.039 1.852.922
Tahsile Alınan Çekler
11.424 9.707 21.131 13.705 10.352 24.057
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.060 775 3.835 1.150 463 1.613
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
52.236 252.378 304.614 49.633 11.033 60.666
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
989.760 1.696.440 2.686.200 1.079.323 1.551.667 2.630.990
Menkul Kıymetler
4.633 0 4.633 5.108 0 5.108
Teminat Senetleri
95.825 15.521 111.346 124.820 12.995 137.815
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
504.470 1.494.442 1.998.912 567.424 1.349.775 1.917.199
Diğer Rehinli Kıymetler
384.832 186.477 571.309 381.971 188.897 570.868
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.121.196 0 11.121.196 10.889.936 0 10.889.936
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.933.120 3.550.784 18.483.904 14.029.093 2.594.813 16.623.906


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
20.293 28.123
Alınan Faizler
100.686 58.967
Ödenen Faizler
IV-3 -52.899 -24.127
Alınan Temettüler
200 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.113 20.817
Elde Edilen Diğer Kazançlar
24.778 19.848
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
I-5.i.g 1.287 3.005
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-40.695 -24.727
Ödenen Vergiler
-4.729 -3.039
Diğer
-28.448 -22.710
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-241.716 -44.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.243 -6.263
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-67.723 275.644
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-28.126 -5.520
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-48.578 -123.330
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-33.920 -28.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-16.433 -66.833
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31.693 -90.048
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-221.423 -16.376
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-26.467 18.346
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.147 -5.789
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
68 11.078
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-127.192 -20.906
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
111.804 34.867
Diğer
-904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
32.691 3.027
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
124.200 41.885
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-83.200 -27.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.309 -11.992
Diğer
0 134
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
58.558 73.937
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-156.641 78.934
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 464.433 171.909
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 307.792 250.843


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.788 3.603
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
363 1.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.468
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 1.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
363 -3
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
484 -4
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-121 1
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.151 5.068


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
242.140 358.675 600.815 345.792 442.582 788.374
Nakit ve Nakit Benzerleri
189.636 344.383 534.019 323.246 434.122 757.368
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 23.168 202.244 225.412 10.079 187.815 197.894
Bankalar
(3) 11.004 142.139 153.143 28.874 246.307 275.181
Para Piyasalarından Alacaklar
155.697 0 155.697 284.643 0 284.643
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-233 0 -233 -350 0 -350
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 15.338 9.607 24.945 1.872 7.830 9.702
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 9.607 9.607 0 3.977 3.977
Diğer Finansal Varlıklar
15.338 0 15.338 1.872 3.853 5.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 36.743 1.820 38.563 20.150 0 20.150
Devlet Borçlanma Senetleri
35.226 0 35.226 18.582 0 18.582
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.820 1.820 51 0 51
Türev Finansal Varlıklar
(2) 423 2.865 3.288 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
423 2.865 3.288 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
682.262 357.917 1.040.179 611.019 371.158 982.177
Krediler
(5) 740.500 357.917 1.098.417 661.604 371.158 1.032.762
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-58.238 0 -58.238 -50.585 0 -50.585
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 24.918 0 24.918 30.552 0 30.552
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.552 0 6.552 6.368 0 6.368
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.552 0 6.552 6.368 0 6.368
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(11) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(11) 3.822 0 3.822 2.253 0 2.253
DİĞER AKTİFLER (Net)
(13) 38.512 1.376 39.888 25.188 2.613 27.801
VARLIKLAR TOPLAMI
1.003.206 717.968 1.721.174 1.026.172 816.353 1.842.525
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 424.353 666.675 1.091.028 453.195 728.518 1.181.713
ALINAN KREDİLER
(3) 53.214 77.399 130.613 5.826 141.291 147.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 160.664 0 160.664 222.093 0 222.093
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 49.478 0 49.478 19.275 0 19.275
Bonolar
49.478 0 49.478 19.275 0 19.275
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 78 3.006 3.084 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
78 3.006 3.084 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 5.263 0 5.263 12.524 0 12.524
KARŞILIKLAR
(9) 9.039 0 9.039 7.475 0 7.475
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.153 0 4.153 3.731 0 3.731
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.886 0 4.886 3.744 0 3.744
CARİ VERGİ BORCU
(10) 4.045 0 4.045 4.304 0 4.304
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 35.303 9.993 45.296 19.180 5.237 24.417
ÖZKAYNAKLAR
(13) 222.664 0 222.664 220.513 0 220.513
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-428 0 -428 -428 0 -428
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
295 0 295 -68 0 -68
Kar Yedekleri
19.320 0 19.320 18.604 0 18.604
Yasal Yedekler
(14) 6.687 0 6.687 5.971 0 5.971
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
28.477 0 28.477 27.405 0 27.405
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26.689 0 26.689 22.115 0 22.115
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.788 0 1.788 5.290 0 5.290
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
964.101 757.073 1.721.174 967.263 875.262 1.842.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 103.513 59.714 34.695 18.183
Kredilerden Alınan Faizler
91.299 50.841 30.708 15.706
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.091 27 493 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.634 1.527 422 493
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.527 3.082 874 525
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.096 3.784 1.961 1.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.746 251 844 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.350 3.533 1.117 1.340
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
866 453 237 119
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -53.745 -24.624 -17.987 -6.496
Mevduata Verilen Faizler
-43.736 -15.734 -14.289 -3.700
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.447 -1.525 -1.079 -454
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.079 -607 -514 -147
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.915 -2.069 -1.872 -782
Kiralama Faiz Giderleri
-1.048 -2.976 -217 -883
Diğer Faiz Giderleri
-1.520 -1.713 -16 -530
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
49.768 35.090 16.708 11.687
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14.125 17.826 3.936 6.188
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.868 20.938 5.723 7.117
Gayri Nakdi Kredilerden
5.083 5.266 1.619 1.747
Diğer
14.785 15.672 4.104 5.370
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.743 -3.112 -1.787 -929
Gayri Nakdi Kredilere
-288 -152 -89 -51
Diğer
-5.455 -2.960 -1.698 -878
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 200 89 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 6.689 7.961 2.158 2.412
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.013 5.596 2.002 1.595
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.794 -2.773 364 -657
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-11.118 5.138 -208 1.474
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 10.402 4.664 2.171 1.468
FAALİYET BRÜT KÂRI
81.184 65.630 24.973 21.755
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -12.126 -2.238 -421 -618
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-303 0 -303 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-26.821 -24.602 -9.553 -7.341
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -40.403 -34.698 -14.298 -11.696
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.531 4.092 398 2.100
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.531 4.092 398 2.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 257 -489 -170 -496
Cari Vergi Karşılığı
-1.281 -1.236 35 -490
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
241 0 241 -6
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.297 747 -446 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.788 3.603 228 1.604
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.788 3.603 228 1.604
Grubun Karı (Zararı)
1.788 3.603 228 1.604
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979521


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.812 Değişim: 0,00% Hacim : 47.741 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.799 24.11.2021 Yüksek 1.835
Açılış: 1.799
11,9641 Değişim: 0,64%
Düşük 11,8488 25.11.2021 Yüksek 12,1798
Açılış: 11,8876
13,4342 Değişim: 0,78%
Düşük 13,2452 25.11.2021 Yüksek 13,6104
Açılış: 13,3297
689,18 Değişim: 0,83%
Düşük 680,76 25.11.2021 Yüksek 700,61
Açılış: 683,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.