KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.11.2021 - 18:26
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -55 0 0 16.683 21.395 498 212.178 0 212.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 -5 0 0 0 0 256 1.875 0 1.875
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -1.624 0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -60 0 0 16.965 23.235 256 214.053 0 214.053
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.936 647 212.924 0 212.924
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.936 647 212.924 0 212.924
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 4.119 4.153 0 4.153
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -34 0 0 16.743 22.549 4.119 217.077 0 217.077


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
660.838 719.485 1.380.323 574.383 315.259 889.642
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 475.541 69.535 545.076 459.443 50.147 509.590
Teminat Mektupları
475.541 69.481 545.022 459.443 50.102 509.545
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
471.748 66.661 538.409 452.952 46.968 499.920
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
2.745 2.820 5.565 5.443 3.134 8.577
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 54 54 0 45 45
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 54 54 0 45 45
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 33.585 22.304 55.889 31.516 21.530 53.046
Cayılamaz Taahhütler
33.585 22.304 55.889 31.516 21.530 53.046
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.180 10.302 16.482 10.210 10.904 21.114
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
4.755 0 4.755 260 0 260
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.294 0 2.294 2.880 0 2.880
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.541 0 14.541 12.114 0 12.114
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 36 0 36
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.666 12.002 17.668 5.874 10.626 16.500
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
142 0 142 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
151.712 627.646 779.358 83.424 243.582 327.006
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
151.712 627.646 779.358 83.424 243.582 327.006
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
44.098 468.705 512.803 58.213 234.563 292.776
Swap Para Alım İşlemleri
0 256.381 256.381 1.916 143.174 145.090
Swap Para Satım İşlemleri
44.098 212.324 256.422 56.297 91.389 147.686
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
107.614 158.941 266.555 25.211 9.019 34.230
Para Alım Opsiyonları
56.660 77.967 134.627 23.120 9.019 32.139
Para Satım Opsiyonları
50.954 80.974 131.928 2.091 0 2.091
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 14.077.091 2.831.299 16.908.390 13.180.630 2.279.554 15.460.184
EMANET KIYMETLER
1.966.135 1.134.859 3.100.994 1.211.371 727.887 1.939.258
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.899.415 871.999 2.771.414 1.146.883 706.039 1.852.922
Tahsile Alınan Çekler
11.424 9.707 21.131 13.705 10.352 24.057
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.060 775 3.835 1.150 463 1.613
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
52.236 252.378 304.614 49.633 11.033 60.666
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
989.760 1.696.440 2.686.200 1.079.323 1.551.667 2.630.990
Menkul Kıymetler
4.633 0 4.633 5.108 0 5.108
Teminat Senetleri
95.825 15.521 111.346 124.820 12.995 137.815
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
504.470 1.494.442 1.998.912 567.424 1.349.775 1.917.199
Diğer Rehinli Kıymetler
384.832 186.477 571.309 381.971 188.897 570.868
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.121.196 0 11.121.196 10.889.936 0 10.889.936
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.737.929 3.550.784 18.288.713 13.755.013 2.594.813 16.349.826


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
24.615 25.004
Alınan Faizler
96.422 56.843
Ödenen Faizler
-53.007 -21.636
Alınan Temettüler
5.746 521
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.810 10.381
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22.320 11.626
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.287 3.005
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-33.082 -27.916
Ödenen Vergiler
-2.971 -2.412
Diğer
-20.910 -5.408
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-258.973 -21.721
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10 -9.433
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-67.057 279.054
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-23.821 -843
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-48.570 -123.330
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-54.920 -38.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-16.433 -66.799
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-48.162 -62.213
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-234.358 3.283
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.626 -14.379
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.354 -4.911
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
68 10.686
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-127.192 -23.031
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
111.804 2.877
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
48 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
36.835 1.601
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
124.200 41.885
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-83.200 -27.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.474 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.673 -11.492
Diğer
34 -1.792
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
58.558 73.680
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-157.591 64.185
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 442.381 142.122
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 284.790 206.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
34 1.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.624
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 2.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
34 -5
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
45 -6
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11 1
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.153 1.875


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
79.993 358.064 438.057 121.871 441.942 563.813
Nakit ve Nakit Benzerleri
44.344 343.772 388.116 102.714 433.482 536.196
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 23.168 202.244 225.412 10.079 187.815 197.894
Bankalar
(3) 10.691 141.528 152.219 28.667 245.667 274.334
Para Piyasalarından Alacaklar
10.500 0 10.500 64.000 0 64.000
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15 0 -15 -32 0 -32
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 0 9.607 9.607 0 7.830 7.830
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 9.607 9.607 0 3.977 3.977
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 3.853 3.853
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 35.226 1.820 37.046 18.633 0 18.633
Devlet Borçlanma Senetleri
21.714 0 21.714 18.582 0 18.582
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
13.512 1.820 15.332 51 0 51
Türev Finansal Varlıklar
(2) 423 2.865 3.288 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
423 2.865 3.288 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
677.740 357.917 1.035.657 607.256 371.158 978.414
Krediler
(5) 735.944 357.917 1.093.861 657.813 371.158 1.028.971
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-58.204 -58.204 -50.557 0 -50.557
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 23.152 0 23.152 28.478 0 28.478
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 5.513 0 5.513 5.465 0 5.465
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.513 0 5.513 5.465 0 5.465
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 3.127 0 3.127 1.804 0 1.804
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 33.317 1.376 34.693 19.578 2.613 22.191
VARLIKLAR TOPLAMI
855.610 717.357 1.572.967 817.220 815.713 1.632.933
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 432.683 666.675 1.099.358 474.457 728.522 1.202.979
ALINAN KREDİLER
(3) 53.214 77.399 130.613 5.826 141.291 147.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 17.822 0 17.822 2.941 0 2.941
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 49.478 0 49.478 22.823 0 22.823
Bonolar
49.478 0 49.478 22.823 0 22.823
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 78 3.006 3.084 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
78 3.006 3.084 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 3.876 0 3.876 10.501 0 10.501
KARŞILIKLAR
(9) 6.104 0 6.104 5.466 0 5.466
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.636 0 3.636 2.944 0 2.944
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.468 0 2.468 2.522 0 2.522
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.243 0 2.243 2.320 0 2.320
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 33.319 9.993 43.312 17.533 5.237 22.770
ÖZKAYNAKLAR
(13) 217.077 0 217.077 212.922 0 212.922
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.300 0 -1.300 -1.300 0 -1.300
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-34 0 -34 -68 0 -68
Kar Yedekleri
16.743 0 16.743 16.709 0 16.709
Yasal Yedekler
(14) 4.110 0 4.110 4.076 0 4.076
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
26.668 0 26.668 22.581 0 22.581
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
22.549 0 22.549 21.934 0 21.934
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.119 0 4.119 647 0 647
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
815.894 757.073 1.572.967 757.667 875.266 1.632.933


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 98.690 57.600 33.028 17.266
Kredilerden Alınan Faizler
90.147 50.099 30.342 15.403
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.091 27 493 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.626 1.164 421 237
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.610 2.650 418 482
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.350 3.533 1.117 1.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.350 3.533 1.117 1.126
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
866 127 237 18
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -53.852 -24.366 -17.969 -6.428
Mevduata Verilen Faizler
-43.844 -15.769 -14.313 -3.712
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.446 -1.525 -1.079 -454
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.079 -607 -514 -147
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.915 -2.069 -1.830 -782
Kiralama Faiz Giderleri
-1.048 -2.683 -217 -803
Diğer Faiz Giderleri
-1.520 -1.713 -16 -530
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
44.838 33.234 15.059 10.838
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.554 6.556 771 2.010
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.565 10.502 2.727 3.422
Gayri Nakdi Kredilerden
5.096 5.281 1.623 1.752
Diğer
(12) 3.469 5.221 1.104 1.670
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.011 -3.946 -1.956 -1.412
Gayri Nakdi Kredilere
-234 -122 -72 -39
Diğer
(12) -5.777 -3.824 -1.884 -1.373
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 5.746 521 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 3.264 3.756 1.478 1.000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.665 1.745 1.312 366
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.491 -3.250 318 -684
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-10.892 5.261 -152 1.318
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 10.288 4.620 2.154 1.465
FAALİYET BRÜT KÂRI
66.690 48.687 19.462 15.313
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -12.126 -2.077 -421 -482
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-303 0 -303 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-20.216 -19.480 -7.523 -5.916
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -31.223 -27.483 -10.984 -8.797
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.822 -353 231 118
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.822 -353 231 118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 1.297 609 -204 -110
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 -110
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.297 609 -204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 4.119 256 27 8
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 4.119 256 27 8
Grubun Karı (Zararı)
4.119 256 27 8
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.