KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:45
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 656 0 0 189 0 0 0 0 1.999 2.844 0 2.844
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 4.457 0 0 132 0 0 19.260 18.127 1.999 217.296 0 217.296
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1.560 1.571 0 1.571
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -57 0 0 19.320 26.689 1.560 222.084 0 222.084


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
600.869 597.709 1.198.578 580.157 315.259 895.416
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 471.489 60.005 531.494 459.342 50.147 509.489
Teminat Mektupları
471.489 59.952 531.441 459.342 50.102 509.444
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
465.639 53.180 518.819 452.952 46.968 499.920
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
4.802 6.772 11.574 5.342 3.134 8.476
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 53 53 0 45 45
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 53 53 45 45
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 37.446 21.166 58.612 37.391 21.530 58.921
Cayılamaz Taahhütler
37.446 21.166 58.612 37.391 21.530 58.921
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.874 9.439 17.313 10.210 10.904 21.114
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
1.373 0 1.373 260 0 260
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.345 0 2.345 2.880 0 2.880
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.210 0 14.210 12.114 0 12.114
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 36 0 36
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.620 11.727 17.347 5.874 10.626 16.500
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
142 0 142 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.875 0 5.875 5.875 0 5.875
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
91.934 516.538 608.472 83.424 243.582 327.006
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
91.934 516.538 608.472 83.424 243.582 327.006
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.750 7.834 15.584 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.890 3.917 7.807 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.860 3.917 7.777 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.446 465.567 474.013 58.213 234.563 292.776
Swap Para Alım İşlemleri
0 236.794 236.794 1.916 143.174 145.090
Swap Para Satım İşlemleri
8.446 228.773 237.219 56.297 91.389 147.686
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
75.738 43.137 118.875 25.211 9.019 34.230
Para Alım Opsiyonları
41.401 43.079 84.480 23.120 9.019 32.139
Para Satım Opsiyonları
34.337 58 34.395 2.091 0 2.091
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 13.989.708 3.441.845 17.431.553 13.448.936 2.279.554 15.728.490
EMANET KIYMETLER
1.891.933 1.713.710 3.605.643 1.479.677 727.887 2.207.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
189.417 0 189.417 268.306 0 268.306
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.646.826 885.943 2.532.769 1.146.883 706.039 1.852.922
Tahsile Alınan Çekler
3.619 9.675 13.294 13.705 10.352 24.057
Tahsile Alınan Ticari Senetler
500 532 1.032 1.150 463 1.613
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
51.571 817.560 869.131 49.633 11.033 60.666
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.030.579 1.728.135 2.758.714 1.079.323 1.551.667 2.630.990
Menkul Kıymetler
4.543 0 4.543 5.108 0 5.108
Teminat Senetleri
93.556 15.332 108.888 124.820 12.995 137.815
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
500.270 1.491.610 1.991.880 567.424 1.349.775 1.917.199
Diğer Rehinli Kıymetler
432.210 221.193 653.403 381.971 188.897 570.868
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.067.196 0 11.067.196 10.889.936 0 10.889.936
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.590.577 4.039.554 18.630.131 14.029.093 2.594.813 16.623.906


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
25.594 29.969
Alınan Faizler
67.544 40.243
Ödenen Faizler
-34.306 -14.282
Alınan Temettüler
200 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.470 13.753
Elde Edilen Diğer Kazançlar
23.241 16.239
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.211 2.762
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.190 -24.074
Ödenen Vergiler
-2.458 -422
Diğer
-19.118 -4.339
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-189.838 -4.120
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.083 1.771
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-32.958 282.864
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-33.880 -20.509
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
20.672 37.482
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.071 -233.405
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-56.771 -19.892
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-71.747 -52.431
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-164.244 25.849
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.200 -9.050
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -11.097
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 767
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-72.131 -10.765
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
66.889 13.577
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
42 -1.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.742 910
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
51.970 39.991
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-36.500 -32.500
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.739 -8.958
Diğer
11 2.377
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
34.629 18.660
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-127.073 36.369
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
663.765 222.104
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
536.692 258.473


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.560 1.999
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
11 845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 656
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
11 189
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
15 242
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4 -53
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.571 2.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
296.177 392.412 688.589 345.792 442.582 788.374
Nakit ve Nakit Benzerleri
258.704 379.052 637.756 323.246 434.122 757.368
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 24.703 204.274 228.977 10.079 187.815 197.894
Bankalar
(3) 47.510 174.778 222.288 28.874 246.307 275.181
Para Piyasalarından Alacaklar
186.644 0 186.644 284.643 0 284.643
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-153 0 -153 -350 0 -350
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 13.315 9.926 23.241 1.872 7.830 9.702
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.885 4.885 0 3.977 3.977
Diğer Finansal Varlıklar
13.315 5.041 18.356 1.872 3.853 5.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 23.600 1.792 25.392 20.150 0 20.150
Devlet Borçlanma Senetleri
22.083 0 22.083 18.582 0 18.582
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.792 1.792 51 0 51
Türev Finansal Varlıklar
(2) 558 1.642 2.200 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
558 1.642 2.200 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
624.393 380.279 1.004.672 611.019 371.158 982.177
Krediler
(5) 682.806 380.279 1.063.085 661.604 371.158 1.032.762
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-58.413 0 -58.413 -50.585 0 -50.585
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 5.000 5.000 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 23.255 0 23.255 30.552 0 30.552
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.410 0 6.410 6.368 0 6.368
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.410 0 6.410 6.368 0 6.368
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(11) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(11) 3.992 0 3.992 2.253 0 2.253
DİĞER AKTİFLER (Net)
(13) 48.614 3.285 51.899 25.188 2.613 27.801
VARLIKLAR TOPLAMI
1.007.841 775.976 1.783.817 1.026.172 816.353 1.842.525
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 482.315 719.179 1.201.494 453.195 728.518 1.181.713
ALINAN KREDİLER
(3) 8.951 81.264 90.215 5.826 141.291 147.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 165.484 0 165.484 222.093 0 222.093
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 35.316 0 35.316 19.275 0 19.275
Bonolar
35.316 0 35.316 19.275 0 19.275
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 167 2.383 2.550 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167 2.383 2.550 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 5.616 0 5.616 12.524 0 12.524
KARŞILIKLAR
(9) 8.460 0 8.460 7.475 0 7.475
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.424 0 4.424 3.731 0 3.731
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.036 0 4.036 3.744 0 3.744
CARİ VERGİ BORCU
(10) 4.109 0 4.109 4.304 0 4.304
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 41.313 7.176 48.489 19.180 5.237 24.417
ÖZKAYNAKLAR
(13) 222.084 0 222.084 220.513 0 220.513
Ödenmiş Sermaye
175.000 175.000 175.000 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-428 0 -428 -428 0 -428
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-57 0 -57 -68 0 -68
Kar Yedekleri
19.320 0 19.320 18.604 0 18.604
Yasal Yedekler
(14) 6.687 0 6.687 5.971 0 5.971
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
28.249 0 28.249 27.405 0 27.405
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26.689 0 26.689 22.115 0 22.115
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.560 0 1.560 5.290 0 5.290
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
973.815 810.002 1.783.817 967.263 875.262 1.842.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 68.818 41.531 35.843 19.339
Kredilerden Alınan Faizler
60.591 35.135 31.790 16.082
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
598 27 200 13
Bankalardan Alınan Faizler
1.212 1.034 641 331
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.653 2.557 1.033 1.608
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.135 2.444 1.730 1.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
902 0 532 -108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.233 2.444 1.198 1.178
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
629 334 449 235
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -35.758 -18.128 -17.679 -7.953
Mevduata Verilen Faizler
-29.447 -12.034 -15.286 -5.260
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.368 -1.071 -596 -538
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-565 -460 -321 -150
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.043 -1.287 -1.147 -649
Kiralama Faiz Giderleri
-831 -2.093 -329 -840
Diğer Faiz Giderleri
-1.504 -1.183 0 -516
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
33.060 23.403 18.164 11.386
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.189 11.638 4.542 5.084
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.145 13.821 6.760 6.145
Gayri Nakdi Kredilerden
3.464 3.519 1.854 1.750
Diğer
(12) 10.681 10.302 4.906 4.395
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.956 -2.183 -2.218 -1.061
Gayri Nakdi Kredilere
-199 -101 -93 -52
Diğer
(12) -3.757 -2.082 -2.125 -1.009
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 200 89 200 89
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 4.531 5.549 3.698 2.819
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.011 4.001 4.438 2.294
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.430 -2.116 -1.010 -646
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-10.910 3.664 270 1.171
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 8.231 3.196 2.197 1.885
FAALİYET BRÜT KÂRI
56.211 43.875 28.801 21.263
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -11.705 -1.620 -6.289 -1.336
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-17.268 -17.261 -9.201 -8.534
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -26.105 -23.002 -12.165 -11.540
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.133 1.992 1.146 -147
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.133 1.992 1.146 -147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 427 7 235 56
Cari Vergi Karşılığı
-1.316 -746 -668 -312
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -283 0 -245
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.743 1.036 903 613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.560 1.999 1.381 -91
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.560 1.999 1.381 -91
Grubun Karı (Zararı)
1.560 1.999 1.381 -91
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958093


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 1,12% Hacim : 7.842 Mio.TL Son veri saati : 12:54
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3059 Değişim: -0,27%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8613 Değişim: 0,10%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
532,08 Değişim: 0,43%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.