KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.08.2021 - 22:35
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 683 0 0 187 0 0 0 0 248 1.118 0 1.118
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.343 3.262 0 0 132 0 0 16.965 19.032 248 213.296 0 213.296
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 -1.300 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 0 0 0 0 4.092 4.103 0 4.103
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -57 0 0 16.743 22.547 4.092 217.025 0 217.025


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
595.095 597.709 1.192.804 574.383 315.259 889.642
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 471.590 60.005 531.595 459.443 50.147 509.590
Teminat Mektupları
471.590 59.952 531.542 459.443 50.102 509.545
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
465.639 53.180 518.819 452.952 46.968 499.920
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
4.903 6.772 11.675 5.443 3.134 8.577
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 53 53 0 45 45
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 53 53 0 45 45
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 31.571 21.166 52.737 31.516 21.530 53.046
Cayılamaz Taahhütler
31.571 21.166 52.737 31.516 21.530 53.046
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.874 9.439 17.313 10.210 10.904 21.114
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
1.373 0 1.373 260 0 260
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.345 0 2.345 2.880 0 2.880
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.210 0 14.210 12.114 0 12.114
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 36 0 36
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.620 11.727 17.347 5.874 10.626 16.500
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
142 0 142 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
91.934 516.538 608.472 83.424 243.582 327.006
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
91.934 516.538 608.472 83.424 243.582 327.006
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.750 7.834 15.584 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.890 3.917 7.807 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.860 3.917 7.777 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.446 465.567 474.013 58.213 234.563 292.776
Swap Para Alım İşlemleri
0 236.794 236.794 1.916 143.174 145.090
Swap Para Satım İşlemleri
8.446 228.773 237.219 56.297 91.389 147.686
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
75.738 43.137 118.875 25.211 9.019 34.230
Para Alım Opsiyonları
41.401 43.079 84.480 23.120 9.019 32.139
Para Satım Opsiyonları
34.337 58 34.395 2.091 0 2.091
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 13.800.291 3.441.846 17.242.137 13.180.630 2.279.554 15.460.184
EMANET KIYMETLER
1.702.516 1.713.711 3.416.227 1.211.371 727.887 1.939.258
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.646.826 885.943 2.532.769 1.146.883 706.039 1.852.922
Tahsile Alınan Çekler
3.619 9.675 13.294 13.705 10.352 24.057
Tahsile Alınan Ticari Senetler
500 532 1.032 1.150 463 1.613
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
51.571 817.561 869.132 49.633 11.033 60.666
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.030.579 1.728.135 2.758.714 1.079.323 1.551.667 2.630.990
Menkul Kıymetler
4.543 0 4.543 5.108 0 5.108
Teminat Senetleri
93.556 15.332 108.888 124.820 12.995 137.815
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
500.270 1.491.610 1.991.880 567.424 1.349.775 1.917.199
Diğer Rehinli Kıymetler
432.210 221.193 653.403 381.971 188.897 570.868
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.067.196 0 11.067.196 10.889.936 0 10.889.936
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.395.386 4.039.555 18.434.941 13.755.013 2.594.813 16.349.826


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.474 18.843
Alınan Faizler
64.430 39.348
Ödenen Faizler
-34.431 -12.149
Alınan Temettüler
5.746 521
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.163 7.012
Elde Edilen Diğer Kazançlar
20.158 8.477
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.211 2.762
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.119 -19.433
Ödenen Vergiler
-1.644 -1.635
Diğer
-28.040 -6.060
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-125.234 5.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-544 200
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-30.764 285.702
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-31.293 -9.445
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
20.707 37.482
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-22.027 -243.431
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-56.771 -19.858
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.542 -45.548
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-110.760 23.945
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.272 -7.730
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -10.927
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 385
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-73.648 -10.765
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
78.890 13.577
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
30 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.878 -1.860
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
48.560 39.991
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-36.500 -32.500
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.193 -7.931
Diğer
11 -1.420
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
34.629 33.191
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-65.981 47.546
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 442.381 142.122
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 376.400 189.668


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.092 248
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
11 870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 683
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
11 187
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
15 240
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4 -53
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.103 1.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
121.595 391.731 513.326 121.871 441.942 563.813
Nakit ve Nakit Benzerleri
98.954 378.371 477.325 102.714 433.482 536.196
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 24.703 204.274 228.977 10.079 187.815 197.894
Bankalar
(3) 47.280 174.097 221.377 28.667 245.667 274.334
Para Piyasalarından Alacaklar
27.000 0 27.000 64.000 0 64.000
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-29 0 -29 -32 0 -32
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 0 9.926 9.926 0 7.830 7.830
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.885 4.885 0 3.977 3.977
Diğer Finansal Varlıklar
0 5.041 5.041 0 3.853 3.853
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 22.083 1.792 23.875 18.633 0 18.633
Devlet Borçlanma Senetleri
22.083 0 22.083 18.582 0 18.582
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.792 1.792 51 0 51
Türev Finansal Varlıklar
(2) 558 1.642 2.200 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
558 1.642 2.200 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
618.436 380.279 998.715 607.256 371.158 978.414
Krediler
(5) 676.805 380.279 1.057.084 657.813 371.158 1.028.971
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-58.369 -58.369 -50.557 -50.557
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 21.426 0 21.426 28.478 0 28.478
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 5.495 0 5.495 5.465 0 5.465
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.495 0 5.495 5.465 0 5.465
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 3.338 0 3.338 1.804 0 1.804
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 38.702 3.285 41.987 19.578 2.613 22.191
VARLIKLAR TOPLAMI
841.760 775.295 1.617.055 817.220 815.713 1.632.933
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 482.660 719.179 1.201.839 474.457 728.522 1.202.979
ALINAN KREDİLER
(3) 8.951 81.264 90.215 5.826 141.291 147.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 11.735 0 11.735 2.941 0 2.941
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 35.454 0 35.454 22.823 0 22.823
Bonolar
35.454 0 35.454 22.823 0 22.823
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 167 2.383 2.550 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167 2.383 2.550 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 4.139 0 4.139 10.501 0 10.501
KARŞILIKLAR
(9) 6.132 0 6.132 5.466 0 5.466
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.716 0 3.716 2.944 0 2.944
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.416 0 2.416 2.522 0 2.522
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.035 0 2.035 2.320 0 2.320
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 38.755 7.176 45.931 17.533 5.237 22.770
ÖZKAYNAKLAR
(13) 217.025 0 217.025 212.922 0 212.922
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.300 0 -1.300 -1.300 0 -1.300
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-57 0 -57 -68 0 -68
Kar Yedekleri
16.743 0 16.743 16.709 0 16.709
Yasal Yedekler
(14) 4.110 0 4.110 4.076 0 4.076
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
26.639 0 26.639 22.581 0 22.581
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
22.547 0 22.547 21.934 0 21.934
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.092 0 4.092 647 0 647
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
807.053 810.002 1.617.055 757.667 875.266 1.632.933


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 65.662 40.334 34.354 19.101
Kredilerden Alınan Faizler
59.805 34.696 31.369 15.865
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
598 27 200 13
Bankalardan Alınan Faizler
1.205 927 635 310
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.192 2.168 545 1.762
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.233 2.407 1.156 1.141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.233 2.407 1.156 1.141
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
629 109 449 10
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -35.883 -17.938 -17.704 -7.749
Mevduata Verilen Faizler
-29.531 -12.057 -15.311 -5.268
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.367 -1.071 -595 -539
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-565 -460 -321 -150
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.085 -1.287 -1.147 -649
Kiralama Faiz Giderleri
-831 -1.880 -329 -627
Diğer Faiz Giderleri
-1.504 -1.183 -1 -516
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
29.779 22.396 16.650 11.352
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.783 4.546 801 1.750
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.838 7.080 3.059 3.040
Gayri Nakdi Kredilerden
3.473 3.529 1.858 1.754
Diğer
(12) 2.365 3.551 1.201 1.286
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.055 -2.534 -2.258 -1.290
Gayri Nakdi Kredilere
-162 -83 -72 -35
Diğer
(12) -3.893 -2.451 -2.186 -1.255
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 5.746 521 0 521
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.786 2.756 2.188 1.042
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.353 1.379 2.970 541
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.173 -2.566 -1.178 -698
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-10.740 3.943 396 1.199
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 8.134 3.155 2.133 1.860
FAALİYET BRÜT KÂRI
47.228 33.374 21.772 16.525
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -11.705 -1.595 -6.289 -1.311
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-12.693 -13.564 -6.241 -6.627
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -20.268 -18.686 -9.714 -9.572
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.562 -471 -472 -985
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.562 -471 -472 -985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 1.530 719 759 310
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 310
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.530 719 759 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 4.092 248 287 -675
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 4.092 248 287 -675
Grubun Karı (Zararı)
4.092 248 287 -675
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957472


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: 0,00% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7637 Değişim: 0,02%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7850
Açılış: 8,7619
10,2975 Değişim: -0,11%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
493,56 Değişim: 0,54%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 495,01
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.