KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:40
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 0 0 0 0 -691 0 0 116 0 0 0 0 2.090 1.515 0 1.515
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 704 -986 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 704 -986 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.110 0 0 59 0 0 19.155 18.232 2.090 215.967 0 215.967
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -14 0 0 0 -116 0 0 0 0 179 49 0 49
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -189 0 -189 0 -189
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.664 1.222 0 0 -184 0 0 19.320 26.500 179 220.373 0 220.373


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
572.749 651.743 1.224.492 580.157 315.259 895.416
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 443.373 57.318 500.691 459.342 50.147 509.489
Teminat Mektupları
443.373 57.267 500.640 459.342 50.102 509.444
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
435.903 51.438 487.341 452.952 46.968 499.920
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
6.422 5.829 12.251 5.342 3.134 8.476
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 51 51 0 45 45
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 51 51 0 45 45
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 37.895 17.441 55.336 37.391 21.530 58.921
Cayılamaz Taahhütler
37.895 17.441 55.336 37.391 21.530 58.921
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.608 4.492 8.100 10.210 10.904 21.114
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
5.176 1.456 6.632 260 0 260
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.773 0 2.773 2.880 0 2.880
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.397 0 14.397 12.114 0 12.114
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 36 0 36
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.917 11.493 17.410 5.874 10.626 16.500
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
142 0 142 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.875 0 5.875 5.875 0 5.875
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
91.481 576.984 668.465 83.424 243.582 327.006
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
91.481 576.984 668.465 83.424 243.582 327.006
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
391 1.271 1.662 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
391 440 831 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 831 831 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
63.362 465.733 529.095 58.213 234.563 292.776
Swap Para Alım İşlemleri
0 266.639 266.639 1.916 143.174 145.090
Swap Para Satım İşlemleri
63.362 199.094 262.456 56.297 91.389 147.686
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
27.728 109.980 137.708 25.211 9.019 34.230
Para Alım Opsiyonları
13.864 54.990 68.854 23.120 9.019 32.139
Para Satım Opsiyonları
13.864 54.990 68.854 2.091 0 2.091
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 13.435.041 3.268.883 16.703.924 13.448.936 2.279.554 15.728.490
EMANET KIYMETLER
1.449.669 1.555.615 3.005.284 1.479.677 727.887 2.207.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
189.417 0 189.417 268.306 0 268.306
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.197.388 757.723 1.955.111 1.146.883 706.039 1.852.922
Tahsile Alınan Çekler
11.801 13.233 25.034 13.705 10.352 24.057
Tahsile Alınan Ticari Senetler
500 502 1.002 1.150 463 1.613
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
50.563 784.157 834.720 49.633 11.033 60.666
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.012.676 1.713.268 2.725.944 1.079.323 1.551.667 2.630.990
Menkul Kıymetler
3.347 0 3.347 5.108 0 5.108
Teminat Senetleri
99.445 14.629 114.074 124.820 12.995 137.815
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
510.270 1.488.136 1.998.406 567.424 1.349.775 1.917.199
Diğer Rehinli Kıymetler
399.614 210.503 610.117 381.971 188.897 570.868
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.972.696 0 10.972.696 10.889.936 0 10.889.936
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.007.790 3.920.626 17.928.416 14.029.093 2.594.813 16.623.906


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
50.077 14.061
Alınan Faizler
34.599 23.722
Ödenen Faizler
-18.251 -11.809
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.414 7.660
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.610 5.511
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
742 1.890
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.041 -11.709
Ödenen Vergiler
0 -434
Diğer
25.004 -770
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-113.823 78.849
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.642 1.706
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-33.745 272.990
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-26.365 -10.265
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.812 67.899
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.654 -175.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-34.928 -31.869
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-26.609 -46.497
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-63.746 92.910
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-78.595 -648
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-41.147 -7.289
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.602 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-77.615 -6.377
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.075 13.018
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.510 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.111 -946
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.784 30.869
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.419 -27.930
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.285 -1.783
Diğer
31 -2.102
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.682 19.783
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-115.548 111.099
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
663.765 222.104
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
548.217 333.203


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
179 2.090
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-130 -575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14 -691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -886
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3 195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116 116
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-145 148
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 -32
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49 1.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
377.351 364.392 741.743 345.792 442.582 788.374
Nakit ve Nakit Benzerleri
325.914 330.917 656.831 323.246 434.122 757.368
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 17.166 220.898 238.064 10.079 187.815 197.894
Bankalar
(3) 50.538 110.019 160.557 28.874 246.307 275.181
Para Piyasalarından Alacaklar
258.361 0 258.361 284.643 0 284.643
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-151 0 -151 -350 0 -350
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 10.747 8.597 19.344 1.872 7.830 9.702
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.366 4.366 0 3.977 3.977
Diğer Finansal Varlıklar
10.747 4.231 14.978 1.872 3.853 5.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 36.662 22.028 58.690 20.150 0 20.150
Devlet Borçlanma Senetleri
19.498 0 19.498 18.582 0 18.582
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
15.647 22.028 37.675 51 0 51
Türev Finansal Varlıklar
(2) 4.028 2.850 6.878 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.028 2.850 6.878 524 630 1.154
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
613.596 394.367 1.007.963 611.019 371.158 982.177
Krediler
(5) 666.088 394.367 1.060.455 661.604 371.158 1.032.762
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-52.492 0 -52.492 -50.585 0 -50.585
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 27.183 0 27.183 30.552 30.552
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.561 0 6.561 6.368 0 6.368
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.561 0 6.561 6.368 6.368
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(11) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(11) 3.096 0 3.096 2.253 2.253
DİĞER AKTİFLER (Net)
(13) 35.502 2.645 38.147 25.188 2.613 27.801
VARLIKLAR TOPLAMI
1.068.289 761.404 1.829.693 1.026.172 816.353 1.842.525
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 481.212 719.678 1.200.890 453.195 728.518 1.181.713
ALINAN KREDİLER
(3) 14.188 97.927 112.115 5.826 141.291 147.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 212.491 0 212.491 222.093 0 222.093
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 26.359 0 26.359 19.275 0 19.275
Bonolar
26.359 0 26.359 19.275 0 19.275
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 65 1.931 1.996 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
65 1.931 1.996 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 9.362 0 9.362 12.524 0 12.524
KARŞILIKLAR
(9) 8.721 0 8.721 7.475 0 7.475
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.310 0 4.310 3.731 0 3.731
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.411 0 4.411 3.744 0 3.744
CARİ VERGİ BORCU
(10) 4.893 0 4.893 4.304 0 4.304
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 26.972 5.521 32.493 19.180 5.237 24.417
ÖZKAYNAKLAR
(13) 220.373 0 220.373 220.513 0 220.513
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-442 0 -442 -428 0 -428
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-184 0 -184 -68 0 -68
Kar Yedekleri
19.320 0 19.320 18.604 0 18.604
Yasal Yedekler
(14) 6.687 0 6.687 5.971 0 5.971
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
26.679 0 26.679 27.405 0 27.405
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26.500 0 26.500 22.115 0 22.115
Dönem Net Kâr veya Zararı
179 0 179 5.290 0 5.290
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.004.636 825.057 1.829.693 967.263 875.262 1.842.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 32.975 22.192
Kredilerden Alınan Faizler
28.801 19.053
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
398 14
Bankalardan Alınan Faizler
571 703
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.620 949
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.405 1.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
370 108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.035 1.266
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
180 99
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -18.079 -10.175
Mevduata Verilen Faizler
-14.161 -6.774
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-772 -533
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-244 -310
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-896 -638
Kiralama Faiz Giderleri
-502 -1.253
Diğer Faiz Giderleri
-1.504 -667
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.896 12.017
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.647 6.554
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.385 7.676
Gayri Nakdi Kredilerden
1.610 1.769
Diğer
(12) 5.775 5.907
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.738 -1.122
Gayri Nakdi Kredilere
-106 -49
Diğer
(12) -1.632 -1.073
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 833 2.730
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.573 1.707
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
9.440 -1.470
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-11.180 2.493
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 6.063 1.311
FAALİYET BRÜT KÂRI
27.439 22.612
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -5.416 -284
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-8.067 -8.727
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -13.940 -11.462
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16 2.139
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 16 2.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 163 -49
Cari Vergi Karşılığı
-648 -434
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
811 385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 179 2.090
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 179 2.090
Grubun Karı (Zararı)
179 2.090
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5537 Değişim: -0,12%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0767 Değişim: -0,02%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,60 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.