KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.11.2020 - 18:21
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 2.970 3.142 0 3.142
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -11 0 0 16.683 18.816 2.970 212.398 0 212.398
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -55 0 0 16.683 21.395 498 212.178 0 212.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 -5 0 0 0 0 256 1.875 0 1.875
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -1.624 0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -60 0 0 16.965 23.235 256 214.053 0 214.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
516.830 443.926 960.756 577.802 334.537 912.339
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 475.704 57.486 533.190 444.614 56.004 500.618
Teminat Mektupları
475.704 57.439 533.143 444.614 55.968 500.582
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
465.639 53.410 519.049 439.127 45.324 484.451
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.248 0 1.248
Diğer Teminat Mektupları
9.017 4.029 13.046 4.239 10.644 14.883
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 47 47 0 36 36
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 47 47 0 36 36
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 27.279 20.622 47.901 58.919 23.881 82.800
Cayılamaz Taahhütler
27.279 20.622 47.901 58.919 23.881 82.800
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.334 7.580 12.914 8.238 11.257 19.495
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 28.247 1.781 30.028
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.639 0 2.639 3.041 0 3.041
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.929 0 11.929 11.829 0 11.829
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
36 0 36 43 0 43
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.202 13.042 20.244 7.386 10.843 18.229
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
139 0 139 135 0 135
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.847 365.818 379.665 74.269 254.652 328.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.847 365.818 379.665 74.269 254.652 328.921
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
32 32 64 8.962 8.975 17.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 32 32 4.466 4.504 8.970
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
32 0 32 4.496 4.471 8.967
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.815 365.786 369.601 65.307 245.677 310.984
Swap Para Alım İşlemleri
1.916 183.208 185.124 20.028 135.059 155.087
Swap Para Satım İşlemleri
1.899 182.578 184.477 45.279 110.618 155.897
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.000 0 10.000 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
10.000 0 10.000 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 15.034.757 2.628.266 17.663.023 14.484.817 1.794.441 16.279.258
EMANET KIYMETLER
2.892.258 788.651 3.680.909 2.339.760 323.994 2.663.754
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.833.932 779.288 3.613.220 2.278.616 299.964 2.578.580
Tahsile Alınan Çekler
8.549 8.511 17.060 10.669 6.266 16.935
Tahsile Alınan Ticari Senetler
210 469 679 590 17.764 18.354
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.567 383 49.950 49.885 0 49.885
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.212.853 1.839.615 3.052.468 1.389.861 1.470.447 2.860.308
Menkul Kıymetler
4.203 0 4.203 462 0 462
Teminat Senetleri
167.271 24.199 191.470 159.220 101.173 260.393
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
732.784 1.620.088 2.352.872 752.633 1.214.846 1.967.479
Diğer Rehinli Kıymetler
308.595 195.328 503.923 477.546 154.428 631.974
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.929.646 0 10.929.646 10.755.196 0 10.755.196
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.551.587 3.072.192 18.623.779 15.062.619 2.128.978 17.191.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
25.004 16.185
Alınan Faizler
56.843 106.398
Ödenen Faizler
-21.636 -66.381
Alınan Temettüler
521 1.707
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.381 8.336
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.626 4.012
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.005 4.583
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.916 -29.709
Ödenen Vergiler
-2.412 238
Diğer
-5.408 -12.999
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-21.721 -156.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.433 -1.362
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
279.054 99.425
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-843 82.232
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-123.330 19.583
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-38.157 -331.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-66.799 8.288
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-62.213 -33.066
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.283 -139.844
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.379 16.954
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.911 -2.954
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.686 19.790
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.031 -7.021
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.877 7.392
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.601 -10.520
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
41.885 24.365
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.000 -28.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.492 -5.466
Diğer
-1.792 -1.419
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
73.680 6.783
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
64.185 -126.627
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
142.122 274.758
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
206.307 148.131


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
256 2.970
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.619 172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.624 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.082 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-458 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5 172
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6 221
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1 -49
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.875 3.142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
67.968 295.258 363.226 48.734 264.517 313.251
Nakit ve Nakit Benzerleri
43.500 281.898 325.398 17.745 246.957 264.702
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-1 11.203 213.711 224.914 13.715 169.445 183.160
Bankalar
-3 10.308 68.187 78.495 3.855 77.512 81.367
Para Piyasalarından Alacaklar
22.000 0 22.000 176 0 176
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -11 0 -11 -1 0 -1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4 0 8.318 8.318 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.747 3.747 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.571 4.571 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4 23.885 3.940 27.825 30.493 17.486 47.979
Devlet Borçlanma Senetleri
20.885 0 20.885 28.966 0 28.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
3.000 3.940 6.940 1.527 17.486 19.013
Türev Finansal Varlıklar
-2 583 1.102 1.685 496 74 570
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
583 1.102 1.685 496 74 570
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
357.416 412.832 770.248 638.932 411.773 1.050.705
Krediler
-5 403.478 412.832 816.310 683.974 411.773 1.095.747
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
-9 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-46.062 0 -46.062 -45.042 0 -45.042
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
-13 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
-7 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
25.666 0 25.666 35.826 0 35.826
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.056 0 5.056 4.143 0 4.143
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.056 0 5.056 4.143 0 4.143
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
-11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
-12 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
-12 1.403 0 1.403 1.251 0 1.251
DİĞER AKTİFLER (Net)
-14 28.684 2.735 31.419 25.055 2.248 27.303
VARLIKLAR TOPLAMI
518.961 710.825 1.229.786 786.709 678.538 1.465.247
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
-1 205.993 657.449 863.442 429.122 597.974 1.027.096
ALINAN KREDİLER
-3 5.241 50.624 55.865 16.120 106.022 122.142
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
-4 6.094 0 6.094 23.599 0 23.599
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
-5 39.651 0 39.651 24.337 0 24.337
Bonolar
39.651 0 39.651 24.337 0 24.337
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
-2 534 492 1.026 441 942 1.383
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
534 492 1.026 441 942 1.383
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
-7 11.389 0 11.389 18.934 0 18.934
KARŞILIKLAR
-9 5.699 0 5.699 5.190 0 5.190
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.155 0 3.155 2.680 0 2.680
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.544 0 2.544 2.510 0 2.510
CARİ VERGİ BORCU
-10 2.149 0 2.149 2.169 0 2.169
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
-12 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
-6 24.396 6.022 30.418 24.048 4.171 28.219
ÖZKAYNAKLAR
-13 214.053 0 214.053 209.599 2.579 212.178
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.343 0 -1.343 -1.343 2.579 1.236
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-60 0 -60 -55 0 -55
Kar Yedekleri
16.965 0 16.965 16.683 0 16.683
Yasal Yedekler
-14 4.050 0 4.050 4.050 0 4.050
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-15 12.915 0 12.915 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
23.491 0 23.491 19.314 0 19.314
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
23.235 0 23.235 18.816 0 18.816
Dönem Net Kâr veya Zararı
256 0 256 498 0 498
Azınlık Payları
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
515.199 714.587 1.229.786 753.559 711.688 1.465.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
-1 57.600 113.808 17.266 34.411
Kredilerden Alınan Faizler
50.099 88.607 15.403 25.889
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
27 2.589 0 728
Bankalardan Alınan Faizler
1.164 5.017 237 1.636
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.650 15.235 482 5.358
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.533 2.151 1.126 795
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.533 2.151 1.126 795
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
127 209 18 5
FAİZ GİDERLERİ (-)
-2 -24.366 -70.626 -6.428 -21.981
Mevduata Verilen Faizler
-15.769 -59.160 -3.712 -18.421
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.525 -1.932 -454 -567
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-607 -28 -147 -6
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.069 -4.532 -782 -1.458
Kiralama Faiz Giderleri
-2.683 -4.867 -803 -1.529
Diğer Faiz Giderleri
-1.713 -107 -530 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
33.234 43.182 10.838 12.430
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.556 5.503 2.010 1.937
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.502 8.750 3.422 3.122
Gayri Nakdi Kredilerden
5.281 5.496 1.752 1.754
Diğer
-12 5.221 3.254 1.670 1.368
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.946 -3.247 -1.412 -1.185
Gayri Nakdi Kredilere
-122 -123 -39 -37
Diğer
-12 -3.824 -3.124 -1.373 -1.148
TEMETTÜ GELİRLERİ
-3 521 1.707 0 -514
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-4 3.756 2.268 1.000 531
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.745 510 366 236
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.250 -1.089 -684 -483
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.261 2.847 1.318 778
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-5 4.620 5.238 1.465 1.965
FAALİYET BRÜT KÂRI
48.687 57.898 15.313 16.349
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-6 -2.077 -7.222 -482 -1.066
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-19.480 -22.227 -5.916 -7.319
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7 -27.483 -25.201 -8.797 -7.763
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-353 3.248 118 201
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-353 3.248 118 201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-9 609 -278 -110 -17
Cari Vergi Karşılığı
0 -238 0 -30
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -40 -110 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
609 0 0 13
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-10 256 2.970 8 184
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-11 256 2.970 8 184
Grubun Karı (Zararı)
256 2.970 8 184
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00146000 0,01697000 0,00005000 0,00105000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888499


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7635 Değişim: 0,05%
Düşük 16,7252 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4870 Değişim: 0,05%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
975,45 Değişim: -0,06%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.