KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:16
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 2.786 2.883 0 2.883
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -86 0 0 16.683 18.816 2.786 212.139 0 212.139
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 683 0 0 187 0 0 0 0 248 1.118 0 1.118
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.343 3.262 0 0 132 0 0 16.965 19.032 248 213.296 0 213.296


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
571.839 280.403 852.242 577.802 334.537 912.339
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 478.879 71.530 550.409 444.614 56.004 500.618
Teminat Mektupları
478.879 71.488 550.367 444.614 55.968 500.582
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
471.065 50.645 521.710 439.127 45.324 484.451
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.248 0 1.248
Diğer Teminat Mektupları
6.766 20.843 27.609 4.239 10.644 14.883
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 42 42 0 36 36
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 42 42 0 36 36
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 63.758 22.258 86.016 58.919 23.881 82.800
Cayılamaz Taahhütler
63.758 22.258 86.016 58.919 23.881 82.800
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.945 10.241 17.186 8.238 11.257 19.495
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
34.185 346 34.531 28.247 1.781 30.028
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.894 0 2.894 3.041 0 3.041
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
12.241 0 12.241 11.829 0 11.829
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
44 0 44 43 0 43
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.310 11.671 18.981 7.386 10.843 18.229
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
139 0 139 135 0 135
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
29.202 186.615 215.817 74.269 254.652 328.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.202 186.615 215.817 74.269 254.652 328.921
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 8.962 8.975 17.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 4.466 4.504 8.970
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 4.496 4.471 8.967
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.819 182.505 210.324 65.307 245.677 310.984
Swap Para Alım İşlemleri
1.916 102.908 104.824 20.028 135.059 155.087
Swap Para Satım İşlemleri
25.903 79.597 105.500 45.279 110.618 155.897
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.383 4.110 5.493 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 4.772 4.772 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
1.383 -662 721 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 14.741.253 2.188.767 16.930.020 14.484.817 1.794.441 16.279.258
EMANET KIYMETLER
2.625.494 609.035 3.234.529 2.339.760 323.994 2.663.754
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.568.334 600.513 3.168.847 2.278.616 299.964 2.578.580
Tahsile Alınan Çekler
7.357 7.012 14.369 10.669 6.266 16.935
Tahsile Alınan Ticari Senetler
296 1.318 1.614 590 17.764 18.354
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.507 192 49.699 49.885 0 49.885
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.186.413 1.579.732 2.766.145 1.389.861 1.470.447 2.860.308
Menkul Kıymetler
3.738 0 3.738 462 0 462
Teminat Senetleri
174.271 26.143 200.414 159.220 101.173 260.393
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
764.284 1.384.302 2.148.586 752.633 1.214.846 1.967.479
Diğer Rehinli Kıymetler
244.120 169.287 413.407 477.546 154.428 631.974
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.929.346 0 10.929.346 10.755.196 0 10.755.196
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.313.092 2.469.170 17.782.262 15.062.619 2.128.978 17.191.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
20.478 4.801
Alınan Faizler
39.348 66.009
Ödenen Faizler
-12.149 -44.163
Alınan Temettüler
521 2.221
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.012 5.326
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.477 1.157
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.762 4.459
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.433 -18.824
Ödenen Vergiler
0 208
Diğer
-6.060 -11.592
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.467 -221.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
200 -1.714
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
285.702 92.728
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.445 99.641
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
37.482 16.367
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-243.431 -272.398
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-19.858 -4.979
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-47.183 -151.199
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
23.945 -216.753
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.730 24.343
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.927 -1.548
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
385 23.160
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.765 -10.471
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.577 13.237
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -35
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.860 -13.299
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
39.991 26.365
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-32.500 -28.980
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.931 -8.866
Diğer
-1.420 -1.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
33.191 93.873
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
47.546 -111.836
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
142.122 274.758
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
189.668 162.922


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
248 2.786
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
870 97
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
683 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
876 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-193 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
187 97
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
240 124
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53 -27
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.118 2.883


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
84.683 286.890 371.573 48.734 264.517 313.251
Nakit ve Nakit Benzerleri
40.317 280.095 320.412 17.745 246.957 264.702
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.484 216.873 225.357 13.715 169.445 183.160
Bankalar
(3) 274 63.222 63.496 3.855 77.512 81.367
Para Piyasalarından Alacaklar
31.560 0 31.560 176 0 176
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -1 0 -1 -1 0 -1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 44.136 6.655 50.791 30.493 17.486 47.979
Devlet Borçlanma Senetleri
35.136 0 35.136 28.966 0 28.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
9.000 6.655 15.655 1.527 17.486 19.013
Türev Finansal Varlıklar
(2) 230 140 370 496 74 570
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
230 140 370 496 74 570
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
362.444 401.767 764.211 638.932 411.773 1.050.705
Krediler
(5) 408.597 401.767 810.364 683.974 411.773 1.095.747
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-46.153 0 -46.153 -45.042 0 -45.042
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 29.810 0 29.810 35.826 0 35.826
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.855 0 4.855 4.143 0 4.143
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.855 0 4.855 4.143 0 4.143
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(12) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(12) 1.724 0 1.724 1.251 0 1.251
DİĞER AKTİFLER (Net)
(14) 25.159 2.422 27.581 25.055 2.248 27.303
VARLIKLAR TOPLAMI
541.443 691.079 1.232.522 786.709 678.538 1.465.247
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 201.483 621.920 823.403 429.122 597.974 1.027.096
ALINAN KREDİLER
(3) 11.394 90.597 101.991 16.120 106.022 122.142
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 12.940 0 12.940 23.599 0 23.599
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 32.316 0 32.316 24.337 0 24.337
Bonolar
32.316 0 32.316 24.337 0 24.337
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 262 800 1.062 441 942 1.383
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
262 800 1.062 441 942 1.383
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 14.342 0 14.342 18.934 0 18.934
KARŞILIKLAR
(9) 5.437 0 5.437 5.190 0 5.190
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.893 0 2.893 2.680 0 2.680
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.544 0 2.544 2.510 0 2.510
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.909 0 1.909 2.169 0 2.169
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 21.263 4.563 25.826 24.048 4.171 28.219
ÖZKAYNAKLAR
(13) 210.034 3.262 213.296 209.599 2.579 212.178
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.343 3.262 1.919 -1.343 2.579 1.236
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
132 0 132 -55 0 -55
Kar Yedekleri
16.965 0 16.965 16.683 0 16.683
Yasal Yedekler
(14) 4.050 0 4.050 4.050 0 4.050
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.915 0 12.915 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
19.280 0 19.280 19.314 0 19.314
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
19.032 0 19.032 18.816 0 18.816
Dönem Net Kâr veya Zararı
248 0 248 498 0 498
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
511.380 721.142 1.232.522 753.559 711.688 1.465.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 40.334 79.397 19.101 39.879
Kredilerden Alınan Faizler
34.696 62.718 15.865 32.758
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
27 1.861 13 800
Bankalardan Alınan Faizler
927 3.381 310 1.256
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.168 9.877 1.762 4.154
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.407 1.356 1.141 786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.407 1.356 1.141 786
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
109 204 10 125
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -17.938 -48.645 -7.749 -23.095
Mevduata Verilen Faizler
-12.057 -40.739 -5.268 -19.284
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.071 -1.365 -539 -665
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-460 -22 -150 -14
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.287 -3.074 -649 -1.469
Kiralama Faiz Giderleri
-1.880 -3.338 -627 -1.597
Diğer Faiz Giderleri
-1.183 -107 -516 -66
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.396 30.752 11.352 16.784
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.546 3.566 1.750 1.571
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.080 5.628 3.040 2.731
Gayri Nakdi Kredilerden
3.529 3.742 1.754 1.829
Diğer
(12) 3.551 1.886 1.286 902
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.534 -2.062 -1.290 -1.160
Gayri Nakdi Kredilere
-83 -86 -35 -51
Diğer
(12) -2.451 -1.976 -1.255 -1.109
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 521 2.221 521 2.221
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 2.756 1.737 1.042 301
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.379 274 541 164
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.566 -606 -698 -3.381
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.943 2.069 1.199 3.518
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 3.155 3.273 1.860 1.558
FAALİYET BRÜT KÂRI
33.374 41.549 16.525 22.435
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.595 -6.156 -1.311 -4.155
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-13.564 -14.908 -6.627 -8.422
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -18.686 -17.438 -9.572 -9.476
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-471 3.047 -985 382
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-471 3.047 -985 382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 719 -261 310 306
Cari Vergi Karşılığı
0 -208 0 -208
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-317 -781 555 -214
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.036 728 -245 728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 248 2.786 -675 688
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 248 2.786 -675 688
Grubun Karı (Zararı)
248 2.786 -675 688
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00142000 0,01592000 -0,00386000 0,00393000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868747


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.