KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.05.2020 - 20:38
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 1.060 0 0 183 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 1.060 0 0 183 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2.098 2.088 0 2.088
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.643 5.643 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.643 5.643 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 1.060 0 0 193 0 16.401 19.098 2.098 211.344 0 211.344
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 1.343 2.579 0 55 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 1.343 2.579 0 55 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 685 0 114 0 0 0 923 352 0 352
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 498 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 498 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 1.343 1.894 0 59 0 16.965 19.032 923 212.530 0 212.530


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
532.087 324.503 856.590 577.802 334.537 912.339
GARANTİ VE KEFALETLER
1 496.155 67.025 563.180 444.614 56.004 500.618
Teminat Mektupları
496.155 66.842 562.997 444.614 55.968 500.582
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
488.376 48.479 536.855 439.127 45.324 484.451
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.248 0 1.248
Diğer Teminat Mektupları
6.731 18.363 25.094 4.239 10.644 14.883
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 183 183 0 36 36
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 183 183 0 36 36
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 32.107 18.883 50.990 58.919 23.881 82.800
Cayılamaz Taahhütler
32.107 18.883 50.990 58.919 23.881 82.800
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.775 6.714 8.489 8.238 11.257 19.495
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
6.569 835 7.404 28.247 1.781 30.028
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.409 0 3.409 3.041 0 3.041
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
12.696 0 12.696 11.829 0 11.829
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
43 0 43 43 0 43
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.477 11.334 18.811 7.386 10.843 18.229
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
138 0 138 135 0 135
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.825 238.595 242.420 74.269 254.652 328.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.825 238.595 242.420 74.269 254.652 328.921
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10 13 23 8.962 8.975 17.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 12 12 4.466 4.504 8.970
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10 1 11 4.496 4.471 8.967
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.815 235.194 239.009 65.307 245.677 310.984
Swap Para Alım İşlemleri
1.916 117.990 119.906 20.028 135.059 155.087
Swap Para Satım İşlemleri
1.899 117.204 119.103 45.279 110.618 155.897
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 3.388 3.388 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 3.388 3.388 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3 14.198.204 2.044.185 16.242.389 14.484.817 1.794.441 16.279.258
EMANET KIYMETLER
1.897.845 518.165 2.416.010 2.339.760 323.994 2.663.754
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.837.104 491.293 2.328.397 2.278.616 299.964 2.578.580
Tahsile Alınan Çekler
9.862 7.600 17.462 10.669 6.266 16.935
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.372 19.272 20.644 590 17.764 18.354
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.507 0 49.507 49.885 0 49.885
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.374.413 1.526.020 2.900.433 1.389.861 1.470.447 2.860.308
Menkul Kıymetler
2.062 0 2.062 462 0 462
Teminat Senetleri
174.355 107.842 282.197 159.220 101.173 260.393
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
816.394 1.258.318 2.074.712 752.633 1.214.846 1.967.479
Diğer Rehinli Kıymetler
381.602 159.860 541.462 477.546 154.428 631.974
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.925.946 0 10.925.946 10.755.196 0 10.755.196
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.730.291 2.368.688 17.098.979 15.062.619 2.128.978 17.191.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.643 19.444
Alınan Faizler
22.760 42.709
Ödenen Faizler
-11.368 -23.293
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.024 3.146
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.877 1.307
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.890 2.057
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.919 -8.564
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
379 2.082
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
80.963 -119.671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.993 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
272.794 289.430
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.432 68.502
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
67.899 -8.678
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-175.115 -112.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-31.835 5.445
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-45.355 -361.589
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
93.606 -100.227
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-154 12.168
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.795 -1.548
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.377 -10.471
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.018 24.222
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -35
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-202 -6.799
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
30.869 29.581
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.930 -35.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.282 -1.384
Diğer
-1.859 4
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
18.528 111.763
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
111.778 16.905
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 146.882 274.758
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 258.660 291.663


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
923 2.098
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-571 -10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-685 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-878 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
114 -10
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
146 -13
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32 3
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
352 2.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
141.251 297.307 438.558 48.734 264.517 313.251
Nakit ve Nakit Benzerleri
91.190 290.185 381.375 17.745 246.957 264.702
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 39.942 213.000 252.942 13.715 169.445 183.160
Bankalar
(3) 199 77.185 77.384 3.855 77.512 81.367
Para Piyasalarından Alacaklar
51.049 0 51.049 176 0 176
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
0 0 0 -1 0 -1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 49.877 4.743 54.620 30.493 17.486 47.979
Devlet Borçlanma Senetleri
49.877 0 49.877 28.966 0 28.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.743 4.743 1.527 17.486 19.013
Türev Finansal Varlıklar
(2) 184 2.379 2.563 496 74 570
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
184 2.379 2.563 496 74 570
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
368.852 407.359 776.211 638.932 411.773 1.050.705
Krediler
(5) 413.757 407.359 821.116 683.974 411.773 1.095.747
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-44.905 0 -44.905 -45.042 0 -45.042
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 33.942 0 33.942 35.826 0 35.826
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.818 0 4.818 4.143 0 4.143
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.818 0 4.818 4.143 0 4.143
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 1.821 0 1.821 1.251 0 1.251
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 29.197 2.299 31.496 25.055 2.248 27.303
VARLIKLAR TOPLAMI
612.649 706.965 1.319.614 786.709 678.538 1.465.247
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 291.772 626.422 918.194 429.122 597.974 1.027.096
ALINAN KREDİLER
(3) 13.396 76.963 90.359 16.120 106.022 122.142
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 14.878 0 14.878 23.599 0 23.599
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 27.730 0 27.730 24.337 0 24.337
Bonolar
27.730 0 27.730 24.337 0 24.337
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 158 1.622 1.780 441 942 1.383
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
158 1.622 1.780 441 942 1.383
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 17.652 0 17.652 18.934 0 18.934
KARŞILIKLAR
(9) 5.368 0 5.368 5.190 0 5.190
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.826 0 2.826 2.680 0 2.680
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.542 0 2.542 2.510 0 2.510
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.097 0 2.097 2.169 0 2.169
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 24.239 4.787 29.026 24.048 4.171 28.219
ÖZKAYNAKLAR
(13) 210.636 1.894 212.530 209.599 2.579 212.178
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.343 1.894 551 -1.343 2.579 1.236
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
59 0 59 -55 0 -55
Kar Yedekleri
16.965 0 16.965 16.683 0 16.683
Yasal Yedekler
(14) 4.050 0 4.050 4.050 0 4.050
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.915 0 12.915 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
19.955 0 19.955 19.314 0 19.314
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
19.032 0 19.032 18.816 0 18.816
Dönem Net Kâr veya Zararı
923 0 923 498 0 498
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
607.926 711.688 1.319.614 753.559 711.688 1.465.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 21.233 39.518
Kredilerden Alınan Faizler
18.831 29.960
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
14 1.061
Bankalardan Alınan Faizler
617 2.125
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
406 5.723
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.266 570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.266 570
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
99 79
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -10.189 -25.550
Mevduata Verilen Faizler
-6.789 -21.455
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-532 -700
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-310 -8
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-638 -1.605
Kiralama Faiz Giderleri
-1.253 -1.741
Diğer Faiz Giderleri
-667 -41
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.044 13.968
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.796 1.995
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.040 2.897
Gayri Nakdi Kredilerden
1.775 1.913
Diğer
12 2.265 984
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.244 -902
Gayri Nakdi Kredilere
-48 -35
Diğer
12 -1.196 -867
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 1.714 1.436
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
838 110
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.868 2.775
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.744 -1.449
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 1.295 1.715
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.849 19.114
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -284 -2.001
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-6.937 -6.486
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -9.114 -7.962
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
514 2.665
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 514 2.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 409 -567
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-872 -879
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.281 312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 923 2.098
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 923 2.098
Grubun Karı (Zararı)
923 2.098
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847071


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,18% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1129 Değişim: -0,45%
Düşük 8,1058 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,7062 Değişim: -0,11%
Düşük 9,6646 13.04.2021 Yüksek 9,7442
Açılış: 9,7167
455,39 Değişim: 0,29%
Düşük 450,99 13.04.2021 Yüksek 458,54
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.