KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.03.2020 - 21:09
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 -15 0 16.167 4.959 4.685 199.638 0 199.638
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 -15 0 16.167 9.004 4.685 203.683 0 203.683
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 98 0 0 -168 0 0 0 5.643 5.573 0 5.573
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 -183 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 -183 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.060 2.579 0 -183 0 16.401 13.455 5.643 211.835 0 211.835
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -311 0 0 128 0 0 0 498 315 0 315
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 -55 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
577.802 334.537 912.339 480.091 572.316 1.052.407
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 444.614 56.004 500.618 408.088 107.485 515.573
Teminat Mektupları
444.614 55.968 500.582 408.088 105.087 513.175
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
439.127 45.324 484.451 397.815 100.399 498.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.248 0 1.248 1.279 0 1.279
Diğer Teminat Mektupları
4.239 10.644 14.883 8.994 4.688 13.682
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 36 36 0 2.398 2.398
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 36 36 0 2.398 2.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 58.919 23.881 82.800 45.218 39.108 84.326
Cayılamaz Taahhütler
58.919 23.881 82.800 45.218 39.108 84.326
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.238 11.257 19.495 11.096 12.135 23.231
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
28.247 1.781 30.028 14.359 16.433 30.792
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.041 0 3.041 3.118 0 3.118
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.829 0 11.829 9.147 0 9.147
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
43 0 43 139 0 139
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.386 10.843 18.229 7.244 10.540 17.784
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
135 0 135 115 0 115
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
74.269 254.652 328.921 26.785 425.723 452.508
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
74.269 254.652 328.921 26.785 425.723 452.508
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.962 8.975 17.937 305 434 739
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.466 4.504 8.970 281 97 378
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.496 4.471 8.967 24 337 361
Para ve Faiz Swap İşlemleri
65.307 245.677 310.984 25.374 388.703 414.077
Swap Para Alım İşlemleri
20.028 135.059 155.087 15.321 191.467 206.788
Swap Para Satım İşlemleri
45.279 110.618 155.897 10.053 197.236 207.289
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 1.106 1.052 2.158
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 1.052 1.052
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.106 0 1.106
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 35.534 35.534
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 14.484.817 1.794.441 16.279.258 11.446.048 1.312.128 12.758.176
EMANET KIYMETLER
2.339.760 323.994 2.663.754 63.537 148.377 211.914
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.278.616 299.964 2.578.580 4.797 138.457 143.254
Tahsile Alınan Çekler
10.669 6.266 16.935 8.952 9.830 18.782
Tahsile Alınan Ticari Senetler
590 17.764 18.354 170 90 260
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.885 0 49.885 49.618 0 49.618
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.389.861 1.470.447 2.860.308 1.176.756 1.163.751 2.340.507
Menkul Kıymetler
462 0 462 694 0 694
Teminat Senetleri
159.220 101.173 260.393 222.931 135.705 358.636
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
752.633 1.214.846 1.967.479 698.048 890.637 1.588.685
Diğer Rehinli Kıymetler
477.546 154.428 631.974 255.083 137.409 392.492
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.755.196 0 10.755.196 10.205.755 0 10.205.755
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.062.619 2.128.978 17.191.597 11.926.139 1.884.444 13.810.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
32.334 75.983
Alınan Faizler
148.013 193.066
Ödenen Faizler
-87.573 -96.979
Alınan Temettüler
1.707 1.021
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.771 8.770
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.690 33.871
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
6.977 2.626
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-39.389 -49.340
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-19.862 -17.052
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-239.446 -15.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-157 582
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-91.198 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
68.227 207.415
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
178.425 -100.763
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-369.978 -114.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 155.356
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
95.418 -65.535
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-120.183 -97.469
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-207.112 60.589
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
44.040 -18.437
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.911 -13.709
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
18.300 2.559
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.678 -576
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.604 -4.308
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-275 -2.403
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.600 -30.781
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.001 -104
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.500 -31.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
18.934 0
Diğer
-1.835 323
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
19.836 99.235
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-132.636 110.606
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 274.758 164.152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 142.122 274.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
498 5.643
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.396 -70
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.268 98
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-399 125
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.307 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-640 -27
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
128 -168
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
164 -131
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36 -37
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.894 5.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
48.734 264.517 313.251 64.679 414.027 478.706
Nakit ve Nakit Benzerleri
17.745 246.957 264.702 52.618 411.928 464.546
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 13.715 169.445 183.160 9.859 281.033 290.892
Bankalar
(3) 3.855 77.512 81.367 643 130.895 131.538
Para Piyasalarından Alacaklar
176 0 176 42.122 0 42.122
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1 0 -1 -6 0 -6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 30.493 17.486 47.979 11.813 1.934 13.747
Devlet Borçlanma Senetleri
28.966 0 28.966 11.813 0 11.813
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.527 17.486 19.013 0 1.934 1.934
Türev Finansal Varlıklar
(2) 496 74 570 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
496 74 570 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
638.932 411.773 1.050.705 567.383 410.264 977.647
Krediler
(5) 683.974 411.773 1.095.747 603.196 410.264 1.013.460
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-45.042 0 -45.042 -35.813 0 -35.813
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 35.826 0 35.826 17.526 0 17.526
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.143 0 4.143 4.418 0 4.418
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.143 0 4.143 4.418 0 4.418
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 1.251 0 1.251 1.515 0 1.515
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 25.055 2.248 27.303 28.189 1.675 29.864
VARLIKLAR TOPLAMI
786.709 678.538 1.465.247 716.478 825.966 1.542.444
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 429.122 597.974 1.027.096 389.022 833.741 1.222.763
ALINAN KREDİLER
(3) 16.120 106.022 122.142 12.448 13.979 26.427
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 23.599 0 23.599 8.097 0 8.097
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 24.337 0 24.337 30.034 0 30.034
Bonolar
24.337 0 24.337 30.034 0 30.034
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 441 942 1.383 214 1.349 1.563
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
441 942 1.383 214 1.349 1.563
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 18.934 0 18.934 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.190 0 5.190 5.261 0 5.261
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.680 0 2.680 2.586 0 2.586
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.510 0 2.510 2.675 0 2.675
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.169 0 2.169 6.520 0 6.520
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 24.048 4.171 28.219 27.842 4.681 32.523
ÖZKAYNAKLAR
(13) 209.599 2.579 212.178 209.256 0 209.256
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.343 2.579 1.236 -1.060 0 -1.060
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-55 0 -55 -183 0 -183
Kar Yedekleri
16.683 0 16.683 16.401 0 16.401
Yasal Yedekler
(14) 4.050 0 4.050 3.768 0 3.768
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
19.314 0 19.314 19.098 0 19.098
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
18.816 0 18.816 13.455 0 13.455
Dönem Net Kâr veya Zararı
498 0 498 5.643 0 5.643
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
753.559 711.688 1.465.247 688.694 853.750 1.542.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
139.955 176.529
Kredilerden Alınan Faizler
110.461 156.974
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.889 2.025
Bankalardan Alınan Faizler
6.066 1.591
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.293 13.686
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.887 2.141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.887 2.141
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
359 112
FAİZ GİDERLERİ (-)
-84.558 -100.474
Mevduata Verilen Faizler
-70.285 -88.102
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.400 -4.087
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-165 -451
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.297 -7.820
Kiralama Faiz Giderleri
-6.304 0
Diğer Faiz Giderleri
-107 -14
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
55.397 76.055
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.578 4.069
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.085 8.390
Gayri Nakdi Kredilerden
7.218 6.029
Diğer
4.867 2.361
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.507 -4.321
Gayri Nakdi Kredilere
-160 -129
Diğer
-4.347 -4.192
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.707 1.021
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3.638 -7.854
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.041 86
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.605 26.207
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
992 -34.147
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
7.052 10.495
FAALİYET BRÜT KÂRI
75.372 83.786
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-11.325 -15.039
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-29.349 -27.882
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.584 -33.412
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
114 7.453
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114 7.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
384 -1.810
Cari Vergi Karşılığı
0 -824
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -986
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
384 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
498 5.643
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
498 5.643
Grubun Karı (Zararı)
498 5.643
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823660


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9142 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8338 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2603 Değişim: 0,40%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2935
Açılış: 31,1368
1.886,16 Değişim: 0,12%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.898,04
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.