KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2023 - 18:18
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -239.240 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 225.552 15.247.512
Transferler
467.689 -467.689 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.347 5.778.154 -1.109.581 1.040.521 19.957 0 1.869.175 7.528.879 248.919 7.777.798
Dönem Karı (Zararı)
0 1.869.175 1.869.175 114.855 1.984.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.347 5.778.154 -1.109.581 1.040.521 19.957 0 0 5.659.704 134.064 5.793.768
Kar Payları
3 0 -50.861 -50.861
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 1.027 1.027
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -239.240 -235.351 18.284.110 -1.412.326 1.367.600 14.728 440.202 1.723.455 1.869.175 22.550.839 424.637 22.975.476
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -653.444 -461.072 21.775.656 -3.841.888 1.395.837 17.655 408.396 1.855.819 1.899.087 23.166.338 398.649 23.564.987
Transferler
1.899.087 -1.899.087 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.402 14.126.363 -4.021.776 317.425 7.967 0 5.370.141 15.572.718 373.276 15.945.994
Dönem Karı (Zararı)
0 5.370.141 5.370.141 185.643 5.555.784
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.402 14.126.363 -4.021.776 317.425 7.967 0 0 10.202.577 187.633 10.390.210
Kar Payları
3 0 -230.370 -230.370
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
86.624 86.624 0 86.624
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -566.820 -688.474 35.902.019 -7.863.664 1.713.262 25.622 408.396 3.754.906 5.370.141 38.825.680 541.555 39.367.235


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-392.726 3.436.040
Dönem Karı (Zararı)
5.555.784 1.984.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.559.461 1.996.101
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.677 -12.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.349.029 2.455.667
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.458.249 1.185.801
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
199.485 106.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.760 37.343
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50.725 68.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.196.597 1.245.542
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-671.873 -254.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.868.470 1.500.249
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.105.935 219.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.331.198 -623.182
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 963.636 316.650
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.580 4.933
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.033.385 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.341.011 -739.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.484.839 -789.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-161.585 -189.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.323.254 -600.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.397.261 -763.543
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.139 -568.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.259 666.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.835 4.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-91.424 661.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.385.791 716.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
563.802 3.699.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.319 -10.573
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -904.209 -253.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
113.407 -7.683.387
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.997.363 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.415 -6.274.019
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.089.414 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.074.537 -28.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.518 54.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.897.724 -1.673.407
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.872.156 -1.661.234
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.568 -12.173
Alınan Temettüler
1.259.154 330.653
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
710.634 -92.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.861.564 7.082.852
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.795.555 6.099.805
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.526.653 -2.627.936
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-519.584 4.930.179
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.191 -151.557
Ödenen Temettüler
3 -230.370 -50.861
Ödenen Faiz
-1.074.141 -684.717
Alınan Faiz
389.339 66.754
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
246.609 -498.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.582.245 2.835.505
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.290.297 501.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.872.542 3.337.485
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.135.969 1.395.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.008.511 4.733.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.020.152 5.143.504
Finansal Yatırımlar
5.336.171 3.010.867
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 2.781.412 2.104.507
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.554.759 906.360
Ticari Alacaklar
5.396.509 2.476.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 498.832 208.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.897.677 2.268.013
Diğer Alacaklar
456.730 286.006
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 319.714 191.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 137.016 94.372
Stoklar
849.080 996.651
Peşin Ödenmiş Giderler
2.917.326 1.945.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
422.350 212.546
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.278.456 913.994
ARA TOPLAM
29.676.774 14.985.806
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29.925 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.706.699 14.985.806
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.602.416 4.341.781
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.329.436 2.870.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.272.980 1.470.837
Türev Araçlar
20 1.968.658 1.068.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 19.534.957 14.582.240
Maddi Duran Varlıklar
17.992.177 9.424.961
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.864.648 1.048.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.379.829 37.691.992
Şerefiye
6.384.191 4.369.850
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 46.454.502 32.936.840
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
541.136 385.302
Peşin Ödenmiş Giderler
812.600 204.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
923.654 569.999
Diğer Duran Varlıklar
13 4.013.868 417.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.092.807 69.349.629
TOPLAM VARLIKLAR
134.799.506 84.335.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.172.262 5.524.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.411.414 2.210.921
Ticari Borçlar
2.364.913 1.684.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 27.175 14.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.337.738 1.670.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
446.505 252.156
Diğer Borçlar
6.201.832 3.592.488
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 6.201.832 3.592.488
Türev Araçlar
20 0 3.449
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
543.847 912.799
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 28.798 679.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
515.049 233.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 508.139 215.696
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.705 138.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
236.705 138.269
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 58.061 39.870
ARA TOPLAM
24.943.678 14.575.384
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
11.438 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.955.116 14.575.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 34.883.325 20.088.239
Diğer Borçlar
31.562.894 23.428.790
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 13.360.359 9.275.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 18.202.535 14.153.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
290.857 190.219
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
395.903 233.717
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 337.857 233.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.046 80
Uzun Vadeli Karşılıklar
672.486 479.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
672.486 479.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.671.690 1.775.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.477.155 46.195.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.432.271 60.770.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.825.680 23.166.338
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
330.200 330.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-566.820 -653.444
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.213.545 21.314.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-688.474 -461.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-688.474 -461.072
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.902.019 21.775.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.124.780 -2.428.396
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.863.664 -3.841.888
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.713.262 1.395.837
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
25.622 17.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
408.396 408.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.754.906 1.855.819
Net Dönem Karı veya Zararı
5.370.141 1.899.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 541.555 398.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.367.235 23.564.987
TOPLAM KAYNAKLAR
134.799.506 84.335.435


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 23.817.499 12.533.881 11.832.435 5.925.180
Satışların Maliyeti
-14.043.389 -7.018.738 -6.404.848 -3.085.721
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.774.110 5.515.143 5.427.587 2.839.459
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.774.110 5.515.143 5.427.587 2.839.459
Genel Yönetim Giderleri
-3.930.239 -2.203.184 -1.704.649 -1.075.267
Pazarlama Giderleri
-58.379 -18.523 -16.952 -6.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.022.139 395.878 368.240 119.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -921.822 -406.631 -367.890 -134.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.885.809 3.282.683 3.706.336 1.742.684
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
658.913 197.146 293.555 93.332
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.331.198 623.182 2.061.759 630.835
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.875.920 4.103.011 6.061.650 2.466.851
Finansman Gelirleri
18 1.193.575 171.625 1.128.343 64.433
Finansman Giderleri
18 -3.546.398 -1.961.885 -1.364.455 -810.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.523.097 2.312.751 5.825.538 1.721.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-963.636 -316.650 -320.354 -81.159
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.089.887 -385.425 -550.642 -86.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 126.251 68.775 230.288 5.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.559.461 1.996.101 5.505.184 1.640.107
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.677 -12.071 -553 -3.607
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.555.784 1.984.030 5.504.631 1.636.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 185.643 114.855 102.852 62.059
Ana Ortaklık Payları
5.370.141 1.869.175 5.401.779 1.574.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 14,79000000 5,18000000 14,87000000 4,34000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar 19 -0,01000000 -0,03000000 0,00000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.086.594 5.708.807 2.579.345 1.451.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.953 -26.348 6.076 -809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-224.062 -354.873 -51.871 -80.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-224.062 -48.824 -51.871 1.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 -306.049 0 -81.321
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
14.313.996 6.084.203 2.560.242 1.532.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.613 5.825 64.898 182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
61.448 5.303 37.697 163
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
56.165 522 27.201 19
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.696.384 84.961 -863.621 630.849
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.544.352 -824.451 179.139 319.149
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
419.448 1.294.834 468.309 423.535
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
419.448 1.294.834 468.309 423.535
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-2.469.457 -131.115 -1.399.917 -28.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
7.967 19.951 3.487 19.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-2.477.424 -151.066 -1.403.404 -48.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-102.023 -254.307 -111.152 -82.930
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-102.023 -254.307 -111.152 -82.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.390.210 5.793.768 1.715.724 2.082.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.945.994 7.777.798 7.220.355 3.718.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
373.276 248.919 124.230 121.815
Ana Ortaklık Payları
15.572.718 7.528.879 7.096.125 3.596.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209101


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.