KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:47
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.089 1.439.658 -1.454.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.978 710.362 168.074 -3.019 -41.545 2.368.497 3.148.391 46.516 3.194.907
Dönem Karı (Zararı)
2.368.497 2.368.497 46.919 2.415.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.978 710.362 168.074 -3.019 -41.545 779.894 -403 779.491
Kar Payları
3-25 -757.587 -757.587 -74.216 -831.803
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
342.824 -216.109 126.715 0 126.715
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.500 2.659.912 -237.126 48.002 -12.163 -2.283.284 177.841 -29.695 148.146
Dönem Karı (Zararı)
-2.283.284 -2.283.284 -32 -2.283.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.500 2.659.912 -237.126 48.002 -12.163 2.461.125 -29.663 2.431.462
Kar Payları
3-25 -392.491 -392.491 -13.520 -406.011
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
25 -31.806 31.806 -31.806 -31.806 0 -31.806
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-47.363 -167.693 -215.056 215.056 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.523 881.596
Dönem Karı (Zararı)
-2.283.316 2.415.416
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.228.957 513.081
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-54.359 1.902.335
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.160.121 215.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 775.338 990.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
127.623 379.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-22 27.031 23.596
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
100.592 356.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
634.115 520.632
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-152.066 -155.326
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
786.181 675.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-28.140 204.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 615.379 -212.319
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 44.846 800.972
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.040 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.469.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.053.411 -1.500.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
408.633 363.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.980 62.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
401.653 301.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.282.761 -661.430
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.373 1.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.807 63.921
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.918 4.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.725 59.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-634.549 -1.267.516
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
930.216 1.130.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -11.292 -92.213
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -893.401 -156.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-540.205 296.851
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.910
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-400.700 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.998 29.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-297.760 -446.397
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -241.862 -416.434
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -55.898 -29.963
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
5.545 812.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
57.712 -90.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
686.836 -986.224
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-31.806 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -31.806 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.573.840 733.751
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.203.967 -444.811
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-69.602 -55.007
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -173.800 -62.173
Ödenen Temettüler
-406.011 -831.803
Ödenen Faiz
7 -347.543 -322.137
Alınan Faiz
46.040 57.311
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
299.685 -61.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.154 192.223
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.394.313 352.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.566.467 545.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.873.503 3.328.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.439.970 3.873.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.443.456 3.882.681
Finansal Yatırımlar
672.494 459.111
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 222.099 459.111
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 450.395 0
Ticari Alacaklar
758.159 852.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 96.403 79.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar
2.000.718 1.453.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 173.718 99.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.827.000 1.354.500
Stoklar
12 64.195 59.414
Peşin Ödenmiş Giderler
24 405.798 101.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 93.367 187.002
Diğer Dönen Varlıklar
24 332.761 173.673
ARA TOPLAM
9.770.948 7.169.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.770.948 7.169.674
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
281.263 330.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 281.263 330.794
Diğer Alacaklar
695.185 1.804.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.178 12.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 674.007 1.792.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.036.825 2.616.499
Maddi Duran Varlıklar
13 1.642.771 1.368.222
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 593.999 389.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.474.535 11.526.381
Şerefiye
14 1.234.577 915.708
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14 14.134.638 10.520.298
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 105.320 90.375
Peşin Ödenmiş Giderler
108.130 99.054
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 290.198 176.971
Diğer Duran Varlıklar
24 130.354 74.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.253.260 18.387.169
TOPLAM VARLIKLAR
32.024.208 25.556.843
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.294.844 2.564.644
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.125.545 948.177
Ticari Borçlar
483.390 433.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 11.999 6.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 471.391 427.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 88.791 49.713
Diğer Borçlar
4.381.939 1.196.083
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.755.814 186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.626.125 1.195.897
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
90.448 95.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 27.240 656.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.140 36.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 39.140 36.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 18.016 13.361
ARA TOPLAM
11.549.353 5.994.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.549.353 5.994.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.584.889 4.212.464
Diğer Borçlar
5.753.644 6.022.622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 2.034.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.753.644 3.988.250
Türev Araçlar
37 318.709 243.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.497 112.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
140.586 124.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 140.586 124.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 119.832 137.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.055.157 10.853.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.604.510 16.847.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.312.423 8.773.935
Ödenmiş Sermaye
25 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -31.806 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
330.200 330.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.405.283 3.742.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.633 -156.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.633 -156.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.558.916 3.899.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-448.394 -199.744
Yabancı Para Çevrim Farkları
-323.544 -86.418
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-54.127 -54.766
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-70.723 -58.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 440.202 408.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.460.130 1.683.623
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.283.284 2.368.497
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3-25 107.275 -64.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.419.698 8.709.369
TOPLAM KAYNAKLAR
32.024.208 25.556.843


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-26 2.415.468 4.756.204
Satışların Maliyeti
23-27 -2.041.262 -2.510.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
374.206 2.246.191
BRÜT KAR (ZARAR)
374.206 2.246.191
Genel Yönetim Giderleri
23-28 -1.039.453 -1.132.663
Pazarlama Giderleri
23 -6.844 -15.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 980.261 401.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -809.478 -192.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-501.308 1.307.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 86.647 85.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -615.379 212.319
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.030.040 1.605.922
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
32 -1.170.908 -847.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.200.948 758.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.009 -245.513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -117.149 -142.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 89.140 -102.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.228.957 513.081
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.359 1.902.335
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.283.316 2.415.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -32 46.919
Ana Ortaklık Payları
-2.283.284 2.368.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (zarar) / kar 35 -6,14000000 1,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (zarar) / kar 35 -0,15000000 5,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.662.412 656.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.700 -60.726
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
99.472 11.956
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
577 -3.929
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
98.895 15.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.561.017 694.477
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-777 10.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-545 10.049
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-232 628
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-230.950 123.107
Yabancı Para Çevrim Farkları
-188.564 201.893
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.395 -2.558
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
32 47.395 -2.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-91.031 -96.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.806 -52.975
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-78.225 -43.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.250 20.079
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
32 -1.787 8.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
3.037 11.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.431.462 779.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.146 3.194.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-29.695 46.516
Ana Ortaklık Payları
177.841 3.148.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910159


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1507 Değişim: -0,05%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,7057 Değişim: 0,03%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
453,08 Değişim: -0,93%
Düşük 452,49 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.