KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:26
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Transferler
428 3.549 420.364 -424.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.065 -14.278 418.680 -32.526 26.563 -4.814 658.922 1.030.482 43.804 1.074.286
Dönem Karı (Zararı)
658.922 658.922 42.884 701.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.065 -14.278 418.680 -32.526 26.563 -4.814 371.560 920 372.480
Kar Payları
-247.952 -247.952 -29.255 -277.207
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.664 -7.664 6.203 -1.461
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 147.236 76.811 -59.836 1.485.626 -134.684 -75.941 -356 338.828 972.957 658.922 3.772.844 16.998 3.789.842
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.944 -11.944 -11.944
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616
Transferler
50.309 667.925 -718.234
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.049 6.015 2.429.302 -88.710 39.694 5.085 1.131.334 3.397.671 51.550 3.449.221
Dönem Karı (Zararı)
1.131.334 1.131.334 56.454 1.187.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.049 6.015 2.429.302 -88.710 39.694 5.085 2.266.337 -4.904 2.261.433
Kar Payları
-406.372 -406.372 -81.189 -487.561
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.678 -9.678 7.647 -2.031
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -44.261 76.811 -56.589 4.208.720 -259.367 -31.643 4.921 388.529 1.222.439 1.131.334 7.004.175 -40.930 6.963.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.253.255 910.304
Dönem Karı (Zararı)
1.187.788 701.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.534.920 1.186.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
484.157 356.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-212 -321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
680.023 511.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.163 18.137
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
655.860 493.005
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
315.376 206.231
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-108.065 -66.556
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
423.441 272.787
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-69.312 -28.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-290.177 -51.189
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 415.065 192.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-497.899 -248.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.422 -41.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.064 12.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-168.358 -54.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
184.625 29.331
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.636 -6.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.854 -64.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-638 -8.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.216 -55.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-438.884 -165.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.224.809 1.639.191
Kira Ödemeleri
11 -638.577 -536.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-26.344 -13.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -306.633 -179.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.326.167 -57.527
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.989.474 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.371 9.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-356.791 -140.275
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-350.581 -70.845
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.210 -69.430
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.513 -2.067
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.513 -2.067
Alınan Temettüler
104.057 71.381
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-83.817 4.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.184.352 -866.068
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
976.335 132.832
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.219.204 -499.817
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.670.846 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.483 -12.104
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-487.561 -277.207
Ödenen Faiz
-171.420 -100.203
Alınan Faiz
85.954 35.649
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
335.885 -145.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.440 -13.291
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
867.475 151.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
978.915 138.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.554.308 1.169.935
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.533.223 1.308.153


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.535.156 1.554.308
Finansal Yatırımlar
706.484 850.469
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 706.484 850.469
Ticari Alacaklar
1.429.350 658.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 200.212 73.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.229.138 585.035
Diğer Alacaklar
65.841 67.008
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 51.409 27.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 14.432 39.774
Stoklar
59.084 44.653
Peşin Ödenmiş Giderler
11 568.457 352.165
Diğer Dönen Varlıklar
14 244.881 206.218
ARA TOPLAM
5.609.253 3.733.491
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.609.253 3.733.491
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
493.099 356.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 493.099 356.559
Diğer Alacaklar
12.726 8.033
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.726 8.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
20 945 119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.828.738 398.414
Maddi Duran Varlıklar
1.461.033 868.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.951.402 7.972.059
Şerefiye
945.129 614.336
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 10.933.648 7.304.426
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.625 53.297
Peşin Ödenmiş Giderler
55.095 61.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
165.500 156.060
Diğer Duran Varlıklar
3.432 2.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.971.970 9.823.248
TOPLAM VARLIKLAR
23.581.223 13.556.739
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.619.764 1.623.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 719.364 939.671
Ticari Borçlar
288.970 199.693
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 2.186 1.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
286.784 198.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
54.660 45.309
Diğer Borçlar
1.840.800 1.028.082
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.356 1.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.838.444 1.026.198
Türev Araçlar
20 0 10.397
Ertelenmiş Gelirler
64.202 80.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 202.631 89.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.062 27.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
34.062 27.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 121.926 76.447
ARA TOPLAM
5.946.379 4.120.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.946.379 4.120.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.210.100 2.488.349
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
5.924.987 2.499.788
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.110.343 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.814.644 2.499.788
Türev Araçlar
20 183.805 163.426
Ertelenmiş Gelirler
100.012 94.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
128.924 104.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
128.924 104.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
123.771 69.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.671.599 5.421.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.617.978 9.541.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.004.175 4.034.498
Ödenmiş Sermaye
15 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-44.261 90.466
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.152.131 1.716.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.589 -62.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.589 -62.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.208.720 1.779.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-286.089 -242.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
-259.367 -170.657
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.643 -71.337
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
4.921 -164
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
388.529 338.220
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.222.439 972.830
Net Dönem Karı veya Zararı
1.131.334 718.234
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -40.930 -18.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.963.245 4.015.560
TOPLAM KAYNAKLAR
23.581.223 13.556.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.924.552 3.459.141 2.231.906 1.409.922
Satışların Maliyeti
-2.338.860 -1.849.035 -946.997 -649.616
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.585.692 1.610.106 1.284.909 760.306
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.585.692 1.610.106 1.284.909 760.306
Genel Yönetim Giderleri
-720.871 -454.986 -280.545 -161.911
Pazarlama Giderleri
-9.492 -7.576 -3.228 -2.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 609.943 217.823 433.732 65.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -794.408 -89.924 -682.690 -29.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.670.864 1.275.443 752.178 631.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
65.672 32.855 30.849 14.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 290.177 51.189 183.575 48.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.026.713 1.359.487 966.602 695.238
Finansman Giderleri
-423.860 -465.224 -49.241 -161.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.602.853 894.263 917.361 533.725
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -415.065 -192.457 -200.970 -73.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-358.290 -175.695 -157.287 -77.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-56.775 -16.762 -43.683 4.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.187.788 701.806 716.391 459.882
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.187.788 701.806 716.391 459.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 56.454 42.884 45.038 36.828
Ana Ortaklık Payları
1.131.334 658.922 671.353 423.054
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.310.268 381.545 1.566.653 161.829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.366 -16.050 1.240 -6.342
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
75.016 26.161 49.696 3.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.847 -2.787 -2.474 -1.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
78.863 28.948 52.170 5.580
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.225.390 367.667 1.515.471 162.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.504 3.767 246 1.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.273 3.210 -248 1.268
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
769 557 494 351
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-48.835 -9.065 -95.001 -44.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
-41.721 -13.038 -73.046 -49.849
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.712 40.586 20.892 7.570
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
55.712 40.586 20.892 7.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-51.552 -29.479 -39.350 927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
7.060 -5.156 2.823 -430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-58.612 -24.323 -42.173 1.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.274 -7.134 -3.497 -3.447
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-10.923 -7.474 -3.362 -3.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-351 340 -135 29
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.261.433 372.480 1.471.652 117.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.449.221 1.074.286 2.188.043 576.912
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.550 43.804 38.781 31.492
Ana Ortaklık Payları
3.397.671 1.030.482 2.149.262 545.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715904


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.